ข่าวสิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ล่าสุด

มจพ. เจ้าภาพประชุมคณะกรรมการวิจัยและนวัตกรรม (สัญจร) ครั้งที่ 2/2567

ทั่วไป 3 เม.ย. –ThaiPR.net ศ.ดร. สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) พร้อมด้วย ศ.ดร.สมฤกษ์ จันทรอัมพร... อ่านต่อ

วว.ร่วมแสดงความยินดี ศ.ดร.น.พ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล รับเครื่องราชเครื่องอิสริยาภรณ์ ปาล์ม...

ทั่วไป 16 ก.พ. –ThaiPR.net ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม... อ่านต่อ

วว.ร่วมประชุมความร่วมมือของคณะทำงานร่วมระหว่างหน่วยงานไทยและจีน Thailand - China Working Group...

ทั่วไป 21 ก.ย. –ThaiPR.net H.E. Mr. Zhang Guangjun, รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาธารณรัฐประชาชนจีน และ ศ.ดร.นพ. สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา... อ่านต่อ

ผู้บริหาร ม.ศรีปทุม ร่วมงานแถลงข่าวเปิดหลักสูตร COMMU MAX

ทั่วไป 24 ก.ค. –ThaiPR.net เมื่อวันที่ 18 ก.ค. 2566  ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม มอบหมายให้ อาจารย์ชวณี ชื่นเกิดลาภ... อ่านต่อ

วว. ร่วมเฝ้าถวายสักการะและรับประทานพระดำริเกี่ยวกับทุนการศึกษาจากสมเด็จพระสังฆราช

ทั่วไป 27 มิ.ย. –ThaiPR.net สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อมพรมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานพระวโรกาสให้ ศ.(พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์... อ่านต่อ

วว. ภาคภูมิใจผลงานวิจัยได้รางวัลนวัตกรรมนานาชาติ พร้อมรับมอบประกาศเกียรติคุณแสดงความยินดี

เศรษฐกิจ 27 มิ.ย. –ThaiPR.net วว. ภาคภูมิใจผลงานวิจัยได้รางวัลนวัตกรรมนานาชาติ พร้อมรับมอบประกาศเกียรติคุณแสดงความยินดี ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร... อ่านต่อ

วว. ฉลองคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 60 ปี มุ่งสรรค์สร้างงานวิจัย เทคโนโลยี นวัตกรรม...

ทั่วไป พ.ค. 66 –ThaiPR.net ศ.ดร.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และประธานคณะกรรมการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไ... อ่านต่อ

วว. ร่วมขับเคลื่อน "ธัชวิทย์" วิทยสถานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี...

ทั่วไป พ.ค. 66 –ThaiPR.net ศ.(พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รมว.การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานเปิดตัวและลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ "ธัชวิทย์"... อ่านต่อ

ปลัดกระทรวง อว., ปลัดกระทรวง ศธ. เข้าร่วมการประชุมนานาชาติระดับรัฐมนตรีและผู้บริหารนโยบายด้านการศึกษ...

ทั่วไป พ.ค. 66 –ThaiPR.net ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม รายงานว่า... อ่านต่อ

อว. ร่วมถวายผลงานวิจัยชุดสีกระเบื้องวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย

ทั่วไป มี.ค. 66 –ThaiPR.net สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จลง ณ พระวิหาร วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ประทานพระวโรกาสให้... อ่านต่อ

อว. เข้ากราบสักการะสมเด็จพระสังฆราช ถวายผลงานวิจัยชุดสีกระเบื้องวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม...

ทั่วไป มี.ค. 66 –ThaiPR.net สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จลง ณ พระวิหาร วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ประทานพระวโรกาสให้... อ่านต่อ

วว. ร่วมถวายผลงานวิจัย ชุดสีกระเบื้องวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย

ทั่วไป มี.ค. 66 –ThaiPR.net สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จลง ณ พระวิหาร วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ประทานพระวโรกาสให้... อ่านต่อ

วว.ร่วมหารือสาธารณรัฐประชาชนจีน มุ่งส่งเสริมความก้าวหน้าด้านวิทยาศาสตร์...

ทั่วไป ก.พ. 66 –ThaiPR.net ศ.(พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม (อว.) พร้อมด้วย ศ.ดร.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวง... อ่านต่อ

วว. ร่วมติดตามคณะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม...

ทั่วไป ก.พ. 66 –ThaiPR.net ศ.(พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) พร้อมด้วย ศ.ดร.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล... อ่านต่อ

วว.ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2566

ทั่วไป ม.ค. 66 –ThaiPR.net ศ.(พิเศษ) ดร.อเนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานในพิธีถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์... อ่านต่อ

วว. จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การกำหนดตำแหน่งเชิงยุทธ์ : Strategic Positioning

ทั่วไป ม.ค. 66 –ThaiPR.net ศ.ดร.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในฐานะประธานกรรมการ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย... อ่านต่อ

วว.จัดประชุมระดมความคิด "บทบาทการดำเนินงานของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยในอนาคต"

ทั่วไป ธ.ค. 65 –ThaiPR.net ศ.ดร.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ในฐานะประธานคณะกรรมการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งป... อ่านต่อ

คณะผู้แทน อว./วว. ร่วมงานเลี้ยงรับรองในโอกาสเยือนประเทศออสเตรเลีย ณ บ้านพักกงสุลใหญ่...

ทั่วไป ธ.ค. 65 –ThaiPR.net ศ.ดร.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวง การอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) พร้อมด้วย ศ.(วิจัย) ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต... อ่านต่อ

เด็กไทยคว้าแชมป์การแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ระดับโลก อพวช. ร่วมกับ แกมมาโก้ รุดนำทีมเข้าพบ รมว.อว....

ทั่วไป พ.ย. 65 –ThaiPR.net เมื่อวันที่ 23 พ.ย. / ศ.(พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รมว.การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ศ.ดร.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวง อว.... อ่านต่อ

PMU-B Brainpower Congress 2022"อนาคตและความท้าทายของการพัฒนางานวิจัยขั้นแนวหน้าและเศรษฐกิจสร้างสรรค์...

ทั่วไป พ.ย. 65 –ThaiPR.net PMU B Brainpower Congress 2022"อนาคตและความท้าทายของการพัฒนางานวิจัยขั้นแนวหน้าและเศรษฐกิจสร้างสรรค์อย่างยั่งยืน" ศ.ดร.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล... อ่านต่อ

GSK จับมือ มหิดล และ depa เดินหน้าสนับสนุนการใช้เทคโนโลยี AI เพื่อคิดค้นยานวัตกรรม...

ทั่วไป ต.ค. 65 –ThaiPR.net เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2565 ที่โรงแรมสยามเคมปินสกี้ ศ.ดร.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)... อ่านต่อ

วว. ร่วมพิธีเปิด/การสัมมนาเนื่องในงานประชุมนานาชาติ The 19th Annual Meeting of Science and...

ทั่วไป ต.ค. 65 –ThaiPR.net  ศ. ดร. นพ. สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) พร้อมด้วย  ศ. (วิจัย) ดร. ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต... อ่านต่อ

กระทรวง อว. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ลงนาม MOU ส่งเสริมความรู้ทางการเงินและการลงทุน

หุ้น-การเงิน ก.ย. 65 –ThaiPR.net ศาสตราจารย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย... อ่านต่อ

วว. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการนานาชาติ นำเสนอตัวอย่างความสำเร็จจากโครงการพัฒนาผู้ประกอบการไม้ดอกไม้ประด...

ทั่วไป ก.ค. 65 –ThaiPR.net วว. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการนานาชาติ นำเสนอตัวอย่างความสำเร็จจากโครงการพัฒนาผู้ประกอบการไม้ดอกไม้ประดับของไทย... อ่านต่อ

อว. ปลื้มนักวิจัย และนักประดิษฐ์ไทย กวาดรางวัล 11 เวทีนานาชาติ

ทั่วไป มิ.ย. 65 –ThaiPR.net อว. มอบประกาศนียบัตรแสดงความยินดีให้กับนักประดิษฐ์และนักวิจัยไทยที่ วช. ให้การสนับสนุนจน คว้ารางวัลจากเวทีนานาชาติ 11 เวที กระทรวงการอุดมศึกษา... อ่านต่อ


ข่าวสิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ก่อน 17 มิถุนายน พ.ศ. 2565 09:06 น.

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ