ข่าวสพร. ล่าสุด

สพร.7 อุบลฯ จัดโครงการสัมมนา เรื่อง สิทธิประโยชน์จากกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริ...

ทั่วไป 21 ธ.ค. –ThaiPR.net วันที่ 21 ธันวาคม 2565 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี โดยนางพรศิวลักษณ์ ผิวสอาด ผู้อำนวยการสถาบันฯ ดำเนินการจัดโครงการสัมมนา เรื่อง... อ่านต่อ

สพร.7 อุบลฯ ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

ทั่วไป 20 ธ.ค. –ThaiPR.net เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2565 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี โดยกลุ่มงานทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานให้กับบุคคลทั่วไป... อ่านต่อ

สพร.7 อุบลฯ ฟื้นฟูและซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าในพื้นที่ประสบอุทกภัยจังหวัดอุบลราชธานี

ทั่วไป 7 ธ.ค. –ThaiPR.net วันที่ 7 ธันวาคม 2565 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี ร่วมกับภาคีเครือข่ายภาครัฐ และเอกชน นำทีมช่างครูฝึก ผู้เข้ารับการฝึกและช่างไฟฟ้าจิตอาสา... อ่านต่อ

สกสว.คว้ารางวัลหน่วยงานคุณภาพ ด้านการใช้ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ

ทั่วไป 30 พ.ย. –ThaiPR.net เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลรัฐบาลดิจิทัลประจำปี 2565 Digital Government Awards 2022... อ่านต่อ

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๒๒ นครศรีธรรมราชดำเนินการฝึกอบรมตามโครงการตามแนวทางอันเนื่องมาจากพระราชดำริ...

ทั่วไป 28 พ.ย. –ThaiPR.net สพร.๒๒ นครศรีธรรมราชดำเนินการฝึกอบรมภายใต้ผลผลิต/พัฒนาขับเคลื่อนความร่วมมือเครือข่ายและส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน... อ่านต่อ

สพร.7 อุบลฯ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาภัยพิบัติ ขั้นฟื้นฟู จังหวัดอุบลราชธานี

ทั่วไป 23 พ.ย. –ThaiPR.net พลเรือเอก ปวิตร รุจิเทศ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน เป็นประธานในการจัดกิจกรรมจิตอาสาภัยพิบัติ ขั้นฟื้นฟู (Kick Off)... อ่านต่อ

สพร.22 นครศรีธรรมราช Up-Skill Barista ตามโครงการพัฒนาศักยภาพแรงงานฝีมือรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษไทย

ทั่วไป 22 พ.ย. –ThaiPR.net นายสมเกียรติ เจษฎารมย์ นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช... อ่านต่อ

สพร.23 ปัตตานี เร่งขับเคลื่อนสร้างการรับรู้ความเข้าใจสู่เครือข่าย ปี...

ทั่วไป 18 พ.ย. –ThaiPR.net สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงงาน 23 ปัตตานี จัดสัมมนาเพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำงานให้แก่ บัณฑิตแรงงานจังหวัดปัตตานี ประจำปีงบประมาณ 2566... อ่านต่อ

สพร.23 ปัตตานี เร่งขับเคลื่อนช่างไฟฟ้าในพื้นที่ ให้ได้คุณภาพ

ทั่วไป 17 พ.ย. –ThaiPR.net สพร.23 ปัตตานี เร่งขับเคลื่อนช่างไฟฟ้าในพื้นที่ ให้ได้คุณภาพ จึงได้จัดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 จำนวน 15 คน... อ่านต่อ

สพร.7 อุบลฯ จัดประเมินความรู้ความสามารถ สาขา ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร

ทั่วไป 16 พ.ย. –ThaiPR.net วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี โดยฝ่ายประเมินและรับรองความรู้ความสามารถ ดำเนินการประเมินความรู้ความสามารถ สาขา... อ่านต่อ

สพร. 16 นครปฐม เป็นรับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรม ทดสอบฯ และประเมินความรู้ความสามารถ...

ทั่วไป 9 พ.ย. –ThaiPR.net กลุ่มงานมาตรฐานฝีมือแรงงาน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม เปิดรับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการยกระดับแรงงานไทยให้ได้มาตรฐานฝีมือแรงงานเพื่อรองรับ... อ่านต่อ

สพร.22 นครศรีฯ เตรียมความพร้อมด้านช่างเชื่อมรองรับการซ่อมบำรุงโรงเรือนทางการเกษตรและที่อยู่อาศัยหลัง...

ทั่วไป 8 พ.ย. –ThaiPR.net สพร.๒๒ นครศรีฯ ดำเนินการฝึกอบรมภายใต้ผลผลิตพัฒนา/ขับเคลื่อนความร่วมมือเครือข่าย และส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน... อ่านต่อ

สพร.7 อุบลฯ มอบเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุน

ทั่วไป 8 พ.ย. –ThaiPR.net สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี โดยนางพรศิวลักษณ์ ผิวสอาด ผู้อำนวยการสถาบันฯ มอบเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนจากกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน... อ่านต่อ

สพร.7 อุบลฯ ดำเนินการประเมินความรู้และความสามารถ

ทั่วไป 28 ต.ค. –ThaiPR.net วันศุกร์ที่ 28 ตุลาคม 2565 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี ดำเนินการประเมินความรู้ความสามารถ สาขา ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 จำนวน 11 คน... อ่านต่อ

สพร. 16 นครปฐม ตรวจตราและให้คำแนะนำสถานประกอบกิจการ ตามพรบ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน

ทั่วไป 28 ต.ค. –ThaiPR.net สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม ได้ออกตรวจตราและให้คำแนะนำสถานประกอบกิจการ ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม... อ่านต่อ

สพร. 22 นครศรีธรรมราช มอบวุฒิบัตร การฝึกอบรมให้กับทหารเกณฑ์ก่อนปลดประจำการ

ทั่วไป 25 ต.ค. –ThaiPR.net นายสมเกียรติ เจษฎารมย์ รักษาราชการแทนผอ.สพร.22 นครศรีธรรมราชมอบวุฒิบัตรและปิดฝึกอบรมภายใต้โครงการฝึกอบรมแรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพื่อเพิ่มโอกาสในการปร... อ่านต่อ

ก.ล.ต. ผนึก 3 หน่วยงานภาครัฐ ร่วมกันยกระดับการอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์รองรับการให้บริการทางอิเล็...

หุ้น-การเงิน 10 ต.ค. –ThaiPR.net กระทรวงการคลัง สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)... อ่านต่อ

สพร. 16 นครปฐม เปิดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพแรงงานนอกระบบ

ทั่วไป 3 ต.ค. –ThaiPR.net สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม โดยผู้อำนวยการสถาบัน นางสาวศิริธร เลาหะวิไลย เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพแรงงานนอกระบบเพื่อเพิ่มขีดควา... อ่านต่อ

สพร.7 อุบลราชธานี บริการตรวจเช็ค ซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้าน และซ่อมรถจักรยานยนต์ คลายทุกข์...

ทั่วไป 30 ก.ย. –ThaiPR.net สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี ให้บริการคลายทุกข์สู้ภัยน้ำท่วม 2565 ช่วยเหลือผู้เดือดร้อนจากอุทกภัย บริการตรวจเช็ค ซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้าน... อ่านต่อ

ยิปซัมตราช้างเดินหน้าต่อ "โครงการฝึกอบรมช่างยิปซัมพัฒนาชุมชน" สร้างอาชีพช่างชุมชนทั่วประเทศ

ทั่วไป 29 ก.ย. –ThaiPR.net ยิปซัมตราช้าง ผู้นำด้านผลิตภัณฑ์แผ่นยิปซัม และนวัตกรรมระบบฝ้าเพดานและระบบผนังยิปซัมในประเทศไทย ร่วมมือกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (สพร.)... อ่านต่อ

สพร. 16 นครปฐม เปิดฝึกอบรมหลักสูตรการติดตั้งและประยุกต์ใช้โซล่าเซลล์

ทั่วไป 28 ก.ย. –ThaiPR.net สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม เปิดฝึกอบรมหลักสูตรการติดตั้งและประยุกต์ใช้โซล่าเซลล์ ตามโครงการพัฒนาศักยภาพแรงงานนอกระบบเพื่อเพิ่มขีดความสามารถและฟื... อ่านต่อ

สพร.17 ระยอง เปิดฝึกอบรมหลักสูตรช่างเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร

ทั่วไป 28 ก.ย. –ThaiPR.net สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง ดำเนินการเปิดฝึกอบรมภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพแรงงานนอกระบบเพื่อเพิ่มขีดความสามารถและฟื้นฟูเศรษฐกิจฐานราก... อ่านต่อ

สพร.17 ระยอง เปิดฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพแรงงานนอกระบบเพื่อเพิ่มขีดความสามารถและฟื้นฟูเศรษฐกิจฐานร...

ทั่วไป 27 ก.ย. –ThaiPR.net สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง เปิดฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพแรงงานนอกระบบเพื่อเพิ่มขีดความสามารถและฟื้นฟูเศรษฐกิจฐานราก... อ่านต่อ

สพร. 17 ระยอง ขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมอาชีพผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ในการขนส่งสินค้า...

ทั่วไป 27 ก.ย. –ThaiPR.net สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง เร่งขับเคลื่อน "โครงการส่งเสริมอาชีพผู้ประกอบอาชีพผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ในการขนส่งสินค้า (Rider)" รุ่นที่ 2/2565... อ่านต่อ

สพร.22 นครนศรีธรรมราช ตรวจเยี่ยมสถานประกอบกิจการ

ทั่วไป 19 ก.ย. –ThaiPR.net นางสาวสุขศรี ไล่กสิกรรม ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช พร้อมด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่ฯ ตรวจเยี่ยม โรงแรมแมนดี้นก (MANDY NOK HOTEL)... อ่านต่อ


ข่าวสพร. ก่อน 19 กันยายน พ.ศ. 2565 16:59 น.

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ