ข่าวBIG LOT: ล่าสุด

BIG LOT: รายการซื้อขายบิ๊กล็อตตลาดหุ้นไทยวันนี้ (By Time)

หุ้น-การเงิน 25 ม.ค. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) หลักทรัพย์ จำนวนหุ้น มูลค่า ราคาเฉลี่ย เวลา (พันบาท) (บาท) DTAC 157,000 5,220.25 33.25 09:57 AMATAV 1,178,100 6,567.91 5.58 10:03 AMATAV 2,210,900... อ่านต่อ

BIG LOT: วันนี้ SPA มูลค่าสูงสุด 74.00 ลบ.ราคาเฉลี่ย 7.40 บ./หุ้น

หุ้น-การเงิน 25 ม.ค. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) พบ SPA มีมูลค่าสูงสุด 74.00 ล้านบาท ราคาเฉลี่ยหุ้นละ 7.40 บาท รายงานหลังปิดทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยวันนี้... อ่านต่อ

BIG LOT: รายการซื้อขายบิ๊กล็อตตลาดหุ้นไทยเช้านี้ (By Time)

หุ้น-การเงิน 25 ม.ค. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) หลักทรัพย์ จำนวนหุ้น มูลค่า ราคาเฉลี่ย เวลา (พันบาท) (บาท) DTAC 157,000 5,220.25 33.25 09:57 AMATAV 1,178,100 6,567.91 5.58 10:03 AMATAV 2,210,900... อ่านต่อ

BIG LOT: เช้านี้ SCC มูลค่าสูงสุด 48.19 ลบ.ราคาเฉลี่ย 395.03 บ./หุ้น

หุ้น-การเงิน 25 ม.ค. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) พบ SCC มีมูลค่าสูงสุด 48.19 ล้านบาท ราคาเฉลี่ยหุ้นละ 395.03 บาท รายงานหลังปิดทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยวันนี้... อ่านต่อ

BIG LOT: รายการซื้อขายบิ๊กล็อตตลาดหุ้นไทยวันนี้ (By Time)

หุ้น-การเงิน 22 ม.ค. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) หลักทรัพย์ จำนวนหุ้น มูลค่า ราคาเฉลี่ย เวลา (พันบาท) (บาท) DELTA 20,000 11,400.00 570.00 10:09 KUN 5,000,000 5,500.00 1.10 10:09 MAX 5,000,000 62.50... อ่านต่อ

BIG LOT: วันนี้ E1VFVN3001 มูลค่าสูงสุด 107.99 ลบ.ราคาเฉลี่ย 25.31...

หุ้น-การเงิน 22 ม.ค. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) พบ E1VFVN3001 มีมูลค่าสูงสุด 107.99 ล้านบาท ราคาเฉลี่ยหุ้นละ 25.31 บาท รายงานหลังปิดทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยวันนี้... อ่านต่อ

BIG LOT: รายการซื้อขายบิ๊กล็อตตลาดหุ้นไทยเช้านี้ (By Time)

หุ้น-การเงิน 22 ม.ค. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) หลักทรัพย์ จำนวนหุ้น มูลค่า ราคาเฉลี่ย เวลา (พันบาท) (บาท) DELTA 20,000 11,400.00 570.00 10:09 KUN 5,000,000 5,500.00 1.10 10:09 MAX 5,000,000 62.50... อ่านต่อ

BIG LOT: เช้านี้ OSP มูลค่าสูงสุด 41.57 ลบ.ราคาเฉลี่ย 34.50 บ./หุ้น

หุ้น-การเงิน 22 ม.ค. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) พบ OSP มีมูลค่าสูงสุด 41.57 ล้านบาท ราคาเฉลี่ยหุ้นละ 34.50 บาท รายงานหลังปิดทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยวันนี้... อ่านต่อ

BIG LOT: รายการซื้อขายบิ๊กล็อตตลาดหุ้นไทยวันนี้ (By Time)

หุ้น-การเงิน 21 ม.ค. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) หลักทรัพย์ จำนวนหุ้น มูลค่า ราคาเฉลี่ย เวลา (พันบาท) (บาท) CPALL 300,000 17,325.00 57.75 10:00 CPALL 300,000 17,325.00 57.75 10:00 MAX 2,000,000... อ่านต่อ

BIG LOT: วันนี้ BJC มูลค่าสูงสุด 3,592.91 ลบ.ราคาเฉลี่ย 37.75 บ./หุ้น

หุ้น-การเงิน 21 ม.ค. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) พบ BJC มีมูลค่าสูงสุด 3,592.91 ล้านบาท ราคาเฉลี่ยหุ้นละ 37.75 บาท รายงานหลังปิดทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยวันนี้... อ่านต่อ

BIG LOT: รายการซื้อขายบิ๊กล็อตตลาดหุ้นไทยเช้านี้ (By Time)

หุ้น-การเงิน 21 ม.ค. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) หลักทรัพย์ จำนวนหุ้น มูลค่า ราคาเฉลี่ย เวลา (พันบาท) (บาท) CPALL 300,000 17,325.00 57.75 10:00 CPALL 300,000 17,325.00 57.75 10:00 MAX 2,000,000... อ่านต่อ

BIG LOT: เช้านี้ CPALL มูลค่าสูงสุด 34.65 ลบ.ราคาเฉลี่ย 57.75 บ./หุ้น

หุ้น-การเงิน 21 ม.ค. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) พบ CPALL มีมูลค่าสูงสุด 34.65 ล้านบาท ราคาเฉลี่ยหุ้นละ 57.75 บาท รายงานหลังปิดทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยวันนี้... อ่านต่อ

BIG LOT: รายการซื้อขายบิ๊กล็อตตลาดหุ้นไทยวันนี้ (By Time)

หุ้น-การเงิน 20 ม.ค. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) หลักทรัพย์ จำนวนหุ้น มูลค่า ราคาเฉลี่ย เวลา (พันบาท) (บาท) SGP 90,000,000 1,044,000.00 11.60 09:57 SGP 90,000,000 1,044,000.00 11.60 09:57 SGP... อ่านต่อ

BIG LOT: วันนี้ SGP มูลค่าสูงสุด 5,329.85 ลบ.ราคาเฉลี่ย 11.60 บ./หุ้น

หุ้น-การเงิน 20 ม.ค. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) พบ SGP มีมูลค่าสูงสุด 5,329.85 ล้านบาท ราคาเฉลี่ยหุ้นละ 11.60 บาท รายงานหลังปิดทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยวันนี้... อ่านต่อ

BIG LOT: รายการซื้อขายบิ๊กล็อตตลาดหุ้นไทยเช้านี้ (By Time)

หุ้น-การเงิน 20 ม.ค. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) หลักทรัพย์ จำนวนหุ้น มูลค่า ราคาเฉลี่ย เวลา (พันบาท) (บาท) SGP 90,000,000 1,044,000.00 11.60 09:57 SGP 90,000,000 1,044,000.00 11.60 09:57 SGP... อ่านต่อ

BIG LOT: เช้านี้ SGP มูลค่าสูงสุด 5,329.85 ลบ.ราคาเฉลี่ย 11.60 บ./หุ้น

หุ้น-การเงิน 20 ม.ค. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) พบ SGP มีมูลค่าสูงสุด 5,329.85 ล้านบาท ราคาเฉลี่ยหุ้นละ 11.60 บาท รายงานหลังปิดทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยวันนี้... อ่านต่อ

BIG LOT: รายการซื้อขายบิ๊กล็อตตลาดหุ้นไทยวันนี้ (By Time)

หุ้น-การเงิน 19 ม.ค. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) หลักทรัพย์ จำนวนหุ้น มูลค่า ราคาเฉลี่ย เวลา (พันบาท) (บาท) TPBI 2,000,000 17,100.00 8.55 10:21 MM 1,000,000 2,000.00 2.00 11:23 E1VFVN3001 2,347,400... อ่านต่อ

BIG LOT: วันนี้ BCP มูลค่าสูงสุด 1,854.99 ลบ.ราคาเฉลี่ย 25.80 บ./หุ้น

หุ้น-การเงิน 19 ม.ค. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) พบ BCP มีมูลค่าสูงสุด 1,854.99 ล้านบาท ราคาเฉลี่ยหุ้นละ 25.80 บาท รายงานหลังปิดทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยวันนี้... อ่านต่อ

BIG LOT: รายการซื้อขายบิ๊กล็อตตลาดหุ้นไทยเช้านี้ (By Time)

หุ้น-การเงิน 19 ม.ค. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) หลักทรัพย์ จำนวนหุ้น มูลค่า ราคาเฉลี่ย เวลา (พันบาท) (บาท) TPBI 2,000,000 17,100.00 8.55 10:21 MM 1,000,000 2,000.00 2.00 11:23 E1VFVN3001 2,347,400... อ่านต่อ

BIG LOT: เช้านี้ E1VFVN3001 มูลค่าสูงสุด 60 ลบ.ราคาเฉลี่ย 25.56 บ./หุ้น

หุ้น-การเงิน 19 ม.ค. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) พบ E1VFVN3001 มีมูลค่าสูงสุด 60 ล้านบาท ราคาเฉลี่ยหุ้นละ 25.56 บาท รายงานหลังปิดทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยวันนี้... อ่านต่อ

BIG LOT: รายการซื้อขายบิ๊กล็อตตลาดหุ้นไทยวันนี้ (By Time)

หุ้น-การเงิน 18 ม.ค. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) หลักทรัพย์ จำนวนหุ้น มูลค่า ราคาเฉลี่ย เวลา (พันบาท) (บาท) MAX 2,000,000 24.20 0.01 10:29 EGCO 60,000 11,250.00 187.50 11:25 EGCO 60,000 11,250.00... อ่านต่อ

BIG LOT: วันนี้ STA มูลค่าสูงสุด 184.50 ลบ.ราคาเฉลี่ย 30.75 บ./หุ้น

หุ้น-การเงิน 18 ม.ค. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) พบ STA มีมูลค่าสูงสุด 184.50 ล้านบาท ราคาเฉลี่ยหุ้นละ 30.75 บาท รายงานหลังปิดทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยวันนี้... อ่านต่อ

BIG LOT: รายการซื้อขายบิ๊กล็อตตลาดหุ้นไทยเช้านี้ (By Time)

หุ้น-การเงิน 18 ม.ค. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) หลักทรัพย์ จำนวนหุ้น มูลค่า ราคาเฉลี่ย เวลา (พันบาท) (บาท) MAX 2,000,000 24.20 0.01 10:29 EGCO 60,000 11,250.00 187.50 11:25 EGCO 60,000 11,250.00... อ่านต่อ

BIG LOT: เช้านี้ EGCO มูลค่าสูงสุด 22.50 ลบ.ราคาเฉลี่ย 187.50 บ./หุ้น

หุ้น-การเงิน 18 ม.ค. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) พบ EGCO มีมูลค่าสูงสุด 22.50 ล้านบาท ราคาเฉลี่ยหุ้นละ 187.50 บาท รายงานหลังปิดทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยวันนี้... อ่านต่อ

BIG LOT: รายการซื้อขายบิ๊กล็อตตลาดหุ้นไทยวันนี้ (By Time)

หุ้น-การเงิน 15 ม.ค. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) หลักทรัพย์ จำนวนหุ้น มูลค่า ราคาเฉลี่ย เวลา Status (พันบาท) (บาท) STARK W1 200,000,000 100,000.00 0.50 10:05 HANA 180,000 8,100.00 45.00 10:12 STARK... อ่านต่อ


ข่าวBIG LOT: ก่อน 15 มกราคม พ.ศ. 2564 17:03 น.

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ