ข่าววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ล่าสุด

เนคเทค สวทช. จัดรวมพลคน KidBright ครั้งที่ 5 ภายใต้แนวคิด Edge AI หนุน 'นักนวัตกร'...

ทั่วไป 08:05น. –ThaiPR.net สำนักพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) จัดงาน "รวมพลคน KidBright" KidBright... อ่านต่อ

วว. ขับเคลื่อนโมเดลเศรษฐกิจ BCG เชิญร่วมสัมมนา ฟรี! "การสร้างองค์ความรู้ด้านเกษตรปลอดภัย...

ทั่วไป 20 พ.ค. –ThaiPR.net กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) โดย... อ่านต่อ

วว.เชิญชวนร่วมสัมมนาออนไลน์ ฟรี! "ทำความรู้จัก CFO & CFP ก่อนลงมือทำ"

ทั่วไป 17 พ.ค. –ThaiPR.net กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) จัดสัมมนาออนไลน์ ฟรี! หัวข้อเรื่อง... อ่านต่อ

CPF ร่วมขับเคลื่อน Thailand's Food Bank ต้นแบบการบริหารจัดการอาหารส่วนเกิน...

ทั่วไป 16 พ.ค. –ThaiPR.net บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ มุ่งมั่นสร้างความมั่นคงทางอาหาร เดินหน้าบริหารจัดการอาหารส่วนเกินและลดปัญหาขยะอาหารอย่างยั่งยืน... อ่านต่อ

วว. จัดอบรมหลักสูตร ขนมอบจากโปรตีนพืช : ขนมทางเลือกเพื่อสุขภาพ

เศรษฐกิจ 15 พ.ค. –ThaiPR.net กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) วว. จัดอบรมหลักสูตร... อ่านต่อ

รศ.ดร.พาสิทธิ์ หล่อธีรพงศ์ และคณะบอร์ด ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงาน วว. ณ...

ทั่วไป 14 พ.ค. –ThaiPR.net รศ.ดร.พาสิทธิ์  หล่อธีรพงศ์   ประธานกรรมการ  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)  กระทรวงการอุดมศึกษา... อ่านต่อ

วว. กระตุ้นการบริโภค เสริมแกร่งธุรกิจ เพิ่มศักยภาพการแข่งขันระดับสากล...

เศรษฐกิจ 13 พ.ค. –ThaiPR.net วว. กระตุ้นการบริโภค เสริมแกร่งธุรกิจ เพิ่มศักยภาพการแข่งขันระดับสากล เชิญชวนผู้ประกอบการรับถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเชิงพาณิชย์... อ่านต่อ

เนคเทค สวทช. ผนึกกำลังเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีลงนามความร่วมมือพัฒนาทักษะนักวิทย์ฯ ด้วย KidBright...

ทั่วไป 9 พ.ค. –ThaiPR.net เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2567 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ร่วมกับ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ... อ่านต่อ

วว. บันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

ทั่วไป 9 พ.ค. –ThaiPR.net ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)... อ่านต่อ

คณะอุตสาหกรรมเกษตรดิจิทัล มจพ. ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ฯ...

ทั่วไป 8 พ.ค. –ThaiPR.net คณะอุตสาหกรรมเกษตรดิจิทัล ร่วมกับ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ขอเชิญเข้าร่วม... อ่านต่อ

นักศึกษา มบส.ออกท่องโลกเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศเพื่อนบ้าน

ทั่วไป 8 พ.ค. –ThaiPR.net รศ.ดร.บุญมี กวินเสกสรรค์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา(มบส.) กล่าวว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้... อ่านต่อ

วว. โดย สถานีวิจัยลำตะคอง /มทร.อีสาน จัดฝึกอบรม ฟรี! "การประยุกต์ใช้ Internet of things (IoT)...

ทั่วไป 7 พ.ค. –ThaiPR.net กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) โดย สถานีวิจัยลำตะคอง ... อ่านต่อ

วว. ระดมความคิดเครือข่ายพันธมิตรทุกภาคส่วน กำหนดแนวทางนำ วทน. ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ/สังคมของประเทศ

หุ้น-การเงิน 30 เม.ย. –ThaiPR.net รศ.ดร.พาสิทธิ์ หล่อธีรพงศ์ ประธานกรรมการ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)... อ่านต่อ

วว. ผนึกกำลัง สถาบันมาตรวิทยา ยกระดับหน่วยวัดแห่งชาติสาขาเคมี มุ่งส่งเสริม/ยกระดับด้านบริการส่งออกขอ...

เศรษฐกิจ 30 เม.ย. –ThaiPR.net ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)... อ่านต่อ

วว. ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว...

ทั่วไป 30 เม.ย. –ThaiPR.net ดร.พัชทรา มณีสินธุ์ รองผู้ว่าการบริหาร สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม... อ่านต่อ

วว. ต้อนรับสมาคมนักศึกษาสถาบันวิทยาการตลาดทุน ในโอกาสเยี่ยมชมภารกิจพัฒนาศักยภาพ...

ทั่วไป 29 เม.ย. –ThaiPR.net ดร.อาภากร สุปัญญา รองผู้ว่าการยุทธศาสตร์และจัดการนวัตกรรม สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์... อ่านต่อ

วว. พัฒนากระบวนการฆ่าเชื้อดินจอมปลวกเพื่อยืดอายุการเก็บรักษาไข่เค็มต้มสุก

ทั่วไป 29 เม.ย. –ThaiPR.net กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) โดย... อ่านต่อ

วว. /สปอว. /APCTT จัด Workshop "การจัดการขยะมูลฝอยชุมชนอย่างยั่งยืนภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน"

ทั่วไป 26 เม.ย. –ThaiPR.net ดร.ประทีป วงศ์บัณฑิต รองผู้ว่าการวิจัยและพัฒนาด้านพัฒนาอย่างยั่งยืน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)... อ่านต่อ

วว.นำคณะ APCTT เข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการขยะมูลฝอยชุมชนอย่างยั่งยืนฯ ศึกษาดูงาน @...

ทั่วไป 26 เม.ย. –ThaiPR.net ดร.ประทีป วงษ์บัณฑิต รองผู้ว่าการวิจัยและพัฒนาด้านพัฒนาอย่างยั่งยืน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)... อ่านต่อ

วว. เสริมแกร่งผู้ประกอบการ จัด Intensive Course "การแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่ามะม่วงและเทคนิคการยืดอายุผ...

ทั่วไป 26 เม.ย. –ThaiPR.net ดร.โสภาพรรณ สัญญาณเสนาะ ผู้อำนวยการ สำนักจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา... อ่านต่อ

"สมาคมเพื่อนชุมชน" ส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ถ่ายทอดองค์ความรู้...

ทั่วไป 25 เม.ย. –ThaiPR.net สมาคมเพื่อนชุมชน ร่วมมือกับจังหวัดระยอง ภายใต้คณะทำงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระดับจังหวัด จัดอบรม "แนวทางการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์... อ่านต่อ

สสวท. จับมือ องค์การค้าของ สกสค. อบรมครู สควค. สร้างพลังครูวิทย์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ทั่วไป 25 เม.ย. –ThaiPR.net สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ร่วมกับ องค์การค้าของ สกสค. จัดอบรม เชิงปฏิบัติการขยายผลหลักสูตรการจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์... อ่านต่อ

วว. โดย สถานีวิจัยลำตะคอง จัดกิจกรรมต้อนรับปิดเทอม "ยอดนักสืบ...โลกแมลง" รุ่นที่...

ทั่วไป 25 เม.ย. –ThaiPR.net กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)  โดยสถานีวิจัยลำตะคอง จัดกิจกรรม... อ่านต่อ

สมัครด่วน !!! เปิดรับสมัครนักศึกษา 3 หลักสูตรแกะกล่อง มทร.ล้านนา วิทยาเขตจอมทอ

ทั่วไป 25 เม.ย. –ThaiPR.net นายอัคค์สัจจา ดวงสุภาสิญจ์ ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ล้านนา เปิดเผยว่ามทร.ล้านนา... อ่านต่อ

มทร.ธัญบุรี เพิ่มทักษะนักศึกษาอบรม 5G ที่ประเทศจีน

ทั่วไป 25 เม.ย. –ThaiPR.net มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ร่วมกับสถาบันจิงซื่อ ส่งนักศึกษาจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี... อ่านต่อ


ข่าววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ก่อน 25 เมษายน พ.ศ. 2567 12:55 น.

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ