ข่าวBIG LOT: ก่อน 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 17:03 น.

BIG LOT: วันนี้ KBANK-F มูลค่าสูงสุด 680.78 ลบ.ราคาเฉลี่ย 109.80 บ./หุ้น

หุ้น-การเงิน 20 ก.ค. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) พบ KBANK F มีมูลค่าสูงสุด 680.78 ล้านบาท ราคาเฉลี่ยหุ้นละ 109.80 บาท รายงานหลังปิดทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยวันนี้... อ่านต่อ

BIG LOT: รายการซื้อขายบิ๊กล็อตตลาดหุ้นไทยเช้านี้ (By Time)

หุ้น-การเงิน 20 ก.ค. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) หลักทรัพย์ จำนวนหุ้น มูลค่า ราคาเฉลี่ย เวลา (พันบาท) (บาท) E1VFVN3001 400,000 13,192.00 32.98 11:10 SCB 2,500,000 230,312.50 92.13 11:13 OTO... อ่านต่อ

BIG LOT: เช้านี้ SCB มูลค่าสูงสุด 230.31 ลบ.ราคาเฉลี่ย 92.13 บ./หุ้น

หุ้น-การเงิน 20 ก.ค. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) พบ SCB มีมูลค่าสูงสุด 230.31 ล้านบาท ราคาเฉลี่ยหุ้นละ 92.13 บาท รายงานหลังปิดทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยวันนี้... อ่านต่อ

BIG LOT: รายการซื้อขายบิ๊กล็อตตลาดหุ้นไทยวันนี้ (By Time)

หุ้น-การเงิน 19 ก.ค. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) หลักทรัพย์ จำนวนหุ้น มูลค่า ราคาเฉลี่ย เวลา (พันบาท) (บาท) UPA F 30,000,000 12,000.00 0.40 10:21 UPA F 90,000,000 36,000.00 0.40 10:21 UPA F... อ่านต่อ

BIG LOT: วันนี้ KBANK มูลค่าสูงสุด 343.74 ลบ.ราคาเฉลี่ย 112.99 บ./หุ้น

หุ้น-การเงิน 19 ก.ค. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) พบ KBANK มีมูลค่าสูงสุด 343.74 ล้านบาท ราคาเฉลี่ยหุ้นละ 112.99 บาท รายงานหลังปิดทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยวันนี้... อ่านต่อ

BIG LOT: รายการซื้อขายบิ๊กล็อตตลาดหุ้นไทยเช้านี้ (By Time)

หุ้น-การเงิน 19 ก.ค. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) หลักทรัพย์ จำนวนหุ้น มูลค่า ราคาเฉลี่ย เวลา (พันบาท) (บาท) UPA F 30,000,000 12,000.00 0.40 10:21 UPA F 90,000,000 36,000.00 0.40 10:21 UPA F... อ่านต่อ

BIG LOT: เช้านี้ UPA-F มูลค่าสูงสุด 120 ลบ.ราคาเฉลี่ย 0.40 บ./หุ้น

หุ้น-การเงิน 19 ก.ค. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) พบ UPA F มีมูลค่าสูงสุด 120 ล้านบาท ราคาเฉลี่ยหุ้นละ 0.40 บาท รายงานหลังปิดทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยวันนี้... อ่านต่อ

BIG LOT: รายการซื้อขายบิ๊กล็อตตลาดหุ้นไทยวันนี้ (By Time)

หุ้น-การเงิน 16 ก.ค. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) หลักทรัพย์ จำนวนหุ้น มูลค่า ราคาเฉลี่ย เวลา (พันบาท) (บาท) PTT13P2109A 20,170,700 4,034.14 0.20 10:36 SPRC 340,900 3,494.23 10.25 11:24 SPRC 340,900... อ่านต่อ

BIG LOT: วันนี้ AEC มูลค่าสูงสุด 548.59 ลบ.ราคาเฉลี่ย 6.10 บ./หุ้น

หุ้น-การเงิน 16 ก.ค. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) พบ AEC มีมูลค่าสูงสุด 548.59 ล้านบาท ราคาเฉลี่ยหุ้นละ 6.10 บาท รายงานหลังปิดทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยวันนี้... อ่านต่อ

BIG LOT: รายการซื้อขายบิ๊กล็อตตลาดหุ้นไทยเช้านี้ (By Time)

หุ้น-การเงิน 16 ก.ค. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) หลักทรัพย์ จำนวนหุ้น มูลค่า ราคาเฉลี่ย เวลา (พันบาท) (บาท) PTT13P2109A 20,170,700 4,034.14 0.20 10:36 SPRC 340,900 3,494.23 10.25 11:24 SPRC 340,900... อ่านต่อ

BIG LOT: เช้านี้ SPRC มูลค่าสูงสุด 6.99 ลบ.ราคาเฉลี่ย 10.25 บ./หุ้น

หุ้น-การเงิน 16 ก.ค. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) พบ SPRC มีมูลค่าสูงสุด 6.99 ล้านบาท ราคาเฉลี่ยหุ้นละ 10.25 บาท รายงานหลังปิดทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยวันนี้... อ่านต่อ

BIG LOT: รายการซื้อขายบิ๊กล็อตตลาดหุ้นไทยวันนี้ (By Time)

หุ้น-การเงิน 15 ก.ค. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) หลักทรัพย์ จำนวนหุ้น มูลค่า ราคาเฉลี่ย เวลา Status (พันบาท) (บาท) STGT 250,000 9,406.25 37.63 09:58 CPALL 1,000,000 60,375.00 60.38 10:10 GPSC 42,700... อ่านต่อ

BIG LOT: วันนี้ KBANK-F มูลค่าสูงสุด 278.12 ลบ.ราคาเฉลี่ย 115.88 บ./หุ้น

หุ้น-การเงิน 15 ก.ค. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) พบ KBANK F มีมูลค่าสูงสุด 278.12 ล้านบาท ราคาเฉลี่ยหุ้นละ 115.88 บาท รายงานหลังปิดทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยวันนี้... อ่านต่อ

BIG LOT: รายการซื้อขายบิ๊กล็อตตลาดหุ้นไทยเช้านี้ (By Time)

หุ้น-การเงิน 15 ก.ค. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) หลักทรัพย์ จำนวนหุ้น มูลค่า ราคาเฉลี่ย เวลา (พันบาท) (บาท) STGT 250,000 9,406.25 37.63 09:58 CPALL 1,000,000 60,375.00 60.38 10:10 GPSC 42,700... อ่านต่อ

BIG LOT: เช้านี้ MBK มูลค่าสูงสุด 158.44 ลบ.ราคาเฉลี่ย 13.50 บ./หุ้น

หุ้น-การเงิน 15 ก.ค. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) พบ MBK มีมูลค่าสูงสุด 158.44 ล้านบาท ราคาเฉลี่ยหุ้นละ 13.50 บาท รายงานหลังปิดทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยวันนี้... อ่านต่อ

BIG LOT: รายการซื้อขายบิ๊กล็อตตลาดหุ้นไทยวันนี้ (By Time)

หุ้น-การเงิน 14 ก.ค. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) หลักทรัพย์ จำนวนหุ้น มูลค่า ราคาเฉลี่ย เวลา (พันบาท) (บาท) TQM 120,000 13,980.00 116.50 10:00 CPALL 1,000,000 60,375.00 60.38 10:17 COM7 F 150,000... อ่านต่อ

BIG LOT: วันนี้ INTUCH มูลค่าสูงสุด 255.87 ลบ.ราคาเฉลี่ย 64.62 บ./หุ้น

หุ้น-การเงิน 14 ก.ค. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) พบ INTUCH มีมูลค่าสูงสุด 255.87 ล้านบาท ราคาเฉลี่ยหุ้นละ 64.62 บาท รายงานหลังปิดทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยวันนี้... อ่านต่อ

BIG LOT: รายการซื้อขายบิ๊กล็อตตลาดหุ้นไทยเช้านี้ (By Time)

หุ้น-การเงิน 14 ก.ค. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) หลักทรัพย์ จำนวนหุ้น มูลค่า ราคาเฉลี่ย เวลา (พันบาท) (บาท) TQM 120,000 13,980.00 116.50 10:00 CPALL 1,000,000 60,375.00 60.38 10:17 COM7 F 150,000... อ่านต่อ

BIG LOT: เช้านี้ INTUCH มูลค่าสูงสุด 255.87 ลบ.ราคาเฉลี่ย 64.62 บ./หุ้น

หุ้น-การเงิน 14 ก.ค. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) พบ INTUCH มีมูลค่าสูงสุด 255.87 ล้านบาท ราคาเฉลี่ยหุ้นละ 64.62 บาท รายงานหลังปิดทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยวันนี้... อ่านต่อ

BIG LOT: รายการซื้อขายบิ๊กล็อตตลาดหุ้นไทยวันนี้ (By Time)

หุ้น-การเงิน 13 ก.ค. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) หลักทรัพย์ จำนวนหุ้น มูลค่า ราคาเฉลี่ย เวลา (พันบาท) (บาท) PTTG13C2110A 2,000,000 540.00 0.27 10:16 CPALL 2,000,000 120,750.00 60.38 11:16 E1VFVN3001... อ่านต่อ

BIG LOT: วันนี้ BDMS มูลค่าสูงสุด 195.53 ลบ.ราคาเฉลี่ย 23.28 บ./หุ้น

หุ้น-การเงิน 13 ก.ค. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) พบ BDMS มีมูลค่าสูงสุด 195.53 ล้านบาท ราคาเฉลี่ยหุ้นละ 23.28 บาท รายงานหลังปิดทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยวันนี้... อ่านต่อ

BIG LOT: รายการซื้อขายบิ๊กล็อตตลาดหุ้นไทยเช้านี้ (By Time)

หุ้น-การเงิน 13 ก.ค. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) หลักทรัพย์ จำนวนหุ้น มูลค่า ราคาเฉลี่ย เวลา (พันบาท) (บาท) PTTG13C2110A 2,000,000 540.00 0.27 10:16 CPALL 2,000,000 120,750.00 60.38 11:16 E1VFVN3001... อ่านต่อ

BIG LOT: เช้านี้ E1VFVN3001 มูลค่าสูงสุด 145.97 ลบ.ราคาเฉลี่ย 34.13...

หุ้น-การเงิน 13 ก.ค. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) พบ E1VFVN3001 มีมูลค่าสูงสุด 145.97 ล้านบาท ราคาเฉลี่ยหุ้นละ 34.13 บาท รายงานหลังปิดทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยวันนี้... อ่านต่อ

BIG LOT: รายการซื้อขายบิ๊กล็อตตลาดหุ้นไทยเช้านี้ (By Time)

หุ้น-การเงิน 12 ก.ค. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) หลักทรัพย์ จำนวนหุ้น มูลค่า ราคาเฉลี่ย เวลา (พันบาท) (บาท) SCB 105,200 9,704.70 92.25 09:57 MINT 400,000 11,700.00 29.25 11:14 JMART 200,000 6,700.00... อ่านต่อ

BIG LOT: วันนี้ CPALL มูลค่าสูงสุด 339 ลบ.ราคาเฉลี่ย 60.09 บ./หุ้น

หุ้น-การเงิน 12 ก.ค. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) พบ CPALL มีมูลค่าสูงสุด 339 ล้านบาท ราคาเฉลี่ยหุ้นละ 60.09 บาท รายงานหลังปิดทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยวันนี้... อ่านต่อ


ข่าวBIG LOT: ก่อน 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 17:03 น.

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ