ข่าวBIG LOT: ล่าสุด

BIG LOT: รายการซื้อขายบิ๊กล็อตตลาดหุ้นไทยวันนี้ (By Time)

หุ้น-การเงิน 30 ต.ค. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) หลักทรัพย์ จำนวนหุ้น มูลค่า ราคาเฉลี่ย เวลา (พันบาท) (บาท) SEG 13,000,000 338,000.00 26.00 10:05 SEG 1,300,000 33,800.00 26.00 10:06 SEG 13,000,000... อ่านต่อ

BIG LOT: วันนี้ SEG มูลค่าสูงสุด 2,308.80 ลบ.ราคาเฉลี่ย 26 บ./หุ้น

หุ้น-การเงิน 30 ต.ค. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) พบ SEG มีมูลค่าสูงสุด 2,308.80 ล้านบาท ราคาเฉลี่ยหุ้นละ 26 บาท รายงานหลังปิดทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยวันนี้... อ่านต่อ

BIG LOT: รายการซื้อขายบิ๊กล็อตตลาดหุ้นไทยเช้านี้ (By Time)

หุ้น-การเงิน 30 ต.ค. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) หลักทรัพย์ จำนวนหุ้น มูลค่า ราคาเฉลี่ย เวลา (พันบาท) (บาท) SEG 13,000,000 338,000.00 26.00 10:05 SEG 1,300,000 33,800.00 26.00 10:06 SEG 13,000,000... อ่านต่อ

BIG LOT: เช้านี้ SEG มูลค่าสูงสุด 2,308.80 ลบ.ราคาเฉลี่ย 26 บ./หุ้น

หุ้น-การเงิน 30 ต.ค. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) พบ SEG มีมูลค่าสูงสุด 2,308.80 ล้านบาท ราคาเฉลี่ยหุ้นละ 26 บาท รายงานหลังปิดทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยวันนี้... อ่านต่อ

BIG LOT: รายการซื้อขายบิ๊กล็อตตลาดหุ้นไทยวันนี้ (By Time)

หุ้น-การเงิน 29 ต.ค. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) หลักทรัพย์ จำนวนหุ้น มูลค่า ราคาเฉลี่ย เวลา (พันบาท) (บาท) KBANK F 1,103,200 81,912.60 74.25 10:01 SFLEX 800,000 4,480.00 5.60 10:02 KKP 150,000... อ่านต่อ

BIG LOT: วันนี้ BJC มูลค่าสูงสุด 532.40 ลบ.ราคาเฉลี่ย 30.25 บ./หุ้น

หุ้น-การเงิน 29 ต.ค. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) พบ BJC มีมูลค่าสูงสุด 532.40 ล้านบาท ราคาเฉลี่ยหุ้นละ 30.25 บาท รายงานหลังปิดทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยวันนี้... อ่านต่อ

BIG LOT: รายการซื้อขายบิ๊กล็อตตลาดหุ้นไทยเช้านี้ (By Time)

หุ้น-การเงิน 29 ต.ค. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) หลักทรัพย์ จำนวนหุ้น มูลค่า ราคาเฉลี่ย เวลา (พันบาท) (บาท) KBANK F 1,103,200 81,912.60 74.25 10:01 SFLEX 800,000 4,480.00 5.60 10:02 KKP 100,000... อ่านต่อ

BIG LOT: เช้านี้ KBANK-F มูลค่าสูงสุด 81.91 ลบ.ราคาเฉลี่ย 74.25 บ./หุ้น

หุ้น-การเงิน 29 ต.ค. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) พบ KBANK F มีมูลค่าสูงสุด 81.91 ล้านบาท ราคาเฉลี่ยหุ้นละ 74.25 บาท รายงานหลังปิดทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยวันนี้... อ่านต่อ

BIG LOT: รายการซื้อขายบิ๊กล็อตตลาดหุ้นไทยวันนี้ (By Time)

หุ้น-การเงิน 28 ต.ค. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) หลักทรัพย์ จำนวนหุ้น มูลค่า ราคาเฉลี่ย เวลา Status (พันบาท) (บาท) STARK 90,000,000 126,000.00 1.40 10:03 Cancelled STARK F 90,000,000 126,000.00 1.40... อ่านต่อ

BIG LOT: วันนี้ STARK มูลค่าสูงสุด 2,572.44 ลบ.ราคาเฉลี่ย 1.40 บ./หุ้น

หุ้น-การเงิน 28 ต.ค. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) พบ STARK มีมูลค่าสูงสุด 2,572.44 ล้านบาท ราคาเฉลี่ยหุ้นละ 1.40 บาท รายงานหลังปิดทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยวันนี้... อ่านต่อ

BIG LOT: รายการซื้อขายบิ๊กล็อตตลาดหุ้นไทยเช้านี้ (By Time)

หุ้น-การเงิน 28 ต.ค. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) หลักทรัพย์ จำนวนหุ้น มูลค่า ราคาเฉลี่ย เวลา Status (พันบาท) (บาท) STARK 90,000,000 126,000.00 1.40 10:03 Cancelled STARK F 90,000,000 126,000.00 1.40... อ่านต่อ

BIG LOT: เช้านี้ STARK มูลค่าสูงสุด 2,572.44 ลบ.ราคาเฉลี่ย 1.40 บ./หุ้น

หุ้น-การเงิน 28 ต.ค. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) พบ STARK มีมูลค่าสูงสุด 2,572.44 ล้านบาท ราคาเฉลี่ยหุ้นละ 1.40 บาท รายงานหลังปิดทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยวันนี้... อ่านต่อ

BIG LOT: รายการซื้อขายบิ๊กล็อตตลาดหุ้นไทยวันนี้ (By Time)

หุ้น-การเงิน 27 ต.ค. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) หลักทรัพย์ จำนวนหุ้น มูลค่า ราคาเฉลี่ย เวลา (พันบาท) (บาท) STPI 1,000,000 3,280.00 3.28 10:11 IVL13C2101A 5,000,000 1,500.00 0.30 10:18 IVL13C2101A... อ่านต่อ

BIG LOT: วันนี้ BJC มูลค่าสูงสุด 448.95 ลบ.ราคาเฉลี่ย 30.75 บ./หุ้น

หุ้น-การเงิน 27 ต.ค. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) พบ BJC มีมูลค่าสูงสุด 448.95 ล้านบาท ราคาเฉลี่ยหุ้นละ 30.75 บาท รายงานหลังปิดทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยวันนี้... อ่านต่อ

BIG LOT: รายการซื้อขายบิ๊กล็อตตลาดหุ้นไทยเช้านี้ (By Time)

หุ้น-การเงิน 27 ต.ค. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) หลักทรัพย์ จำนวนหุ้น มูลค่า ราคาเฉลี่ย เวลา (พันบาท) (บาท) STPI 1,000,000 3,280.00 3.28 10:11 IVL13C2101A 5,000,000 1,500.00 0.30 10:18 IVL13C2101A... อ่านต่อ

BIG LOT: เช้านี้ STPI มูลค่าสูงสุด 3.28 ลบ.ราคาเฉลี่ย 3.28 บ./หุ้น

หุ้น-การเงิน 27 ต.ค. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) พบ STPI มีมูลค่าสูงสุด 3.28 ล้านบาท ราคาเฉลี่ยหุ้นละ 3.28 บาท รายงานหลังปิดทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยวันนี้... อ่านต่อ

BIG LOT: รายการซื้อขายบิ๊กล็อตตลาดหุ้นไทยวันนี้ (By Time)

หุ้น-การเงิน 26 ต.ค. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) หลักทรัพย์ จำนวนหุ้น มูลค่า ราคาเฉลี่ย เวลา Status (พันบาท) (บาท) SCB 479,200 30,788.60 64.25 10:23 Cancelled SCB 479,200 30,848.50 64.38 10:28 HUMAN... อ่านต่อ

BIG LOT: วันนี้ CPALL มูลค่าสูงสุด 100 ลบ.ราคาเฉลี่ย 50 บ./หุ้น

หุ้น-การเงิน 26 ต.ค. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) พบ CPALL มีมูลค่าสูงสุด 100 ล้านบาท ราคาเฉลี่ยหุ้นละ 50 บาท รายงานหลังปิดทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยวันนี้... อ่านต่อ

BIG LOT: รายการซื้อขายบิ๊กล็อตตลาดหุ้นไทยเช้านี้ (By Time)

หุ้น-การเงิน 26 ต.ค. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) หลักทรัพย์ จำนวนหุ้น มูลค่า ราคาเฉลี่ย เวลา Status (พันบาท) (บาท) SCB 479,200 30,788.60 64.25 10:23 Cancelled SCB 479,200 30,848.50 64.38 10:28 HUMAN... อ่านต่อ

BIG LOT: เช้านี้ CPALL มูลค่าสูงสุด 100 ลบ.ราคาเฉลี่ย 50 บ./หุ้น

หุ้น-การเงิน 26 ต.ค. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) พบ CPALL มีมูลค่าสูงสุด 100 ล้านบาท ราคาเฉลี่ยหุ้นละ 50 บาท รายงานหลังปิดทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยวันนี้... อ่านต่อ

BIG LOT: รายการซื้อขายบิ๊กล็อตตลาดหุ้นไทยวันนี้ (By Time)

หุ้น-การเงิน 22 ต.ค. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) หลักทรัพย์ จำนวนหุ้น มูลค่า ราคาเฉลี่ย เวลา Status (พันบาท) (บาท) BBL 50,000 4,756.25 95.13 09:59 MJD 20,000,000 30,000.00 1.50 10:04 INTUCH 300,000... อ่านต่อ

BIG LOT: วันนี้ BGT มูลค่าสูงสุด 95.40 ลบ.ราคาเฉลี่ย 1.20 บ./หุ้น

หุ้น-การเงิน 22 ต.ค. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) พบ BGT มีมูลค่าสูงสุด 95.40 ล้านบาท ราคาเฉลี่ยหุ้นละ 1.20 บาท รายงานหลังปิดทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยวันนี้... อ่านต่อ

BIG LOT: รายการซื้อขายบิ๊กล็อตตลาดหุ้นไทยเช้านี้ (By Time)

หุ้น-การเงิน 22 ต.ค. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) หลักทรัพย์ จำนวนหุ้น มูลค่า ราคาเฉลี่ย เวลา (พันบาท) (บาท) BBL 50,000 4,756.25 95.13 09:59 MJD 20,000,000 30,000.00 1.50 10:04 INTUCH 300,000... อ่านต่อ

BIG LOT: เช้านี้ MJD มูลค่าสูงสุด 30 ลบ.ราคาเฉลี่ย 1.50 บ./หุ้น

หุ้น-การเงิน 22 ต.ค. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) พบ MJD มีมูลค่าสูงสุด 30 ล้านบาท ราคาเฉลี่ยหุ้นละ 1.50 บาท รายงานหลังปิดทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยวันนี้... อ่านต่อ

BIG LOT: รายการซื้อขายบิ๊กล็อตตลาดหุ้นไทยวันนี้ (By Time)

หุ้น-การเงิน 21 ต.ค. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) หลักทรัพย์ จำนวนหุ้น มูลค่า ราคาเฉลี่ย เวลา (พันบาท) (บาท) SEG 243,103,971 6,320,703.25 26.00 10:17 STEC 300,000 3,180.00 10.60 11:02 HMPRO 1,000,000... อ่านต่อ


ข่าวBIG LOT: ก่อน 21 ตุลาคม พ.ศ. 2563 17:04 น.

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ