ข่าวBIG LOT: ล่าสุด

หุ้น-การเงิน BIG LOT: รายการซื้อขายบิ๊กล็อตตลาดหุ้นไทยวันนี้ (By Time)

10 ก.ค. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) หลักทรัพย์ จำนวนหุ้น มูลค่า ราคาเฉลี่ย เวลา (พันบาท) (บาท) THCOM 3,000,000 14,160.00 4.72 10:01 TITLE 5,000,000 9,250.00 1.85 10:02 TISCO 50,000... อ่านต่อ

หุ้น-การเงิน BIG LOT: วันนี้ SKR มูลค่าสูงสุด 849.49 ลบ.ราคาเฉลี่ย 4.99 บ./หุ้น

10 ก.ค. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) พบ SKR มีมูลค่าสูงสุด 849.49 ล้านบาท ราคาเฉลี่ยหุ้นละ 4.99 บาท รายงานหลังปิดทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยวันนี้... อ่านต่อ

หุ้น-การเงิน BIG LOT: รายการซื้อขายบิ๊กล็อตตลาดหุ้นไทยเช้านี้ (By Time)

10 ก.ค. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) หลักทรัพย์ จำนวนหุ้น มูลค่า ราคาเฉลี่ย เวลา (พันบาท) (บาท) THCOM 3,000,000 14,160.00 4.72 10:01 TITLE 5,000,000 9,250.00 1.85 10:02 TISCO 50,000... อ่านต่อ

หุ้น-การเงิน BIG LOT: เช้านี้ SKR มูลค่าสูงสุด 705.21 ลบ.ราคาเฉลี่ย 5 บ./หุ้น

10 ก.ค. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) พบ SKR มีมูลค่าสูงสุด 705.21 ล้านบาท ราคาเฉลี่ยหุ้นละ 5 บาท รายงานหลังปิดทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยวันนี้... อ่านต่อ

หุ้น-การเงิน BIG LOT: รายการซื้อขายบิ๊กล็อตตลาดหุ้นไทยวันนี้ (By Time)

9 ก.ค. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) หลักทรัพย์ จำนวนหุ้น มูลค่า ราคาเฉลี่ย เวลา (พันบาท) (บาท) TRUE 3,143,315 11,378.80 3.62 14:28 TRUE 99,000,000 358,380.00 3.62 14:28 IRPC 41,779,400... อ่านต่อ

หุ้น-การเงิน BIG LOT: วันนี้ AOT มูลค่าสูงสุด 1,761.21 ลบ.ราคาเฉลี่ย 57.47 บ./หุ้น

9 ก.ค. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) พบ AOT มีมูลค่าสูงสุด 1,761.21 ล้านบาท ราคาเฉลี่ยหุ้นละ 57.47 บาท รายงานหลังปิดทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยวันนี้... อ่านต่อ

หุ้น-การเงิน BIG LOT: รายการซื้อขายบิ๊กล็อตตลาดหุ้นไทยวันนี้ (By Time)

8 ก.ค. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) หลักทรัพย์ จำนวนหุ้น มูลค่า ราคาเฉลี่ย เวลา (พันบาท) (บาท) MAX 2,000,000 20.60 0.01 11:31 MSC 1,800,000 8,100.00 4.50 15:03 PTTGC 54,600 3,069.61... อ่านต่อ

หุ้น-การเงิน BIG LOT: วันนี้ BEC มูลค่าสูงสุด 208 ลบ.ราคาเฉลี่ย 5.20 บ./หุ้น

8 ก.ค. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) พบ BEC มีมูลค่าสูงสุด 208 ล้านบาท ราคาเฉลี่ยหุ้นละ 5.20 บาท รายงานหลังปิดทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยวันนี้... อ่านต่อ

หุ้น-การเงิน BIG LOT: เช้านี้มีรายการเดียว MAX มูลค่า 0.02 ลบ.ราคาเฉลี่ย 0.01 บ./หุ้น

8 ก.ค. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) พบ MAX มีมูลค่า 0.02 ล้านบาท ราคาเฉลี่ยหุ้นละ 0.01 บาท รายงานหลังปิดทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยวันนี้... อ่านต่อ

หุ้น-การเงิน BIG LOT: รายการซื้อขายบิ๊กล็อตตลาดหุ้นไทยวันนี้ (By Time)

7 ก.ค. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) หลักทรัพย์ จำนวนหุ้น มูลค่า ราคาเฉลี่ย เวลา (พันบาท) (บาท) GPSC F 91,100 6,991.93 76.75 09:58 STGT 5,000,000 360,000.00 72.00 09:59 ADVANC 500,000... อ่านต่อ

หุ้น-การเงิน BIG LOT: วันนี้ STGT มูลค่าสูงสุด 360 ลบ.ราคาเฉลี่ย 72 บ./หุ้น

7 ก.ค. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) พบ STGT มีมูลค่าสูงสุด 360 ล้านบาท ราคาเฉลี่ยหุ้นละ 72 บาท รายงานหลังปิดทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยวันนี้... อ่านต่อ

หุ้น-การเงิน BIG LOT: รายการซื้อขายบิ๊กล็อตตลาดหุ้นไทยเช้านี้ (By Time)

7 ก.ค. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) หลักทรัพย์ จำนวนหุ้น มูลค่า ราคาเฉลี่ย เวลา (พันบาท) (บาท) GPSC F 91,100 6,991.93 76.75 09:58 STGT 5,000,000 360,000.00 72.00 09:59 ADVANC 500,000... อ่านต่อ

หุ้น-การเงิน BIG LOT: เช้านี้ STGT มูลค่าสูงสุด 360 ลบ.ราคาเฉลี่ย 72 บ./หุ้น

7 ก.ค. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) พบ STGT มีมูลค่าสูงสุด 360 ล้านบาท ราคาเฉลี่ยหุ้นละ 72 บาท รายงานหลังปิดทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยวันนี้... อ่านต่อ

หุ้น-การเงิน BIG LOT: รายการซื้อขายบิ๊กล็อตตลาดหุ้นไทยวันนี้ (By Time)

3 ก.ค. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) หลักทรัพย์ จำนวนหุ้น มูลค่า ราคาเฉลี่ย เวลา (พันบาท) (บาท) MAX 2,000,000 21.40 0.01 11:10 BSET100 932,400 8,397.19 9.01 11:15 MAX 2,000,000 21.40... อ่านต่อ

หุ้น-การเงิน BIG LOT: วันนี้ STGT มูลค่าสูงสุด 660 ลบ.ราคาเฉลี่ย 66 บ./หุ้น

3 ก.ค. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) พบ STGT มีมูลค่าสูงสุด 660 ล้านบาท ราคาเฉลี่ยหุ้นละ 66 บาท รายงานหลังปิดทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยวันนี้... อ่านต่อ

หุ้น-การเงิน BIG LOT: รายการซื้อขายบิ๊กล็อตตลาดหุ้นไทยเช้านี้ (By Time)

3 ก.ค. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) หลักทรัพย์ จำนวนหุ้น มูลค่า ราคาเฉลี่ย เวลา (พันบาท) (บาท) MAX 2,000,000 21.40 0.01 11:10 BSET100 932,400 8,397.19 9.01 11:15 MAX 2,000,000 21.40... อ่านต่อ

หุ้น-การเงิน BIG LOT: เช้านี้ BSET100 มูลค่าสูงสุด 8.40 ลบ.ราคาเฉลี่ย 9.01 บ./หุ้น

3 ก.ค. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) พบ BSET100 มีมูลค่าสูงสุด 8.40 ล้านบาท ราคาเฉลี่ยหุ้นละ 9.01 บาท รายงานหลังปิดทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยวันนี้... อ่านต่อ

หุ้น-การเงิน BIG LOT: รายการซื้อขายบิ๊กล็อตตลาดหุ้นไทยวันนี้ (By Time)

2 ก.ค. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) หลักทรัพย์ จำนวนหุ้น มูลค่า ราคาเฉลี่ย เวลา (พันบาท) (บาท) STGT F 16,500,000 561,000.00 34.00 09:58 STGT 1,500,000 51,000.00 34.00 09:58 STGT 100,000... อ่านต่อ

หุ้น-การเงิน BIG LOT: วันนี้ STGT-F มูลค่าสูงสุด 561 ลบ.ราคาเฉลี่ย 34 บ./หุ้น

2 ก.ค. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) พบ STGT F มีมูลค่าสูงสุด 561 ล้านบาท ราคาเฉลี่ยหุ้นละ 34 บาท รายงานหลังปิดทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยวันนี้... อ่านต่อ

หุ้น-การเงิน BIG LOT: รายการซื้อขายบิ๊กล็อตตลาดหุ้นไทยเช้านี้ (By Time)

2 ก.ค. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) หลักทรัพย์ จำนวนหุ้น มูลค่า ราคาเฉลี่ย เวลา (พันบาท) (บาท) STGT F 16,500,000 561,000.00 34.00 09:58 STGT 1,500,000 51,000.00 34.00 09:58 STGT 100,000... อ่านต่อ

หุ้น-การเงิน BIG LOT: เช้านี้ STGT-F มูลค่าสูงสุด 561 ลบ.ราคาเฉลี่ย 34 บ./หุ้น

2 ก.ค. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) พบ STGT F มีมูลค่าสูงสุด 561 ล้านบาท ราคาเฉลี่ยหุ้นละ 34 บาท รายงานหลังปิดทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยวันนี้... อ่านต่อ

หุ้น-การเงิน BIG LOT: รายการซื้อขายบิ๊กล็อตตลาดหุ้นไทยวันนี้ (By Time)

1 ก.ค. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) หลักทรัพย์ จำนวนหุ้น มูลค่า ราคาเฉลี่ย เวลา (พันบาท) (บาท) KBANK F 44,900 4,153.25 92.50 10:01 MAX 2,000,000 22.00 0.01 11:31 SPRC 500,000 3,375.00... อ่านต่อ

หุ้น-การเงิน BIG LOT: วันนี้ SCC มูลค่าสูงสุด 48.10 ลบ.ราคาเฉลี่ย 370 บ./หุ้น

1 ก.ค. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) พบ SCC มีมูลค่าสูงสุด 48.10 ล้านบาท ราคาเฉลี่ยหุ้นละ 370 บาท รายงานหลังปิดทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยวันนี้... อ่านต่อ

หุ้น-การเงิน BIG LOT: รายการซื้อขายบิ๊กล็อตตลาดหุ้นไทยเช้านี้ (By Time)

1 ก.ค. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) หลักทรัพย์ จำนวนหุ้น มูลค่า ราคาเฉลี่ย เวลา (พันบาท) (บาท) KBANK F 44,900 4,153.25 92.50 10:01 MAX 2,000,000 22.00 0.01 11:31 SPRC 500,000 3,375.00... อ่านต่อ

หุ้น-การเงิน BIG LOT: เช้านี้ KBANK-F มูลค่าสูงสุด 4.15 ลบ.ราคาเฉลี่ย 92.50 บ./หุ้น

1 ก.ค. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) พบ KBANK F มีมูลค่าสูงสุด 4.15 ล้านบาท ราคาเฉลี่ยหุ้นละ 92.50 บาท รายงานหลังปิดทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยวันนี้... อ่านต่อ


ข่าวBIG LOT: ก่อน 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 12:35 น.

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ (Cookies) เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ที่ดีขึ้นและตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ

รับทราบและยอมรับ