ข่าวBIG LOT: ล่าสุด

BIG LOT: รายการซื้อขายบิ๊กล็อตตลาดหุ้นไทยวันนี้ (By Time)

หุ้น-การเงิน 30 ก.ค. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) หลักทรัพย์ จำนวนหุ้น มูลค่า ราคาเฉลี่ย เวลา (พันบาท) (บาท) PTT 90,300 3,171.79 35.13 10:08 KBANK F 257,200 26,298.70 102.25 10:09 CPALL 1,500,000... อ่านต่อ

BIG LOT: วันนี้ CPALL มูลค่าสูงสุด 565.19 ลบ.ราคาเฉลี่ย 59.49 บ./หุ้น

หุ้น-การเงิน 30 ก.ค. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) พบ CPALL มีมูลค่าสูงสุด 565.19 ล้านบาท ราคาเฉลี่ยหุ้นละ 59.49 บาท รายงานหลังปิดทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยวันนี้... อ่านต่อ

BIG LOT: รายการซื้อขายบิ๊กล็อตตลาดหุ้นไทยเช้านี้ (By Time)

หุ้น-การเงิน 30 ก.ค. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) หลักทรัพย์ จำนวนหุ้น มูลค่า ราคาเฉลี่ย เวลา (พันบาท) (บาท) PTT 90,300 3,171.79 35.13 10:08 KBANK F 257,200 26,298.70 102.25 10:09 CPALL 1,500,000... อ่านต่อ

BIG LOT: เช้านี้ CPALL มูลค่าสูงสุด 565.19 ลบ.ราคาเฉลี่ย 59.49 บ./หุ้น

หุ้น-การเงิน 30 ก.ค. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) พบ CPALL มีมูลค่าสูงสุด 565.19 ล้านบาท ราคาเฉลี่ยหุ้นละ 59.49 บาท รายงานหลังปิดทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยวันนี้... อ่านต่อ

BIG LOT: รายการซื้อขายบิ๊กล็อตตลาดหุ้นไทยวันนี้ (By Time)

หุ้น-การเงิน 29 ก.ค. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) หลักทรัพย์ จำนวนหุ้น มูลค่า ราคาเฉลี่ย เวลา (พันบาท) (บาท) MAJOR 162,100 3,250.11 20.05 10:24 AOT 90,150 5,172.36 57.38 11:15 ADVANC 118,878... อ่านต่อ

BIG LOT: วันนี้ E1VFVN3001 มูลค่าสูงสุด 133.94 ลบ.ราคาเฉลี่ย 33.79...

หุ้น-การเงิน 29 ก.ค. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) พบ E1VFVN3001 มีมูลค่าสูงสุด 133.94 ล้านบาท ราคาเฉลี่ยหุ้นละ 33.79 บาท รายงานหลังปิดทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยวันนี้... อ่านต่อ

BIG LOT: รายการซื้อขายบิ๊กล็อตตลาดหุ้นไทยเช้านี้ (By Time)

หุ้น-การเงิน 29 ก.ค. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) หลักทรัพย์ จำนวนหุ้น มูลค่า ราคาเฉลี่ย เวลา (พันบาท) (บาท) MAJOR 162,100 3,250.11 20.05 10:24 AOT 90,150 5,172.36 57.38 11:15 ADVANC 118,878... อ่านต่อ

BIG LOT: เช้านี้ ADVANC มูลค่าสูงสุด 21.07 ลบ.ราคาเฉลี่ย 177.25 บ./หุ้น

หุ้น-การเงิน 29 ก.ค. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) พบ ADVANC มีมูลค่าสูงสุด 21.07 ล้านบาท ราคาเฉลี่ยหุ้นละ 177.25 บาท รายงานหลังปิดทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยวันนี้... อ่านต่อ

BIG LOT: รายการซื้อขายบิ๊กล็อตตลาดหุ้นไทยวันนี้ (By Time)

หุ้น-การเงิน 27 ก.ค. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) หลักทรัพย์ จำนวนหุ้น มูลค่า ราคาเฉลี่ย เวลา (พันบาท) (บาท) BEAUTY 2,000,000 3,020.00 1.51 09:57 SKR 500,000 5,000.00 10.00 11:06 CGD 74,000,000... อ่านต่อ

BIG LOT: วันนี้ MFC มูลค่าสูงสุด 199.49 ลบ.ราคาเฉลี่ย 19.20 บ./หุ้น

หุ้น-การเงิน 27 ก.ค. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) พบ MFC มีมูลค่าสูงสุด 199.49 ล้านบาท ราคาเฉลี่ยหุ้นละ 19.20 บาท รายงานหลังปิดทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยวันนี้... อ่านต่อ

BIG LOT: รายการซื้อขายบิ๊กล็อตตลาดหุ้นไทยเช้านี้ (By Time)

หุ้น-การเงิน 27 ก.ค. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) หลักทรัพย์ จำนวนหุ้น มูลค่า ราคาเฉลี่ย เวลา (พันบาท) (บาท) BEAUTY 2,000,000 3,020.00 1.51 09:57 SKR 500,000 5,000.00 10.00 11:06 หมายเหตุ: รวมตลาด... อ่านต่อ

BIG LOT: เช้านี้ SKR มูลค่าสูงสุด 5 ลบ.ราคาเฉลี่ย 10 บ./หุ้น

หุ้น-การเงิน 27 ก.ค. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) พบ SKR มีมูลค่าสูงสุด 5 ล้านบาท ราคาเฉลี่ยหุ้นละ 10 บาท รายงานหลังปิดทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยวันนี้... อ่านต่อ

BIG LOT: รายการซื้อขายบิ๊กล็อตตลาดหุ้นไทยวันนี้ (By Time)

หุ้น-การเงิน 23 ก.ค. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) หลักทรัพย์ จำนวนหุ้น มูลค่า ราคาเฉลี่ย เวลา (พันบาท) (บาท) INSET 10,000,000 67,500.00 6.75 10:10 DTAC 1,000,000 32,250.00 32.25 10:29 OTO 500,000... อ่านต่อ

BIG LOT: วันนี้ CPALL-F มูลค่าสูงสุด 143.18 ราคาเฉลี่ย 59.91 บ./หุ้น

หุ้น-การเงิน 23 ก.ค. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) พบ CPALL F มีมูลค่าสูงสุด 143.18 ล้านบาท ราคาเฉลี่ยหุ้นละ 59.91 บาท รายงานหลังปิดทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยวันนี้... อ่านต่อ

BIG LOT: รายการซื้อขายบิ๊กล็อตตลาดหุ้นไทยเช้านี้ (By Time)

หุ้น-การเงิน 23 ก.ค. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) หลักทรัพย์ จำนวนหุ้น มูลค่า ราคาเฉลี่ย เวลา (พันบาท) (บาท) INSET 10,000,000 67,500.00 6.75 10:10 DTAC 1,000,000 32,250.00 32.25 10:29 OTO 500,000... อ่านต่อ

BIG LOT: เช้านี้ AMATA มูลค่าสูงสุด 101.75 ลบ.ราคาเฉลี่ย 18.50 บ./หุ้น

หุ้น-การเงิน 23 ก.ค. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) พบ AMATA มีมูลค่าสูงสุด 101.75 ล้านบาท ราคาเฉลี่ยหุ้นละ 18.50 บาท รายงานหลังปิดทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยวันนี้... อ่านต่อ

BIG LOT: รายการซื้อขายบิ๊กล็อตตลาดหุ้นไทยวันนี้ (By Time)

หุ้น-การเงิน 22 ก.ค. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) หลักทรัพย์ จำนวนหุ้น มูลค่า ราคาเฉลี่ย เวลา (พันบาท) (บาท) BBL 373,000 39,071.75 104.75 10:48 INTUCH 1,858,700 120,118.49 64.63 10:49 KBANK F 435,600... อ่านต่อ

BIG LOT: วันนี้ CPALL มูลค่าสูงสุด 173.08 ลบ.ราคาเฉลี่ย 60.10 บ./หุ้น

หุ้น-การเงิน 22 ก.ค. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) พบ CPALL มีมูลค่าสูงสุด 173.08 ล้านบาท ราคาเฉลี่ยหุ้นละ 60.10 บาท รายงานหลังปิดทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยวันนี้... อ่านต่อ

BIG LOT: รายการซื้อขายบิ๊กล็อตตลาดหุ้นไทยเช้านี้ (By Time)

หุ้น-การเงิน 22 ก.ค. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) หลักทรัพย์ จำนวนหุ้น มูลค่า ราคาเฉลี่ย เวลา (พันบาท) (บาท) BBL 373,000 39,071.75 104.75 10:48 INTUCH 1,858,700 120,118.49 64.63 10:49 KBANK F 435,600... อ่านต่อ

BIG LOT: เช้านี้ INTUCH มูลค่าสูงสุด 120.12 ลบ.ราคาเฉลี่ย 64.63 บ./หุ้น

หุ้น-การเงิน 22 ก.ค. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) พบ INTUCH มีมูลค่าสูงสุด 120.12 ล้านบาท ราคาเฉลี่ยหุ้นละ 64.63 บาท รายงานหลังปิดทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยวันนี้... อ่านต่อ

BIG LOT: รายการซื้อขายบิ๊กล็อตตลาดหุ้นไทยวันนี้ (By Time)

หุ้น-การเงิน 21 ก.ค. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) หลักทรัพย์ จำนวนหุ้น มูลค่า ราคาเฉลี่ย เวลา (พันบาท) (บาท) SCB 2,000,000 184,250.00 92.13 10:19 INTUCH 925,000 59,778.13 64.63 14:28 GROREIT... อ่านต่อ

BIG LOT: วันนี้ KBANK มูลค่าสูงสุด 315.70 ลบ.ราคาเฉลี่ย 105.63 บ./หุ้น

หุ้น-การเงิน 21 ก.ค. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) พบ KBANK มีมูลค่าสูงสุด 315.70 ล้านบาท ราคาเฉลี่ยหุ้นละ 105.63 บาท รายงานหลังปิดทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยวันนี้... อ่านต่อ

BIG LOT: เช้านี้มีรายการเดียว SCB มีมูลค่า 184.25 ลบ.ราคาเฉลี่ย 92.13...

หุ้น-การเงิน 21 ก.ค. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) พบ SCB มีมูลค่า 184.25 ล้านบาท ราคาเฉลี่ยหุ้นละ 92.13 บาท รายงานหลังปิดทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยวันนี้... อ่านต่อ

BIG LOT: รายการซื้อขายบิ๊กล็อตตลาดหุ้นไทยวันนี้ (By Time)

หุ้น-การเงิน 20 ก.ค. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) หลักทรัพย์ จำนวนหุ้น มูลค่า ราคาเฉลี่ย เวลา (พันบาท) (บาท) E1VFVN3001 400,000 13,192.00 32.98 11:10 SCB 2,500,000 230,312.50 92.13 11:13 OTO... อ่านต่อ

BIG LOT: วันนี้ KBANK-F มูลค่าสูงสุด 680.78 ลบ.ราคาเฉลี่ย 109.80 บ./หุ้น

หุ้น-การเงิน 20 ก.ค. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) พบ KBANK F มีมูลค่าสูงสุด 680.78 ล้านบาท ราคาเฉลี่ยหุ้นละ 109.80 บาท รายงานหลังปิดทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยวันนี้... อ่านต่อ


ข่าวBIG LOT: ก่อน 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 17:03 น.

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ