ข่าววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ล่าสุด

วว. ร่วมงานกาชาด 100 ปี ช้อป ชม ชิม ผลิตภัณฑ์ผลงานวิจัย/นวัตกรรมอาหารและสมุนไพร

ทั่วไป 8 ธ.ค. –ThaiPR.net กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ขอเชิญผู้สนใจ...ช้อป ชม ชิม... อ่านต่อ

วว. ผนึกกำลังเอกชน วิจัย พัฒนาแพลตฟอร์มประเมินปริมาตร/กักเก็บคาร์บอนในพืชเศรษฐกิจ...

เศรษฐกิจ 7 ธ.ค. –ThaiPR.net ดร.ประทีป วงศ์บัณฑิต รองผู้ว่าการวิจัยและพัฒนาด้านพัฒนาอย่างยั่งยืน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา... อ่านต่อ

ผู้ว่าการ วว. ในฐานะผู้แทน อว. ร่วมประชุม APCTT หารือแนวทางการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและประเด็นด้าน...

ทั่วไป 7 ธ.ค. –ThaiPR.net ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ในฐานะผู้แทนปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์... อ่านต่อ

วว. ให้บริการเครื่องไอโซโทปเรโซแมสสเปคโตรเมตรี บ่งชี้แหล่งผลิตความเป็นของแท้/การปลอมปนในผลิตภัณฑ์อาห...

เศรษฐกิจ 7 ธ.ค. –ThaiPR.net กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) โดย ศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา (ศทม.)... อ่านต่อ

SMC เผยความสำเร็จในการผลักดันอุตสาหกรรมไทยก้าวสู่ 4.0 พร้อมเผยผลการสำรวจระดับความพร้อมอุตสาหกรรม...

เศรษฐกิจ 7 ธ.ค. –ThaiPR.net ศูนย์นวัตกรรมการผลิตยั่งยืน หรือ Sustainable Manufacturing Center (SMC) ภายใต้เมืองนวัตกรรมระบบอัตโนมัติหุ่นยนต์และ อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ (ARIPOLIS)... อ่านต่อ

วิทยาศาสตร์ รำไพฯ ร่วมหารือคณะกรรมการนวัตกรท้องถิ่นสู่สากล

ทั่วไป 7 ธ.ค. –ThaiPR.net มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ไวกูณฑ์ ทองอร่าม อธิการบดี พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิชลัดดา อุ่นสะอาด... อ่านต่อ

เผยความสำเร็จในการผลักดันอุตสาหกรรมไทยก้าวสู่ 4.0 พร้อมเผยผลการสำรวจระดับความพร้อมอุตสาหกรรม 4.0...

เศรษฐกิจ 6 ธ.ค. –ThaiPR.net ศูนย์นวัตกรรมการผลิตยั่งยืน หรือ Sustainable Manufacturing Center (SMC) ภายใต้เมืองนวัตกรรมระบบอัตโนมัติหุ่นยนต์และ อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ (ARIPOLIS)... อ่านต่อ

วว.เข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ APCTT ณ กรุงทาชเคนต์ ประเทศอุซเบกิสถาน

ทั่วไป 6 ธ.ค. –ThaiPR.net ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พร้อมด้วย... อ่านต่อ

วว.ร่วมชมการแสดงดนตรีในสวน : H.M. Song ณ สวนหลวงพระราม 8 บรรเลงเพลงของพ่อ

ทั่วไป 6 ธ.ค. –ThaiPR.net ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)... อ่านต่อ

วว. ร่วมประชุม/ต้อนรับพันธมิตรไทยและฟิลิปปินส์ ในโอกาสเยี่ยมชมตาลเดี่ยวโมเดล

เศรษฐกิจ 4 ธ.ค. –ThaiPR.net ดร. ประทีป วงศ์บัณฑิต รองผู้ว่าการวิจัยและพัฒนาด้านพัฒนาอย่างยั่งยืน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา... อ่านต่อ

นาโนเทค สวทช. จับมือสมาคมนาโนฯ - VISTEC เปิดงาน NanoThailand 2023

ทั่วไป 4 ธ.ค. –ThaiPR.net เปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่กับงานประชุมวิชาการด้านนาโนเทคโนโลยีระดับสากลอย่าง การประชุมวิชาการและนิทรรศการนานาชาติทางนาโนเทคโนโลยี ครั้งที่ 8 (NanoThailand... อ่านต่อ

วว. ให้บริการลานกางเต้นท์ รับลมหนาว @ สถานีวิจัยลำตะคอง นครราชสีมา

ท่องเที่ยว 1 ธ.ค. –ThaiPR.net ลมหนาวมาเยือน อากาศเริ่มเย็นสบาย หากท่านกำลังมองหาสถานที่พักผ่อนแห่งใหม่ ขอเชิญพบกับ "ลานกางเต้นท์" กิจกรรมมิติใหม่ที่ สถานีวิจัยลำตะคอง... อ่านต่อ

วว. พัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอสะท้อนความร้อน จากเทคโนโลยีย้อมผ้าพื้นถิ่นด้วยดินลูกรัง

ทั่วไป 1 ธ.ค. –ThaiPR.net กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) โดย ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมวัสดุ... อ่านต่อ

มหาวิทยาลัยมหิดล จับมือ สวทช. ร่วมกันพัฒนาระบบบริหารจัดการเผยแพร่ฐานข้อมูลพืช-ทรัพยากรชีวภาพอย่างยั่...

ทั่วไป 30 พ.ย. –ThaiPR.net มหาวิทยาลัยมหิดล โดย โครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ ร่วมกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดย... อ่านต่อ

วว. ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน

ทั่วไป 29 พ.ย. –ThaiPR.net ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)... อ่านต่อ

วว. /ผู้ประกอบการ โชว์ผลสำเร็จนวัตกรรมบรรจุภัณฑ์ ในรายการชีวิตใหม่ ช่อง SMEs...

ทั่วไป 27 พ.ย. –ThaiPR.net นางสาวรัชนีเพ็ญ เพ็ญสิทธิ์ ผอ.ศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย (ศบท.) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) พร้อมด้วย ดร.ศิริวรรณ ตั้งแสงประทีป... อ่านต่อ

วว.จับมือหน่วยงานเครือข่าย จัดอบรม The KECF Air Pollution Control: A Training...

ทั่วไป 27 พ.ย. –ThaiPR.net ดร.ประทีป วงศ์บัณฑิต รองผู้ว่าการวิจัยและพัฒนาด้านพัฒนาอย่างยั่งยืน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา... อ่านต่อ

นครเฉิงตูโชว์ความแข็งแกร่งทางเทคโนโลยีในงานแสดงสินค้าไฮเทค

ทั่วไป 27 พ.ย. –ข่าวประชาสัมพันธ์พีอาร์นิวส์ไวร์ นครเฉิงตู เมืองเอกของมณฑลเสฉวนทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีน ได้แสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งในด้านนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี... อ่านต่อ

ผู้ว่าการ วว. ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสดุดี วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า

ทั่วไป 27 พ.ย. –ThaiPR.net ดร.ชุติมา   เอี่ยมโชติชวลิต  ผู้ว่าการ  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา ... อ่านต่อ

เกิดเหตุโกลาหลที่เทศกาลดนตรีในมหาวิทยาลัยรัฐเกรละของอินเดีย นักเรียนดับ 4...

ต่างประเทศ 26 พ.ย. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) สำนักข่าวเพรสทรัสต์ออฟอินเดียรายงานว่า มีนักเรียนเสียชีวิต 4 รายและบาดเจ็บ 60 รายจากเหตุการณ์โกลาหลที่เทศกาลดนตรีในมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งทางตอนใต้ของอิน... อ่านต่อ

วว. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหนุนภาคการเกษตร ยกระดับคุณภาพการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์...

ทั่วไป 24 พ.ย. –ThaiPR.net ดร.พัชทรา มณีสินธุ์ รองผู้ว่าการบริการอุตสาหกรรม สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์... อ่านต่อ

ซีทีเอ็ม ร่วมมือหัวเว่ย และ M.U.S.T. เปิดตัว "แคมปัสอัจฉริยะ 5G" ระหว่างภูมิภาค

ทั่วไป 24 พ.ย. –ข่าวประชาสัมพันธ์พีอาร์นิวส์ไวร์ เพื่อตอบสนองความต้องการการพัฒนาแคมปัสอัจฉริยะในเขตบริหารพิเศษมาเก๊า ประเทศจีน ซีทีเอ็ม (CTM) ได้ร่วมมือกับหัวเว่ย (Huawei)... อ่านต่อ

Xinhua Silk Road: หุบเขาแห่งนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี G60...

ทั่วไป 23 พ.ย. –ข่าวประชาสัมพันธ์พีอาร์นิวส์ไวร์ การประชุมว่าด้วยการเชื่อมโยงปัจจัยสำคัญเพื่อการพัฒนาคุณภาพสูงของหุบเขาแห่งนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี G60 ในสามเหลี่ยมปากแม่น้ำแยงซี ประจำปี... อ่านต่อ

วว. จับมือบริษัทเอเนอร์จิสฯ สำรวจพื้นที่ทางทะเล มุ่งผลิตพลังงานทางเลือกจากคลื่นทะเล

เศรษฐกิจ 23 พ.ย. –ThaiPR.net วันนี้ (22 พ.ย. 2566 ณ วว. เทคโนธานี คลองห้า) ดร.ประทีป วงศ์บันฑิต รองผู้ว่าการวิจัยและพัฒนาด้านพัฒนาอย่างยั่งยืน... อ่านต่อ

จีนเปิดฉากการประชุมวิทยาศาสตร์ชีวภาพนานาชาติ 2566 มุ่งจุดประกายชีวิตเพื่ออนาคต

ต่างประเทศ 22 พ.ย. –Asianet Press Release การประชุมวิทยาศาสตร์ชีวภาพนานาชาติ ประจำปี 2566 ภายใต้หัวข้อ "จุดประกายชีวิตเพื่ออนาคต" เปิดฉากขึ้นแล้วเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมา... อ่านต่อ


ข่าววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ก่อน 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 11:27 น.

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ