ข่าวBIG LOT: ล่าสุด

BIG LOT: รายการซื้อขายบิ๊กล็อตตลาดหุ้นไทยวันนี้ (By Time)

หุ้น-การเงิน 1 มี.ค. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) หลักทรัพย์ จำนวนหุ้น มูลค่า ราคาเฉลี่ย เวลา (พันบาท) (บาท) KBANK 500,000 62,375.00 124.75 11:02 NEX 500,000 4,925.00 9.85 11:24 KBANK F 1,427,300... อ่านต่อ

BIG LOT: วันนี้ BDMS มูลค่าสูงสุด 1,557.10 ลบ.ราคาเฉลี่ย 28.03 บ./หุ้น

หุ้น-การเงิน 1 มี.ค. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) พบ BDMS มีมูลค่าสูงสุด 1,557.10 ล้านบาท ราคาเฉลี่ยหุ้นละ 28.03 บาท รายงานหลังปิดทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยวันนี้... อ่านต่อ

BIG LOT: รายการซื้อขายบิ๊กล็อตตลาดหุ้นไทยเช้านี้ (By Time)

หุ้น-การเงิน 1 มี.ค. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) หลักทรัพย์ จำนวนหุ้น มูลค่า ราคาเฉลี่ย เวลา (พันบาท) (บาท) KBANK 500,000 62,375.00 124.75 11:02 NEX 500,000 4,925.00 9.85 11:24 KBANK F 1,427,300... อ่านต่อ

BIG LOT: เช้านี้ KBANK-F มูลค่าสูงสุด 177.34 ลบ.ราคาเฉลี่ย 124.25 บ./หุ้น

หุ้น-การเงิน 1 มี.ค. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) พบ KBANK F มีมูลค่าสูงสุด 177.34 ล้านบาท ราคาเฉลี่ยหุ้นละ 124.25 บาท รายงานหลังปิดทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยวันนี้... อ่านต่อ

BIG LOT: รายการซื้อขายบิ๊กล็อตตลาดหุ้นไทยวันนี้ (By Time)

หุ้น-การเงิน 29 ก.พ. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) หลักทรัพย์ จำนวนหุ้น มูลค่า ราคาเฉลี่ย เวลา (พันบาท) (บาท) PTT 500,000 17,275.00 34.55 10:01 PTT 400,000 13,820.00 34.55 10:02 PTT 1,300,000... อ่านต่อ

BIG LOT: วันนี้ CPN มูลค่าสูงสุด 385.62 ลบ.ราคาเฉลี่ย 64.27 บ./หุ้น

หุ้น-การเงิน 29 ก.พ. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) พบ CPN มีมูลค่าสูงสุด 385.62 ล้านบาท ราคาเฉลี่ยหุ้นละ 64.27 บาท รายงานหลังปิดทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยวันนี้... อ่านต่อ

BIG LOT: รายการซื้อขายบิ๊กล็อตตลาดหุ้นไทยเช้านี้ (By Time)

หุ้น-การเงิน 29 ก.พ. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) หลักทรัพย์ จำนวนหุ้น มูลค่า ราคาเฉลี่ย เวลา (พันบาท) (บาท) PTT 500,000 17,275.00 34.55 10:01 PTT 400,000 13,820.00 34.55 10:02 PTT 1,300,000... อ่านต่อ

BIG LOT: เช้านี้ PTT มูลค่าสูงสุด 243.81 ลบ.ราคาเฉลี่ย 34.39 บ./หุ้น

หุ้น-การเงิน 29 ก.พ. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) พบ PTT มีมูลค่าสูงสุด 243.81 ล้านบาท ราคาเฉลี่ยหุ้นละ 34.39 บาท รายงานหลังปิดทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยวันนี้... อ่านต่อ

BIG LOT: รายการซื้อขายบิ๊กล็อตตลาดหุ้นไทยวันนี้ (By Time)

หุ้น-การเงิน 28 ก.พ. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) หลักทรัพย์ จำนวนหุ้น มูลค่า ราคาเฉลี่ย เวลา (พันบาท) (บาท) TFFIF 5,000,000 35,000.00 7.00 10:08 KEX 2,325,200 12,672.34 5.45 10:12 BOL 360,000... อ่านต่อ

BIG LOT: วันนี้ ONEE มูลค่าสูงสุด 2,279.38 ลบ.ราคาเฉลี่ย 3.80 บ./หุ้น

หุ้น-การเงิน 28 ก.พ. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) พบ ONEE มีมูลค่าสูงสุด 2,279.38 ล้านบาท ราคาเฉลี่ยหุ้นละ 3.80 บาท รายงานหลังปิดทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยวันนี้... อ่านต่อ

BIG LOT: รายการซื้อขายบิ๊กล็อตตลาดหุ้นไทยเช้านี้ (By Time)

หุ้น-การเงิน 28 ก.พ. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) หลักทรัพย์ จำนวนหุ้น มูลค่า ราคาเฉลี่ย เวลา (พันบาท) (บาท) TFFIF 5,000,000 35,000.00 7.00 10:08 KEX 2,325,200 12,672.34 5.45 10:12 BOL 360,000... อ่านต่อ

BIG LOT: เช้านี้ TFFIF มูลค่าสูงสุด 35 ลบ.ราคาเฉลี่ย 7 บ./หุ้น

หุ้น-การเงิน 28 ก.พ. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) พบ TFFIF มีมูลค่าสูงสุด 35 ล้านบาท ราคาเฉลี่ยหุ้นละ 7 บาท รายงานหลังปิดทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยวันนี้... อ่านต่อ

BIG LOT: รายการซื้อขายบิ๊กล็อตตลาดหุ้นไทยวันนี้ (By Time)

หุ้น-การเงิน 27 ก.พ. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) หลักทรัพย์ จำนวนหุ้น มูลค่า ราคาเฉลี่ย เวลา (พันบาท) (บาท) TOP 217,000 11,989.25 55.25 10:10 TOP 137,000 7,569.25 55.25 10:10 DOHOME 245,400 3,224.56... อ่านต่อ

BIG LOT: วันนี้ TOP มูลค่าสูงสุด 102.22 ลบ.ราคาเฉลี่ย 55.13 บ./หุ้น

หุ้น-การเงิน 27 ก.พ. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) พบ TOP มีมูลค่าสูงสุด 102.22 ล้านบาท ราคาเฉลี่ยหุ้นละ 55.13 บาท รายงานหลังปิดทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยวันนี้... อ่านต่อ

BIG LOT: รายการซื้อขายบิ๊กล็อตตลาดหุ้นไทยเช้านี้ (By Time)

หุ้น-การเงิน 27 ก.พ. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) หลักทรัพย์ จำนวนหุ้น มูลค่า ราคาเฉลี่ย เวลา (พันบาท) (บาท) TOP 217,000 11,989.25 55.25 10:10 TOP 137,000 7,569.25 55.25 10:10 DOHOME 245,400 3,224.56... อ่านต่อ

BIG LOT: เช้านี้ TOP มูลค่าสูงสุด 19.56 ลบ.ราคาเฉลี่ย 55.25 บ./หุ้น

หุ้น-การเงิน 27 ก.พ. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) พบ TOP มีมูลค่าสูงสุด 19.56 ล้านบาท ราคาเฉลี่ยหุ้นละ 55.25 บาท รายงานหลังปิดทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยวันนี้... อ่านต่อ

BIG LOT: รายการซื้อขายบิ๊กล็อตตลาดหุ้นไทยวันนี้ (By Time)

หุ้น-การเงิน 23 ก.พ. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) หลักทรัพย์ จำนวนหุ้น มูลค่า ราคาเฉลี่ย เวลา (พันบาท) (บาท) PTTEP 1,500,000 230,625.00 153.75 10:09 CBG 200,000 14,600.00 73.00 10:27 MINT 4,753,600... อ่านต่อ

BIG LOT: วันนี้ PTTEP มูลค่าสูงสุด 230.63 ลบ.ราคาเฉลี่ย 153.75 บ./หุ้น

หุ้น-การเงิน 23 ก.พ. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) พบ PTTEP มีมูลค่าสูงสุด 230.63 ล้านบาท ราคาเฉลี่ยหุ้นละ 153.75 บาท รายงานหลังปิดทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยวันนี้... อ่านต่อ

BIG LOT: รายการซื้อขายบิ๊กล็อตตลาดหุ้นไทยเช้านี้ (By Time)

หุ้น-การเงิน 23 ก.พ. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) หลักทรัพย์ จำนวนหุ้น มูลค่า ราคาเฉลี่ย เวลา (พันบาท) (บาท) PTTEP 1,500,000 230,625.00 153.75 10:09 CBG 200,000 14,600.00 73.00 10:27 MINT 4,753,600... อ่านต่อ

BIG LOT: เช้านี้ PTTEP มูลค่าสูงสุด 230.63 ลบ.ราคาเฉลี่ย 153.75 บ./หุ้น

หุ้น-การเงิน 23 ก.พ. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) พบ PTTEP มีมูลค่าสูงสุด 230.63 ล้านบาท ราคาเฉลี่ยหุ้นละ 153.75 บาท รายงานหลังปิดทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยวันนี้... อ่านต่อ

BIG LOT: รายการซื้อขายบิ๊กล็อตตลาดหุ้นไทยวันนี้ (By Time)

หุ้น-การเงิน 22 ก.พ. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) หลักทรัพย์ จำนวนหุ้น มูลค่า ราคาเฉลี่ย เวลา (พันบาท) (บาท) PANEL 3,500,000 12,880.00 3.68 09:57 CPALL 60,900 3,749.00 61.56 09:58 IVL 189,500... อ่านต่อ

BIG LOT: วันนี้ TOP มูลค่าสูงสุด 190.20 ลบ.ราคาเฉลี่ย 58.14 บ./หุ้น

หุ้น-การเงิน 22 ก.พ. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) พบ TOP มีมูลค่าสูงสุด 190.20 ล้านบาท ราคาเฉลี่ยหุ้นละ 58.14 บาท รายงานหลังปิดทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยวันนี้... อ่านต่อ

BIG LOT: รายการซื้อขายบิ๊กล็อตตลาดหุ้นไทยเช้านี้ (By Time)

หุ้น-การเงิน 22 ก.พ. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) หลักทรัพย์ จำนวนหุ้น มูลค่า ราคาเฉลี่ย เวลา (พันบาท) (บาท) PANEL 3,500,000 12,880.00 3.68 09:57 CPALL 60,900 3,749.00 61.56 09:58 IVL 189,500... อ่านต่อ

BIG LOT: เช้านี้ GIFT มูลค่าสูงสุด 120 ลบ.ราคาเฉลี่ย 4 บ./หุ้น

หุ้น-การเงิน 22 ก.พ. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) พบ GIFT มีมูลค่าสูงสุด 120 ล้านบาท ราคาเฉลี่ยหุ้นละ 4 บาท รายงานหลังปิดทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยวันนี้... อ่านต่อ

BIG LOT: รายการซื้อขายบิ๊กล็อตตลาดหุ้นไทยวันนี้ (By Time)

หุ้น-การเงิน 21 ก.พ. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) หลักทรัพย์ จำนวนหุ้น มูลค่า ราคาเฉลี่ย เวลา (พันบาท) (บาท) SSSC 1,600,000 4,000.00 2.50 09:59 TISCO 1,566,500 154,691.88 98.75 10:02 SAWAD 472,000... อ่านต่อ


ข่าวBIG LOT: ก่อน 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 17:03 น.

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ