ข่าวBIG LOT: ล่าสุด

BIG LOT: รายการซื้อขายบิ๊กล็อตตลาดหุ้นไทยวันนี้ (By Time)

หุ้น-การเงิน 12 ก.ค. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) หลักทรัพย์ จำนวนหุ้น มูลค่า ราคาเฉลี่ย เวลา (พันบาท) (บาท) SCC 367,500 85,627.50 233.00 09:58 BDMS 5,395,900 141,642.38 26.25 09:58 STEG19 2,000,000... อ่านต่อ

BIG LOT: วันนี้ BDMS มูลค่าสูงสุด 227.60 ลบ.ราคาเฉลี่ย 26.22 บ./หุ้น

หุ้น-การเงิน 12 ก.ค. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) พบ BDMS มีมูลค่าสูงสุด 227.60 ล้านบาท ราคาเฉลี่ยหุ้นละ 26.22 บาท รายงานหลังปิดทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยวันนี้... อ่านต่อ

BIG LOT: รายการซื้อขายบิ๊กล็อตตลาดหุ้นไทยเช้านี้ (By Time)

หุ้น-การเงิน 12 ก.ค. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) หลักทรัพย์ จำนวนหุ้น มูลค่า ราคาเฉลี่ย เวลา (พันบาท) (บาท) SCC 367,500 85,627.50 233.00 09:58 BDMS 5,395,900 141,642.38 26.25 09:58 STEG19 2,000,000... อ่านต่อ

BIG LOT: เช้านี้ BDMS มูลค่าสูงสุด 141.64 ลบ.ราคาเฉลี่ย 26.25 บ./หุ้น

หุ้น-การเงิน 12 ก.ค. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) พบ BDMS มีมูลค่าสูงสุด 141.64 ล้านบาท ราคาเฉลี่ยหุ้นละ 26.25 บาท รายงานหลังปิดทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยวันนี้... อ่านต่อ

BIG LOT: รายการซื้อขายบิ๊กล็อตตลาดหุ้นไทยวันนี้ (By Time)

หุ้น-การเงิน 11 ก.ค. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) หลักทรัพย์ จำนวนหุ้น มูลค่า ราคาเฉลี่ย เวลา (พันบาท) (บาท) PTTEP 184,100 27,661.03 150.25 10:25 NSL 140,000 4,410.00 31.50 10:51 LOXLEY 1,500,000... อ่านต่อ

BIG LOT: วันนี้ EA มูลค่าสูงสุด 488.63 ลบ.ราคาเฉลี่ย 13.10 บ./หุ้น

หุ้น-การเงิน 11 ก.ค. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) พบ EA มีมูลค่าสูงสุด 488.63 ล้านบาท ราคาเฉลี่ยหุ้นละ 13.10 บาท รายงานหลังปิดทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยวันนี้... อ่านต่อ

BIG LOT: รายการซื้อขายบิ๊กล็อตตลาดหุ้นไทยเช้านี้ (By Time)

หุ้น-การเงิน 11 ก.ค. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) หลักทรัพย์ จำนวนหุ้น มูลค่า ราคาเฉลี่ย เวลา (พันบาท) (บาท) PTTEP 184,100 27,661.03 150.25 10:25 NSL 140,000 4,410.00 31.50 10:51 หมายเหตุ: รวมตลาด... อ่านต่อ

BIG LOT: เช้านี้ PTTEP มูลค่าสูงสุด 27.66 ลบ.ราคาเฉลี่ย 150.25 บ./หุ้น

หุ้น-การเงิน 11 ก.ค. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) พบ PTTEP มีมูลค่าสูงสุด 27.66 ล้านบาท ราคาเฉลี่ยหุ้นละ 150.25 บาท รายงานหลังปิดทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยวันนี้... อ่านต่อ

BIG LOT: รายการซื้อขายบิ๊กล็อตตลาดหุ้นไทยวันนี้ (By Time)

หุ้น-การเงิน 10 ก.ค. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) หลักทรัพย์ จำนวนหุ้น มูลค่า ราคาเฉลี่ย เวลา (พันบาท) (บาท) AOT F 1,000,000 56,875.00 56.88 10:01 VIBHA 27,000,000 59,940.00 2.22 10:08 APCO 400,000... อ่านต่อ

BIG LOT: วันนี้ AOT-F มูลค่าสูงสุด 169.63 ลบ.ราคาเฉลี่ย 56.54 บ./หุ้น

หุ้น-การเงิน 10 ก.ค. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) พบ AOT F มีมูลค่าสูงสุด 169.63 ล้านบาท ราคาเฉลี่ยหุ้นละ 56.54 บาท รายงานหลังปิดทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยวันนี้... อ่านต่อ

BIG LOT: รายการซื้อขายบิ๊กล็อตตลาดหุ้นไทยเช้านี้ (By Time)

หุ้น-การเงิน 10 ก.ค. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) หลักทรัพย์ จำนวนหุ้น มูลค่า ราคาเฉลี่ย เวลา (พันบาท) (บาท) AOT F 1,000,000 56,875.00 56.88 10:01 VIBHA 27,000,000 59,940.00 2.22 10:08 APCO 400,000... อ่านต่อ

BIG LOT: เช้านี้ AOT-F มูลค่าสูงสุด 169.63 ลบ.ราคาเฉลี่ย 56.54 บ./หุ้น

หุ้น-การเงิน 10 ก.ค. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) พบ AOT F มีมูลค่าสูงสุด 169.63 ล้านบาท ราคาเฉลี่ยหุ้นละ 56.54 บาท รายงานหลังปิดทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยวันนี้... อ่านต่อ

BIG LOT: รายการซื้อขายบิ๊กล็อตตลาดหุ้นไทยวันนี้ (By Time)

หุ้น-การเงิน 9 ก.ค. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) หลักทรัพย์ จำนวนหุ้น มูลค่า ราคาเฉลี่ย เวลา (พันบาท) (บาท) LPF 2,000,000 22,700.00 11.35 10:37 MEGA 500,000 18,875.00 37.75 11:02 MEGA 595,600... อ่านต่อ

BIG LOT: วันนี้ ITC มูลค่าสูงสุด 104.74 ลบ.ราคาเฉลี่ย 24.35 บ./หุ้น

หุ้น-การเงิน 9 ก.ค. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) พบ ITC มีมูลค่าสูงสุด 104.74 ล้านบาท ราคาเฉลี่ยหุ้นละ 24.35 บาท รายงานหลังปิดทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยวันนี้... อ่านต่อ

BIG LOT: รายการซื้อขายบิ๊กล็อตตลาดหุ้นไทยเช้านี้ (By Time)

หุ้น-การเงิน 9 ก.ค. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) หลักทรัพย์ จำนวนหุ้น มูลค่า ราคาเฉลี่ย เวลา (พันบาท) (บาท) LPF 2,000,000 22,700.00 11.35 10:37 MEGA 500,000 18,875.00 37.75 11:02 หมายเหตุ: รวมตลาด... อ่านต่อ

BIG LOT: เช้านี้ LPF มูลค่าสูงสุด 22.70 ลบ.ราคาเฉลี่ย 11.35 บ./หุ้น

หุ้น-การเงิน 9 ก.ค. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) พบ LPF มีมูลค่าสูงสุด 22.70 ล้านบาท ราคาเฉลี่ยหุ้นละ 11.35 บาท รายงานหลังปิดทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยวันนี้... อ่านต่อ

BIG LOT: รายการซื้อขายบิ๊กล็อตตลาดหุ้นไทยวันนี้ (By Time)

หุ้น-การเงิน 8 ก.ค. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) หลักทรัพย์ จำนวนหุ้น มูลค่า ราคาเฉลี่ย เวลา (พันบาท) (บาท) BH 500,000 123,000.00 246.00 12:07 SAMART 500,000 3,300.00 6.60 14:00 SAAM 1,000,000... อ่านต่อ

BIG LOT: วันนี้ EA มูลค่าสูงสุด 396 ลบ.ราคาเฉลี่ย 13.20 บ./หุ้น

หุ้น-การเงิน 8 ก.ค. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) พบ EA มีมูลค่าสูงสุด 396 ล้านบาท ราคาเฉลี่ยหุ้นละ 13.20 บาท รายงานหลังปิดทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยวันนี้... อ่านต่อ

BIG LOT: เช้านี้มีรายการเดียว BH มูลค่าสูงสุด 123 ลบ.ราคาเฉลี่ย 246...

หุ้น-การเงิน 8 ก.ค. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) พบ BH มีมูลค่าสูงสุด 123 ล้านบาท ราคาเฉลี่ยหุ้นละ 246 บาท รายงานหลังปิดทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยวันนี้... อ่านต่อ

BIG LOT: รายการซื้อขายบิ๊กล็อตตลาดหุ้นไทยวันนี้ (By Time)

หุ้น-การเงิน 5 ก.ค. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) หลักทรัพย์ จำนวนหุ้น มูลค่า ราคาเฉลี่ย เวลา (พันบาท) (บาท) SAAM 561,000 3,001.35 5.35 10:03 BDMS 787,100 20,956.54 26.63 11:00 BDMS 2,122,600... อ่านต่อ

BIG LOT: วันนี้ BDMS มูลค่าสูงสุด 211.99 ลบ.ราคาเฉลี่ย 26.70 บ./หุ้น

หุ้น-การเงิน 5 ก.ค. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) พบ BDMS มีมูลค่าสูงสุด 211.99 ล้านบาท ราคาเฉลี่ยหุ้นละ 26.70 บาท รายงานหลังปิดทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยวันนี้... อ่านต่อ

BIG LOT: รายการซื้อขายบิ๊กล็อตตลาดหุ้นไทยเช้านี้ (By Time)

หุ้น-การเงิน 5 ก.ค. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) หลักทรัพย์ จำนวนหุ้น มูลค่า ราคาเฉลี่ย เวลา (พันบาท) (บาท) SAAM 561,000 3,001.35 5.35 10:03 BDMS 787,100 20,956.54 26.63 11:00 BDMS 2,122,600... อ่านต่อ

BIG LOT: เช้านี้ BDMS มูลค่าสูงสุด 77.47 ลบ.ราคาเฉลี่ย 26.63 บ./หุ้น

หุ้น-การเงิน 5 ก.ค. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) พบ BDMS มีมูลค่าสูงสุด 77.47 ล้านบาท ราคาเฉลี่ยหุ้นละ 26.63 บาท รายงานหลังปิดทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยวันนี้... อ่านต่อ

BIG LOT: รายการซื้อขายบิ๊กล็อตตลาดหุ้นไทยวันนี้ (By Time)

หุ้น-การเงิน 4 ก.ค. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) หลักทรัพย์ จำนวนหุ้น มูลค่า ราคาเฉลี่ย เวลา (พันบาท) (บาท) SAAM 877,900 4,389.50 5.00 09:57 SAAM 1,000,000 5,000.00 5.00 09:58 BCP 1,387,500... อ่านต่อ

BIG LOT: วันนี้ BDMS-F มูลค่าสูงสุด 229.19 ลบ.ราคาเฉลี่ย 26.37 บ./หุ้น

หุ้น-การเงิน 4 ก.ค. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) พบ BDMS F มีมูลค่าสูงสุด 229.19 ล้านบาท ราคาเฉลี่ยหุ้นละ 26.37 บาท รายงานหลังปิดทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยวันนี้... อ่านต่อ


ข่าวBIG LOT: ก่อน 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 17:05 น.

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ