ข่าววันเพ็ญ อรรชุนเดชะ ล่าสุด

EXIM BANK รับรางวัลองค์การที่มีกิจกรรมทางสังคมดีเด่น ประจำปี 2565

เศรษฐกิจ 1 พ.ย. –ThaiPR.net นางวันเพ็ญ อรรชุนเดชะ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK)... อ่านต่อ

EXIM BANK หารือธนาคารพัฒนาเอเชีย พัฒนาโครงการ Green Financing เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืนในอ...

หุ้น-การเงิน 29 ส.ค. –ThaiPR.net ดร.เบญจรงค์ สุวรรณคีรี (ที่ 3 จากซ้าย) รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) นางสาวดรัสวันต์ ชูวงษ์ (ที่ 2... อ่านต่อ

EXIM BANK รับมอบตราสัญลักษณ์ MEA Energy Awards

หุ้น-การเงิน 17 มิ.ย. –ThaiPR.net นางวันเพ็ญ อรรชุนเดชะ (ขวา) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) รับมอบตราสัญลักษณ์ MEA ENERGY AWARDS... อ่านต่อ

EXIM BANK สนับสนุนน้ำดื่มและอาหารแห้งช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด-19 ในศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อ...

ทั่วไป 8 มี.ค. –ThaiPR.net นางวันเพ็ญ อรรชุนเดชะ (ที่ 2 จากขวา) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) มอบน้ำดื่มและอาหารแห้ง... อ่านต่อ

EXIM BANK มอบปฏิทินเก่าให้มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์...

ทั่วไป 25 ก.พ. –ThaiPR.net นางวันเพ็ญ อรรชุนเดชะ (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) ส่งมอบปฏิทินตั้งโต๊ะไม่ใช้แล้ว... อ่านต่อ

EXIM BANK สนับสนุนน้ำดื่มบรรเทาความเดือดร้อนผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ...

ทั่วไป 7 ก.พ. –ThaiPR.net นางวันเพ็ญ อรรชุนเดชะ (ที่ 2 จากขวา) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) มอบน้ำดื่มจำนวน 5,000 ขวด... อ่านต่อ

EXIM BANK สนับสนุนของขวัญวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565 แก่สำนักงานเขตพญาไท

ทั่วไป ม.ค. 65 –ThaiPR.net นางวันเพ็ญ อรรชุนเดชะ (ที่ 4 จากซ้าย) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK)... อ่านต่อ

EXIM BANK สนับสนุนของขวัญวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565 แก่ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร...

ทั่วไป ม.ค. 65 –ThaiPR.net นางวันเพ็ญ อรรชุนเดชะ (ที่ 3 จากซ้าย) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK)... อ่านต่อ

EXIM BANK มอบน้ำดื่มให้ศูนย์ฉีดวัคซีนป้องกันโรค COVID-19 กรุงเทพมหานคร

ทั่วไป พ.ย. 64 –ThaiPR.net นางวันเพ็ญ อรรชุนเดชะ (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) มอบน้ำดื่มจำนวน 3,000 ขวด... อ่านต่อ

EXIM BANK สนับสนุนอาหารแห้งและและน้ำดื่มช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ...

ทั่วไป ก.ย. 64 –ThaiPR.net นางวันเพ็ญ อรรชุนเดชะ (ที่ 2 จากขวา) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) มอบข้าวสาร อาหารแห้ง... อ่านต่อ

EXIM BANK ส่งมอบอาหารปรุงสุกจากโรงครัว CSR บรรเทาความเดือดร้อนผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

ทั่วไป ส.ค. 64 –ThaiPR.net นายคณิทธิ์ สว่างวโรรส (ที่ 2 จากซ้าย) กรรมการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) และนางวันเพ็ญ อรรชุนเดชะ (ซ้าย)... อ่านต่อ

EXIM BANK และสำนักงานเขตพญาไท จัดทำปุ๋ยหมักจากขยะอินทรีย์ ใช้บำรุงพืชผักปลอดสารพิษในโครงการ...

ทั่วไป พ.ค. 64 –ThaiPR.net นางวรรธนา มงคลศรี (กลาง) รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) นางวันเพ็ญ อรรชุนเดชะ (ซ้าย)... อ่านต่อ

EXIM BANK มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้สำนักงานเขตพญาไท เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับความเดือดร้อนจากการแพร่ระ...

ทั่วไป พ.ค. 64 –ThaiPR.net นางวันเพ็ญ อรรชุนเดชะ (ที่ 2 จากขวา) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) ) มอบเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน... อ่านต่อ

EXIM BANK ร่วมกับเอไอเอส และเครือข่ายกรีนพหลโยธิน รณรงค์ขจัด E-Waste ถูกวิธี...

หุ้น-การเงิน มี.ค. 64 –ThaiPR.net นางวันเพ็ญ อรรชุนเดชะ (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK)... อ่านต่อ

EXIM BANK ต้อนรับกรมการค้าต่างประเทศ เข้าศึกษาดูงานการเตรียมพร้อมปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อ...

หุ้น-การเงิน มี.ค. 64 –ThaiPR.net นางวันเพ็ญ อรรชุนเดชะ (ขวา) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK)... อ่านต่อ

EXIM BANK มอบน้ำดื่มให้ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน เพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาดโควิด-19...

ทั่วไป ก.พ. 64 –ThaiPR.net นางวันเพ็ญ อรรชุนเดชะ (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK)... อ่านต่อ

EXIM BANK มอบปฏิทินเก่าให้มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ...

ทั่วไป ก.พ. 64 –ThaiPR.net นางวันเพ็ญ อรรชุนเดชะ (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) ส่งมอบปฏิทินตั้งโต๊ะไม่ใช้แล้ว... อ่านต่อ

EXIM BANK ส่งมอบหน้ากาก Face Shield ให้บุคลากรสังกัดกรุงเทพมหานครใช้ป้องกันโควิด-19...

ทั่วไป ก.พ. 64 –ThaiPR.net นางวันเพ็ญ อรรชุนเดชะ (ที่ 3 จากขวา) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) ส่งมอบหน้ากาก Face Shield... อ่านต่อ

EXIM BANK รับรางวัลการเตรียมความพร้อมดีเด่น โชว์ความเป็นผู้นำสถาบันการเงินด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบ...

หุ้น-การเงิน ธ.ค. 63 –ThaiPR.net นางวันเพ็ญ อรรชุนเดชะ (ขวา) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) รับรางวัลการเตรียมความพร้อมดีเด่น... อ่านต่อ

EXIM BANK รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ “อาคารราชการต้นแบบด้านการจัดการน้ำเสีย”...

หุ้น-การเงิน ก.ย. 63 –ThaiPR.net นางวันเพ็ญ อรรชุนเดชะ (ซ้าย) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) เป็นผู้แทน EXIM BANK... อ่านต่อ

ภาพข่าว: EXIM BANK ส่งมอบหน้ากาก Face Shield และน้ำดื่ม สนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์สังกัดกรุงเทพมหานค...

ทั่วไป เม.ย. 63 –ThaiPR.net นางวันเพ็ญ อรรชุนเดชะ (ซ้าย) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) ส่งมอบหน้ากาก Face Shield 5,000 ชิ้น... อ่านต่อ

ภาพข่าว: EXIM BANK พบปะหารืออธิบดีกรมการเงินต่างประเทศและคุ้มครองหนี้สิน สปป.ลาว...

หุ้น-การเงิน พ.ย. 62 –ThaiPR.net นางวันเพ็ญ อรรชุนเดชะ (ที่ 4 จากขวา) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK)... อ่านต่อ

EXIM BANK แต่งตั้งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการดูแลสายงานกำกับและการเงิน

หุ้น-การเงิน พ.ย. 62 –ThaiPR.net EXIM BANK แต่งตั้งนางวันเพ็ญ อรรชุนเดชะ เป็นผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ดูแลสายงานกำกับและการเงิน ประกอบด้วยฝ่ายบัญชี ฝ่ายบริหารความเสี่ยง... อ่านต่อ

ภาพข่าว: EXIM BANK สนับสนุนเงินกู้ขยายกำลังการผลิตโรงผลิตน้ำประปาที่หลวงพระบาง...

ทั่วไป พ.ค. 59 –ThaiPR.net นายเขมทัศน์ สายเชื้อ (กลาง) รักษาการกรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) เป็นสักขีพยานในพิธีลงนามระหว่างนางวันเพ็ญ... อ่านต่อ

ภาพข่าว: EXIM BANK สนับสนุนเงินกู้ขยายกำลังการผลิตโรงผลิตน้ำประปาที่หลวงพระบาง...

หุ้น-การเงิน พ.ค. 59 –ThaiPR.net นายเขมทัศน์ สายเชื้อ (กลาง) รักษาการกรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) เป็นสักขีพยานในพิธีลงนามระหว่างนางวันเพ็ญ... อ่านต่อ

EXIM BANK แต่งตั้งผู้อำนวยการสำนักบริหารและผู้อำนวยการฝ่ายโครงการระหว่างประเทศ

เศรษฐกิจ มี.ค. 53 –ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้า ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) แต่งตั้งนางอรุณศรี สรรพเพทย์พิศาล เป็นผู้อำนวยการสำนักบริหาร ดูแลงานด้านการดำเนินงานต่างๆ... อ่านต่อ

EXIM BANK แต่งตั้งผู้อำนวยการสำนักบริหารและผู้อำนวยการฝ่ายโครงการระหว่างประเทศ

เศรษฐกิจ มี.ค. 53 –ThaiPR.net ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) แต่งตั้งนางอรุณศรี สรรพเพทย์พิศาล เป็นผู้อำนวยการสำนักบริหาร ดูแลงานด้านการดำเนินงานต่างๆ... อ่านต่อ

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ