ข่าวBIG LOT: ล่าสุด

BIG LOT: รายการซื้อขายบิ๊กล็อตตลาดหุ้นไทยวันนี้ (By Time)

หุ้น-การเงิน 31 มี.ค. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) หลักทรัพย์ จำนวนหุ้น มูลค่า ราคาเฉลี่ย เวลา (พันบาท) (บาท) DELTA 30,000 32,520.00 1,084.00 10:16 SQ 10,000,000 18,000.00 1.80 10:35 TLI 617,200... อ่านต่อ

BIG LOT: วันนี้ ICC มูลค่าสูงสุด 299.18 ลบ.ราคาเฉลี่ย 29.90 บ./หุ้น

หุ้น-การเงิน 31 มี.ค. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) พบ ICC มีมูลค่าสูงสุด 299.18 ล้านบาท ราคาเฉลี่ยหุ้นละ 29.90 บาท รายงานหลังปิดทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยวันนี้... อ่านต่อ

BIG LOT: รายการซื้อขายบิ๊กล็อตตลาดหุ้นไทยเช้านี้ (By Time)

หุ้น-การเงิน 31 มี.ค. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) หลักทรัพย์ จำนวนหุ้น มูลค่า ราคาเฉลี่ย เวลา (พันบาท) (บาท) DELTA 30,000 32,520.00 1,084.00 10:16 SQ 10,000,000 18,000.00 1.80 10:35 TLI 617,200... อ่านต่อ

BIG LOT: เช้านี้ DELTA มูลค่าสูงสุด 32.52 ลบ.ราคาเฉลี่ย 1,084 บ./หุ้น

หุ้น-การเงิน 31 มี.ค. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) พบ DELTA มีมูลค่าสูงสุด 32.52 ล้านบาท ราคาเฉลี่ยหุ้นละ 1,084 บาท รายงานหลังปิดทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยวันนี้... อ่านต่อ

BIG LOT: รายการซื้อขายบิ๊กล็อตตลาดหุ้นไทยวันนี้ (By Time)

หุ้น-การเงิน 30 มี.ค. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) หลักทรัพย์ จำนวนหุ้น มูลค่า ราคาเฉลี่ย เวลา (พันบาท) (บาท) HANA 1,050,700 55,161.75 52.50 11:12 SQ 10,000,000 18,500.00 1.85 14:26 IVL 500,000... อ่านต่อ

BIG LOT: วันนี้ HANA มูลค่าสูงสุด 55.16 ลบ.ราคาเฉลี่ย 52.50 บ./หุ้น

หุ้น-การเงิน 30 มี.ค. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) พบ HANA มีมูลค่าสูงสุด 55.16 ล้านบาท ราคาเฉลี่ยหุ้นละ 52.50 บาท รายงานหลังปิดทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยวันนี้... อ่านต่อ

BIG LOT: เช้านี้มีรายการเดียว HANA มูลค่าสูงสุด 55.16 ลบ.ราคาเฉลี่ย 52.50...

หุ้น-การเงิน 30 มี.ค. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) พบ HANA มีมูลค่าสูงสุด 55.16 ล้านบาท ราคาเฉลี่ยหุ้นละ 52.50 บาท รายงานหลังปิดทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยวันนี้... อ่านต่อ

BIG LOT: รายการซื้อขายบิ๊กล็อตตลาดหุ้นไทยวันนี้ (By Time)

หุ้น-การเงิน 29 มี.ค. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) หลักทรัพย์ จำนวนหุ้น มูลค่า ราคาเฉลี่ย เวลา (พันบาท) (บาท) JAS 5,000,000 10,400.00 2.08 10:00 BM 7,084,800 30,889.73 4.36 10:05 AOT 69,200 5,068.90... อ่านต่อ

BIG LOT: วันนี้ CPALL-F มูลค่าสูงสุด 397.33 ลบ.ราคาเฉลี่ย 62.63 บ./หุ้น

หุ้น-การเงิน 29 มี.ค. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) พบ CPALL F มีมูลค่าสูงสุด 397.33 ล้านบาท ราคาเฉลี่ยหุ้นละ 62.63 บาท รายงานหลังปิดทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยวันนี้... อ่านต่อ

BIG LOT: รายการซื้อขายบิ๊กล็อตตลาดหุ้นไทยเช้านี้ (By Time)

หุ้น-การเงิน 29 มี.ค. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) หลักทรัพย์ จำนวนหุ้น มูลค่า ราคาเฉลี่ย เวลา (พันบาท) (บาท) JAS 5,000,000 10,400.00 2.08 10:00 BM 7,084,800 30,889.73 4.36 10:05 AOT 69,200 5,068.90... อ่านต่อ

BIG LOT: เช้านี้ CPALL-F มูลค่าสูงสุด 397.33 ลบ.ราคาเฉลี่ย 62.63 บ./หุ้น

หุ้น-การเงิน 29 มี.ค. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) พบ CPALL F มีมูลค่าสูงสุด 397.33 ล้านบาท ราคาเฉลี่ยหุ้นละ 62.63 บาท รายงานหลังปิดทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยวันนี้... อ่านต่อ

BIG LOT: รายการซื้อขายบิ๊กล็อตตลาดหุ้นไทยวันนี้ (By Time)

หุ้น-การเงิน 28 มี.ค. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) หลักทรัพย์ จำนวนหุ้น มูลค่า ราคาเฉลี่ย เวลา (พันบาท) (บาท) SPI 760,000 51,338.00 67.55 10:00 HANA 434,300 21,769.29 50.13 10:11 E1VFVN3001 1,000,000... อ่านต่อ

BIG LOT: วันนี้ CIG มูลค่าสูงสุด 55.91 ลบ.ราคาเฉลี่ย 0.50 บ./หุ้น

หุ้น-การเงิน 28 มี.ค. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) พบ CIG มีมูลค่าสูงสุด 55.91 ล้านบาท ราคาเฉลี่ยหุ้นละ 0.50 บาท รายงานหลังปิดทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยวันนี้... อ่านต่อ

BIG LOT: รายการซื้อขายบิ๊กล็อตตลาดหุ้นไทยเช้านี้ (By Time)

หุ้น-การเงิน 28 มี.ค. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) หลักทรัพย์ จำนวนหุ้น มูลค่า ราคาเฉลี่ย เวลา (พันบาท) (บาท) SPI 760,000 51,338.00 67.55 10:00 HANA 434,300 21,769.29 50.13 10:11 E1VFVN3001 1,000,000... อ่านต่อ

BIG LOT: เช้านี้ SPI มูลค่าสูงสุด 51.34 ลบ.ราคาเฉลี่ย 67.55 บ./หุ้น

หุ้น-การเงิน 28 มี.ค. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) พบ SPI มีมูลค่าสูงสุด 51.34 ล้านบาท ราคาเฉลี่ยหุ้นละ 67.55 บาท รายงานหลังปิดทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยวันนี้... อ่านต่อ

BIG LOT: รายการซื้อขายบิ๊กล็อตตลาดหุ้นไทยวันนี้ (By Time)

หุ้น-การเงิน 27 มี.ค. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) หลักทรัพย์ จำนวนหุ้น มูลค่า ราคาเฉลี่ย เวลา (พันบาท) (บาท) AS 2,900,000 49,300.00 17.00 10:20 AAV19C2307A 10,000,000 1,700.00 0.17 10:44 AS 4,100,000... อ่านต่อ

BIG LOT: วันนี้ AS มูลค่าสูงสุด 216.41 ลบ.ราคาเฉลี่ย 17 บ./หุ้น

หุ้น-การเงิน 27 มี.ค. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) พบ AS มีมูลค่าสูงสุด 216.41 ล้านบาท ราคาเฉลี่ยหุ้นละ 17 บาท รายงานหลังปิดทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยวันนี้... อ่านต่อ

BIG LOT: รายการซื้อขายบิ๊กล็อตตลาดหุ้นไทยเช้านี้ (By Time)

หุ้น-การเงิน 27 มี.ค. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) หลักทรัพย์ จำนวนหุ้น มูลค่า ราคาเฉลี่ย เวลา (พันบาท) (บาท) AS 2,900,000 49,300.00 17.00 10:20 AAV19C2307A 10,000,000 1,700.00 0.17 10:44 AS 4,100,000... อ่านต่อ

BIG LOT: เช้านี้ AS มูลค่าสูงสุด 216.41 ลบ.ราคาเฉลี่ย 17 บ./หุ้น

หุ้น-การเงิน 27 มี.ค. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) พบ AS มีมูลค่าสูงสุด 216.41 ล้านบาท ราคาเฉลี่ยหุ้นละ 17 บาท รายงานหลังปิดทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยวันนี้... อ่านต่อ

BIG LOT: รายการซื้อขายบิ๊กล็อตตลาดหุ้นไทยวันนี้ (By Time)

หุ้น-การเงิน 24 มี.ค. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) หลักทรัพย์ จำนวนหุ้น มูลค่า ราคาเฉลี่ย เวลา (พันบาท) (บาท) JMT 110,000 5,087.50 46.25 10:57 NATION 68,008,333 6,800.83 0.10 11:48 CPALL 3,136,600... อ่านต่อ

BIG LOT: วันนี้ CPALL-F มูลค่าสูงสุด 370.21 ลบ.ราคาเฉลี่ย 62.98 บ./หุ้น

หุ้น-การเงิน 24 มี.ค. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) พบ CPALL F มีมูลค่าสูงสุด 370.21 ล้านบาท ราคาเฉลี่ยหุ้นละ 62.98 บาท รายงานหลังปิดทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยวันนี้... อ่านต่อ

BIG LOT: รายการซื้อขายบิ๊กล็อตตลาดหุ้นไทยเช้านี้ (By Time)

หุ้น-การเงิน 24 มี.ค. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) หลักทรัพย์ จำนวนหุ้น มูลค่า ราคาเฉลี่ย เวลา (พันบาท) (บาท) JMT 110,000 5,087.50 46.25 10:57 NATION 68,008,333 6,800.83 0.10 11:48 หมายเหตุ: รวมตลาด... อ่านต่อ

BIG LOT: เช้านี้ NATION มูลค่าสูงสุด 6.80 ลบ.ราคาเฉลี่ย 0.10 บ./หุ้น

หุ้น-การเงิน 24 มี.ค. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) พบ NATION มีมูลค่าสูงสุด 6.80 ล้านบาท ราคาเฉลี่ยหุ้นละ 0.10 บาท รายงานหลังปิดทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยวันนี้... อ่านต่อ

BIG LOT: รายการซื้อขายบิ๊กล็อตตลาดหุ้นไทยวันนี้ (By Time)

หุ้น-การเงิน 23 มี.ค. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) หลักทรัพย์ จำนวนหุ้น มูลค่า ราคาเฉลี่ย เวลา (พันบาท) (บาท) TRUE F 90,000,000 763,272.00 8.48 09:59 TRUE F 90,000,000 763,272.00 8.48 10:00 TRUE F... อ่านต่อ

BIG LOT: วันนี้ TRUE-F มูลค่าสูงสุด 3,844.20 ลบ.ราคาเฉลี่ย 8.48 บ./หุ้น

หุ้น-การเงิน 23 มี.ค. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) พบ TRUE F มีมูลค่าสูงสุด 3,844.20 ล้านบาท ราคาเฉลี่ยหุ้นละ 8.48 บาท รายงานหลังปิดทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยวันนี้... อ่านต่อ


ข่าวBIG LOT: ก่อน 23 มีนาคม พ.ศ. 2566 17:05 น.

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ