ข่าวBIG LOT ล่าสุด

หุ้น-การเงิน BIG LOT: รายการซื้อขายบิ๊กล็อตตลาดหุ้นไทยวันนี้ (By Time)

28 ก.พ. 63 17:05 น. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) หลักทรัพย์ จำนวนหุ้น มูลค่า ราคาเฉลี่ย เวลา Status (พันบาท) (บาท) CRC 200,000 6,800.00 34.00 09:58 CRC 148,200 5,038.80 34.00 09:58 BBL F 121,100... อ่านต่อ

หุ้น-การเงิน BIG LOT: วันนี้ CRC มูลค่าสูงสุด 270.62 ลบ. ราคาเฉลี่ย 31.60 บ./หุ้น

28 ก.พ. 63 17:05 น. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) พบ CRC มีมูลค่าสูงสุด 270.62 ล้านบาท ราคาเฉลี่ยหุ้นละ 31.60 บาท รายงานหลังปิดทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยวันนี้... อ่านต่อ

หุ้น-การเงิน BIG LOT: รายการซื้อขายบิ๊กล็อตตลาดหุ้นไทยเช้านี้ (By Time)

28 ก.พ. 63 12:40 น. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) หลักทรัพย์ จำนวนหุ้น มูลค่า ราคาเฉลี่ย เวลา (พันบาท) (บาท) CRC 148,200 5,038.80 34.00 09:58 CRC 200,000 6,800.00 34.00 09:58 BBL F 121,100 15,652.18... อ่านต่อ

หุ้น-การเงิน BIG LOT: เช้านี้ TRUE มูลค่าสูงสุด 16.00 ลบ.ราคาเฉลี่ย 3.20 บ./หุ้น

28 ก.พ. 63 12:40 น. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) พบ TRUE มีมูลค่าสูงสุด 16.00 ล้านบาท ราคาเฉลี่ยหุ้นละ 3.20 บาท รายงานหลังปิดทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยวันนี้... อ่านต่อ

หุ้น-การเงิน BIG LOT: รายการซื้อขายบิ๊กล็อตตลาดหุ้นไทยวันนี้ (By Time)

27 ก.พ. 63 17:05 น. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) หลักทรัพย์ จำนวนหุ้น มูลค่า ราคาเฉลี่ย เวลา Status (พันบาท) (บาท) BSET100 457,700 4,025.01 8.79 09:56 QTC 20,000,000 100,000.00 5.00 09:57 QTC... อ่านต่อ

หุ้น-การเงิน BIG LOT: วันนี้ JASIF มูลค่าสูงสุด 1,800 ลบ.ราคาเฉลี่ย 9 บ./หุ้น

27 ก.พ. 63 17:05 น. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) พบ JASIF มีมูลค่าสูงสุด 1,800 ล้านบาท ราคาเฉลี่ยหุ้นละ 9 บาท รายงานหลังปิดทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยวันนี้... อ่านต่อ

หุ้น-การเงิน BIG LOT: รายการซื้อขายบิ๊กล็อตตลาดหุ้นไทยเช้านี้ (By Time)

27 ก.พ. 63 12:38 น. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) หลักทรัพย์ จำนวนหุ้น มูลค่า ราคาเฉลี่ย เวลา (พันบาท) (บาท) BSET100 457,700 4,025.01 8.79 09:56 QTC 20,000,000 100,000.00 5.00 09:57 QTC 13,457,344... อ่านต่อ

หุ้น-การเงิน BIG LOT: เช้านี้ JASIF มูลค่าสูงสุด 1,800 ลบ.ราคาเฉลี่ย 9.00 บ./หุ้น

27 ก.พ. 63 12:38 น. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) พบ JASIF มีมูลค่าสูงสุด 1,800 ล้านบาท ราคาเฉลี่ยหุ้นละ 9.00 บาท รายงานหลังปิดทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยวันนี้... อ่านต่อ

หุ้น-การเงิน BIG LOT: รายการซื้อขายบิ๊กล็อตตลาดหุ้นไทยวันนี้ (By Time)

26 ก.พ. 63 17:03 น. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) หลักทรัพย์ จำนวนหุ้น มูลค่า ราคาเฉลี่ย เวลา Status (พันบาท) (บาท) CPNREIT 1,000,000 33,250.00 33.25 12:10 TOA 400,000 12,500.00 31.25 14:28 BANPU... อ่านต่อ

หุ้น-การเงิน BIG LOT: วันนี้ BJC มูลค่าสูงสุด 1,711.85 ลบ.ราคาเฉลี่ย 36.50 บ./หุ้น

26 ก.พ. 63 17:03 น. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) พบ BJC มีมูลค่าสูงสุด 1,711.85 ล้านบาท ราคาเฉลี่ยหุ้นละ 36.50 บาท รายงานหลังปิดทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยวันนี้... อ่านต่อ

หุ้น-การเงิน BIG LOT: เช้านี้มีรายการเดียว CPNREIT มูลค่า 33.25 ลบ.ราคาเฉลี่ย 33.25...

26 ก.พ. 63 12:35 น. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) พบ CPNREIT มีมูลค่า 33.25 ล้านบาท ราคาเฉลี่ยหุ้นละ 33.25 บาท รายงานหลังปิดทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยวันนี้... อ่านต่อ

หุ้น-การเงิน BIG LOT: รายการซื้อขายบิ๊กล็อตตลาดหุ้นไทยวันนี้ (By Time)

25 ก.พ. 63 17:03 น. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) หลักทรัพย์ จำนวนหุ้น มูลค่า ราคาเฉลี่ย เวลา (พันบาท) (บาท) TOA F 495,400 15,295.48 30.88 10:27 CRC 500,000 18,500.00 37.00 10:35 IVL 700,000... อ่านต่อ

หุ้น-การเงิน BIG LOT: วันนี้ CPALL มูลค่าสูงสุด 375.94 ลบ.ราคาเฉลี่ย 68.65 บ./หุ้น

25 ก.พ. 63 17:03 น. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) พบ CPALL มีมูลค่าสูงสุด 375.94 ล้านบาท ราคาเฉลี่ยหุ้นละ 68.65 บาท รายงานหลังปิดทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยวันนี้... อ่านต่อ

หุ้น-การเงิน BIG LOT: รายการซื้อขายบิ๊กล็อตตลาดหุ้นไทยเช้านี้ (By Time)

25 ก.พ. 63 12:35 น. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) หลักทรัพย์ จำนวนหุ้น มูลค่า ราคาเฉลี่ย เวลา (พันบาท) (บาท) TOA F 495,400 15,295.48 30.88 10:27 CRC 500,000 18,500.00 37.00 10:35 IVL 700,000... อ่านต่อ

หุ้น-การเงิน BIG LOT: เช้านี้ INTUCH มูลค่าสูงสุด 199.11 ลบ.ราคาเฉลี่ย 56.01 บ./หุ้น

25 ก.พ. 63 12:35 น. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) พบ INTUCH มีมูลค่าสูงสุด 199.11 ล้านบาท ราคาเฉลี่ยหุ้นละ 56.01 บาท รายงานหลังปิดทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยวันนี้... อ่านต่อ

หุ้น-การเงิน BIG LOT: รายการซื้อขายบิ๊กล็อตตลาดหุ้นไทยวันนี้ (By Time)

24 ก.พ. 63 17:06 น. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) หลักทรัพย์ จำนวนหุ้น มูลค่า ราคาเฉลี่ย เวลา Status (พันบาท) (บาท) SIRI 15,000,000 14,850.00 0.99 09:58 MAX 3,000,000 39.00 0.01 10:15 BLAND... อ่านต่อ

หุ้น-การเงิน BIG LOT: วันนี้ FTREIT มูลค่าสูงสุด 841.50 ลบ.ราคาเฉลี่ย 15.30 บ./หุ้น

24 ก.พ. 63 17:06 น. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) พบ FTREIT มีมูลค่าสูงสุด 841.50 ล้านบาท ราคาเฉลี่ยหุ้นละ 15.30 บาท รายงานหลังปิดทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยวันนี้... อ่านต่อ

หุ้น-การเงิน BIG LOT: รายการซื้อขายบิ๊กล็อตตลาดหุ้นไทยเช้านี้ (By Time)

24 ก.พ. 63 12:37 น. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) หลักทรัพย์ จำนวนหุ้น มูลค่า ราคาเฉลี่ย เวลา (พันบาท) (บาท) SIRI 15,000,000 14,850.00 0.99 09:58 MAX 3,000,000 39.00 0.01 10:15 BLAND 10,000,000... อ่านต่อ

หุ้น-การเงิน BIG LOT: เช้านี้ INTUCH มูลค่าสูงสุด 203.88 ลบ.ราคาเฉลี่ย 58.25 บ./หุ้น

24 ก.พ. 63 12:37 น. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) พบ INTUCH มีมูลค่าสูงสุด 203.88 ล้านบาท ราคาเฉลี่ยหุ้นละ 58.25 บาท รายงานหลังปิดทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยวันนี้... อ่านต่อ

หุ้น-การเงิน BIG LOT: รายการซื้อขายบิ๊กล็อตตลาดหุ้นไทยวันนี้ (By Time)

21 ก.พ. 63 17:05 น. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) หลักทรัพย์ จำนวนหุ้น มูลค่า ราคาเฉลี่ย เวลา Status (พันบาท) (บาท) AHC 3,140,300 49,930.77 15.90 09:57 PTG 250,000 3,975.00 15.90 09:59 PTG 200,000... อ่านต่อ

หุ้น-การเงิน BIG LOT: วันนี้ AOT-F มูลค่าสูงสุด 929.78 ลบ.ราคาเฉลี่ย 64.01 บ./หุ้น

21 ก.พ. 63 17:05 น. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) พบ AOT F มีมูลค่าสูงสุด 929.78 ล้านบาท ราคาเฉลี่ยหุ้นละ 64.01 บาท รายงานหลังปิดทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยวันนี้... อ่านต่อ

หุ้น-การเงิน BIG LOT: รายการซื้อขายบิ๊กล็อตตลาดหุ้นไทยเช้านี้ (By Time)

21 ก.พ. 63 12:37 น. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) หลักทรัพย์ จำนวนหุ้น มูลค่า ราคาเฉลี่ย เวลา (พันบาท) (บาท) AHC 3,140,300 49,930.77 15.90 09:57 PTG 250,000 3,975.00 15.90 09:59 PTG 200,000 3,180.00... อ่านต่อ

หุ้น-การเงิน BIG LOT: เช้านี้ AOT มูลค่าสูงสุด ?160.81 ลบ.ราคาเฉลี่ย 64.33 บ./หุ้น

21 ก.พ. 63 12:37 น. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) พบ AOT มีมูลค่าสูงสุด ?160.81 ล้านบาท ราคาเฉลี่ยหุ้นละ 64.33 บาท รายงานหลังปิดทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยวันนี้... อ่านต่อ

หุ้น-การเงิน BIG LOT: รายการซื้อขายบิ๊กล็อตตลาดหุ้นไทยวันนี้ (By Time)

20 ก.พ. 63 17:05 น. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) หลักทรัพย์ จำนวนหุ้น มูลค่า ราคาเฉลี่ย เวลา Status (พันบาท) (บาท) CRC 2,096,966 88,072.57 42.00 09:59 RATCH 399,000 24,887.63 62.38 10:11 LH... อ่านต่อ

หุ้น-การเงิน BIG LOT: วันนี้ KBANK มูลค่าสูงสุด 182.14 ลบ.ราคาเฉลี่ย 135.62 บ./หุ้น

20 ก.พ. 63 17:05 น. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) พบ KBANK มีมูลค่าสูงสุด 182.14 ล้านบาท ราคาเฉลี่ยหุ้นละ 135.62 บาท รายงานหลังปิดทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยวันนี้... อ่านต่อ


ข่าวBIG LOT ก่อน 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 17:05 น.

เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ