ข่าวBIG LOT: ก่อน 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 17:03 น.

BIG LOT: วันนี้ BCPG มูลค่าสูงสุด 427.87 ลบ.ราคาเฉลี่ย 8.30 บ./หุ้น

หุ้น-การเงิน 13 ก.พ. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) พบ BCPG มีมูลค่าสูงสุด 427.87 ล้านบาท ราคาเฉลี่ยหุ้นละ 8.30 บาท รายงานหลังปิดทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยวันนี้... อ่านต่อ

BIG LOT: เช้านี้มีรายการเดียว SFLEX มูลค่าสูงสุด 3.20 ลบ.ราคาเฉลี่ย 3.30...

หุ้น-การเงิน 13 ก.พ. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) พบ SFLEX มีมูลค่าสูงสุด 3.20 ล้านบาท ราคาเฉลี่ยหุ้นละ 3.30 บาท รายงานหลังปิดทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยวันนี้... อ่านต่อ

BIG LOT: รายการซื้อขายบิ๊กล็อตตลาดหุ้นไทยวันนี้ (By Time)

หุ้น-การเงิน 12 ก.พ. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) หลักทรัพย์ จำนวนหุ้น มูลค่า ราคาเฉลี่ย เวลา (พันบาท) (บาท) SJWD 7,000,000 98,350.00 14.05 09:59 SJWD 300,000 4,215.00 14.05 09:59 SJWD 3,500,000... อ่านต่อ

BIG LOT: วันนี้ SJWD มูลค่าสูงสุด 220.59 ลบ.ราคาเฉลี่ย 14.05 บ./หุ้น

หุ้น-การเงิน 12 ก.พ. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) พบ SJWD มีมูลค่าสูงสุด 220.59 ล้านบาท ราคาเฉลี่ยหุ้นละ 14.05 บาท รายงานหลังปิดทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยวันนี้... อ่านต่อ

BIG LOT: เช้านี้มีรายการเดียว SJWD มูลค่าสูงสุด 220.59 ลบ.ราคาเฉลี่ย 14.05...

หุ้น-การเงิน 12 ก.พ. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) พบ SJWD มีมูลค่าสูงสุด 220.59 ล้านบาท ราคาเฉลี่ยหุ้นละ 14.05 บาท รายงานหลังปิดทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยวันนี้... อ่านต่อ

BIG LOT: รายการซื้อขายบิ๊กล็อตตลาดหุ้นไทยวันนี้ (By Time)

หุ้น-การเงิน 9 ก.พ. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) หลักทรัพย์ จำนวนหุ้น มูลค่า ราคาเฉลี่ย เวลา (พันบาท) (บาท) BDMS 4,065,800 113,334.18 27.88 10:39 LPF 1,000,000 13,200.00 13.20 11:57 IMPACT 1,000,000... อ่านต่อ

BIG LOT: วันนี้ BDMS มูลค่าสูงสุด 169.33 ลบ.ราคาเฉลี่ย 27.92 บ./หุ้น

หุ้น-การเงิน 9 ก.พ. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) พบ BDMS มีมูลค่าสูงสุด 169.33 ล้านบาท ราคาเฉลี่ยหุ้นละ 27.92 บาท รายงานหลังปิดทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยวันนี้... อ่านต่อ

BIG LOT: รายการซื้อขายบิ๊กล็อตตลาดหุ้นไทยเช้านี้ (By Time)

หุ้น-การเงิน 9 ก.พ. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) หลักทรัพย์ จำนวนหุ้น มูลค่า ราคาเฉลี่ย เวลา (พันบาท) (บาท) BDMS 4,065,800 113,334.18 27.88 10:39 LPF 1,000,000 13,200.00 13.20 11:57 IMPACT 1,000,000... อ่านต่อ

BIG LOT: เช้านี้ BDMS มูลค่าสูงสุด 113.33 ลบ.ราคาเฉลี่ย 27.88 บ./หุ้น

หุ้น-การเงิน 9 ก.พ. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) พบ BDMS มีมูลค่าสูงสุด 113.33 ล้านบาท ราคาเฉลี่ยหุ้นละ 27.88 บาท รายงานหลังปิดทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยวันนี้... อ่านต่อ

BIG LOT: รายการซื้อขายบิ๊กล็อตตลาดหุ้นไทยวันนี้ (By Time)

หุ้น-การเงิน 8 ก.พ. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) หลักทรัพย์ จำนวนหุ้น มูลค่า ราคาเฉลี่ย เวลา (พันบาท) (บาท) TRUE 16,117,600 105,167.34 6.53 10:09 AOT 330,000 21,780.00 66.00 15:41 CBG 700,000... อ่านต่อ

BIG LOT: วันนี้ TRUE มูลค่าสูงสุด 105.17 ลบ.ราคาเฉลี่ย 6.53 บ./หุ้น

หุ้น-การเงิน 8 ก.พ. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) พบ TRUE มีมูลค่าสูงสุด 105.17 ล้านบาท ราคาเฉลี่ยหุ้นละ 6.53 บาท รายงานหลังปิดทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยวันนี้... อ่านต่อ

BIG LOT: เช้านี้มีรายการเดียว TRUE มูลค่าสูงสุด 105.17 ลบ.ราคาเฉลี่ย 6.53...

หุ้น-การเงิน 8 ก.พ. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) พบ TRUE มีมูลค่าสูงสุด 105.17 ล้านบาท ราคาเฉลี่ยหุ้นละ 6.53 บาท รายงานหลังปิดทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยวันนี้... อ่านต่อ

BIG LOT: รายการซื้อขายบิ๊กล็อตตลาดหุ้นไทยวันนี้ (By Time)

หุ้น-การเงิน 7 ก.พ. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) หลักทรัพย์ จำนวนหุ้น มูลค่า ราคาเฉลี่ย เวลา (พันบาท) (บาท) CBG 5,210,400 372,478.47 71.49 09:58 CBG 9,200,000 657,685.00 71.49 09:58 CBG 1,697,600... อ่านต่อ

BIG LOT: วันนี้ CBG มูลค่าสูงสุด 1,157.15 ลบ.ราคาเฉลี่ย 71.50 บ./หุ้น

หุ้น-การเงิน 7 ก.พ. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) พบ CBG มีมูลค่าสูงสุด 1,157.15 ล้านบาท ราคาเฉลี่ยหุ้นละ 71.50 บาท รายงานหลังปิดทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยวันนี้... อ่านต่อ

BIG LOT: รายการซื้อขายบิ๊กล็อตตลาดหุ้นไทยเช้านี้ (By Time)

หุ้น-การเงิน 7 ก.พ. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) หลักทรัพย์ จำนวนหุ้น มูลค่า ราคาเฉลี่ย เวลา (พันบาท) (บาท) CBG 5,210,400 372,478.47 71.49 09:58 CBG 9,200,000 657,685.00 71.49 09:58 CBG 1,697,600... อ่านต่อ

BIG LOT: เช้านี้ CBG มูลค่าสูงสุด 1,151.52 ลบ.ราคาเฉลี่ย 71.49 บ./หุ้น

หุ้น-การเงิน 7 ก.พ. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) พบ CBG มีมูลค่าสูงสุด 1,151.52 ล้านบาท ราคาเฉลี่ยหุ้นละ 71.49 บาท รายงานหลังปิดทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยวันนี้... อ่านต่อ

BIG LOT: รายการซื้อขายบิ๊กล็อตตลาดหุ้นไทยวันนี้ (By Time)

หุ้น-การเงิน 6 ก.พ. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) หลักทรัพย์ จำนวนหุ้น มูลค่า ราคาเฉลี่ย เวลา (พันบาท) (บาท) BEM 379,700 3,037.60 8.00 11:59 BEC 10,000,000 47,500.00 4.75 14:28 BEC 8,100,000... อ่านต่อ

BIG LOT: วันนี้ KTC มูลค่าสูงสุด 301.90 ลบ.ราคาเฉลี่ย 43.75 บ./หุ้น

หุ้น-การเงิน 6 ก.พ. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) พบ KTC มีมูลค่าสูงสุด 301.90 ล้านบาท ราคาเฉลี่ยหุ้นละ 43.75 บาท รายงานหลังปิดทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยวันนี้... อ่านต่อ

BIG LOT: เช้านี้มีรายการเดียว BEM มูลค่าสูงสุด 3.04 ลบ.ราคาเฉลี่ย 8...

หุ้น-การเงิน 6 ก.พ. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) พบ BEM มีมูลค่าสูงสุด 3.04 ล้านบาท ราคาเฉลี่ยหุ้นละ 8 บาท รายงานหลังปิดทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยวันนี้... อ่านต่อ

BIG LOT: รายการซื้อขายบิ๊กล็อตตลาดหุ้นไทยวันนี้ (By Time)

หุ้น-การเงิน 5 ก.พ. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) หลักทรัพย์ จำนวนหุ้น มูลค่า ราคาเฉลี่ย เวลา (พันบาท) (บาท) ANI 92,000,000 632,500.00 6.88 09:58 ANI 92,000,000 632,500.00 6.88 09:58 ANI 6,900,000... อ่านต่อ

BIG LOT: วันนี้ ANI มูลค่าสูงสุด 1,582.35 ลบ.ราคาเฉลี่ย 6.85 บ./หุ้น

หุ้น-การเงิน 5 ก.พ. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) พบ ANI มีมูลค่าสูงสุด 1,582.35 ล้านบาท ราคาเฉลี่ยหุ้นละ 6.85 บาท รายงานหลังปิดทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยวันนี้... อ่านต่อ

BIG LOT: รายการซื้อขายบิ๊กล็อตตลาดหุ้นไทยเช้านี้ (By Time)

หุ้น-การเงิน 5 ก.พ. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) หลักทรัพย์ จำนวนหุ้น มูลค่า ราคาเฉลี่ย เวลา (พันบาท) (บาท) ANI 92,000,000 632,500.00 6.88 09:58 ANI 92,000,000 632,500.00 6.88 09:58 ANI 6,900,000... อ่านต่อ

BIG LOT: เช้านี้ ANI มูลค่าสูงสุด 1582.35 ลบ.ราคาเฉลี่ย 6.85 บ./หุ้น

หุ้น-การเงิน 5 ก.พ. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) พบ ANI มีมูลค่าสูงสุด 1582.35 ล้านบาท ราคาเฉลี่ยหุ้นละ 6.85 บาท รายงานหลังปิดทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยวันนี้... อ่านต่อ

BIG LOT: รายการซื้อขายบิ๊กล็อตตลาดหุ้นไทยวันนี้ (By Time)

หุ้น-การเงิน 2 ก.พ. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) หลักทรัพย์ จำนวนหุ้น มูลค่า ราคาเฉลี่ย เวลา (พันบาท) (บาท) ANI 1,280,000 8,320.00 6.50 10:05 ANI 2,500,000 16,250.00 6.50 10:06 ADVANC F 30,000... อ่านต่อ

BIG LOT: วันนี้ KBANK มูลค่าสูงสุด 99.94 ลบ.ราคาเฉลี่ย 121.25 บ./หุ้น

หุ้น-การเงิน 2 ก.พ. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) พบ KBANK มีมูลค่าสูงสุด 99.94 ล้านบาท ราคาเฉลี่ยหุ้นละ 121.25 บาท รายงานหลังปิดทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยวันนี้... อ่านต่อ


ข่าวBIG LOT: ก่อน 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 17:05 น.

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ