ข่าวTOT ล่าสุด

TFEX สรุปปริมาณซื้อขายกลุ่ม Total Options สิ้นวันที่ 27 ก.พ. 67

หุ้น-การเงิน 08:08น. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) โดยแบ่งตามประเภทนักลงทุน ประจำวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 ดังนี้ (หน่วย: จำนวนสัญญา) ซื้อ ขาย สุทธิ สถาบัน 445 508 63 ต่างประเทศ 1,435 1,646 211... อ่านต่อ

TFEX สรุปปริมาณซื้อขายกลุ่ม Total Futures สิ้นวันที่ 27 ก.พ. 67

หุ้น-การเงิน 08:03น. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) โดยแบ่งตามประเภทนักลงทุน ประจำวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 ดังนี้ (หน่วย: จำนวนสัญญา) ซื้อ ขาย สุทธิ สถาบัน 130,430 139,386 8,956 ต่างประเทศ 124,769... อ่านต่อ

TFEX สรุปปริมาณซื้อขายกลุ่ม Total Options สิ้นวันที่ 23 ก.พ. 67

หุ้น-การเงิน 27 ก.พ. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) โดยแบ่งตามประเภทนักลงทุน ประจำวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 ดังนี้ (หน่วย: จำนวนสัญญา) ซื้อ ขาย สุทธิ สถาบัน 130 674 544 ต่างประเทศ 1,123 569 554... อ่านต่อ

TFEX สรุปปริมาณซื้อขายกลุ่ม Total Futures สิ้นวันที่ 23 ก.พ. 67

หุ้น-การเงิน 27 ก.พ. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) โดยแบ่งตามประเภทนักลงทุน ประจำวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 ดังนี้ (หน่วย: จำนวนสัญญา) ซื้อ ขาย สุทธิ สถาบัน 131,407 112,979 18,428 ต่างประเทศ 74,565... อ่านต่อ

TFEX สรุปปริมาณซื้อขายกลุ่ม Total Options สิ้นวันที่ 22 ก.พ. 67

หุ้น-การเงิน 23 ก.พ. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) โดยแบ่งตามประเภทนักลงทุน ประจำวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 ดังนี้ (หน่วย: จำนวนสัญญา) ซื้อ ขาย สุทธิ สถาบัน 91 554 463 ต่างประเทศ 3,391 1,883 1,508... อ่านต่อ

TFEX สรุปปริมาณซื้อขายกลุ่ม Total Futures สิ้นวันที่ 22 ก.พ. 67

หุ้น-การเงิน 23 ก.พ. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) โดยแบ่งตามประเภทนักลงทุน ประจำวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 ดังนี้ (หน่วย: จำนวนสัญญา) ซื้อ ขาย สุทธิ สถาบัน 147,325 114,188 33,137 ต่างประเทศ 125,613... อ่านต่อ

TFEX สรุปปริมาณซื้อขายกลุ่ม Total Options สิ้นวันที่ 21 ก.พ. 67

หุ้น-การเงิน 22 ก.พ. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) โดยแบ่งตามประเภทนักลงทุน ประจำวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 ดังนี้ (หน่วย: จำนวนสัญญา) ซื้อ ขาย สุทธิ สถาบัน 122 376 254 ต่างประเทศ 7,255 4,051 3,204... อ่านต่อ

TFEX สรุปปริมาณซื้อขายกลุ่ม Total Futures สิ้นวันที่ 21 ก.พ. 67

หุ้น-การเงิน 22 ก.พ. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) โดยแบ่งตามประเภทนักลงทุน ประจำวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 ดังนี้ (หน่วย: จำนวนสัญญา) ซื้อ ขาย สุทธิ สถาบัน 99,800 123,451 23,651 ต่างประเทศ 166,986... อ่านต่อ

TFEX สรุปปริมาณซื้อขายกลุ่ม Total Options สิ้นวันที่ 20 ก.พ. 67

หุ้น-การเงิน 21 ก.พ. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) โดยแบ่งตามประเภทนักลงทุน ประจำวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 ดังนี้ (หน่วย: จำนวนสัญญา) ซื้อ ขาย สุทธิ สถาบัน 376 376 ต่างประเทศ 851 1,412 561 ในประเทศ... อ่านต่อ

TFEX สรุปปริมาณซื้อขายกลุ่ม Total Futures สิ้นวันที่ 20 ก.พ. 67

หุ้น-การเงิน 21 ก.พ. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) โดยแบ่งตามประเภทนักลงทุน ประจำวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 ดังนี้ (หน่วย: จำนวนสัญญา) ซื้อ ขาย สุทธิ สถาบัน 101,858 75,347 26,511 ต่างประเทศ 74,347... อ่านต่อ

TFEX สรุปปริมาณซื้อขายกลุ่ม Total Options สิ้นวันที่ 19 ก.พ. 67

หุ้น-การเงิน 20 ก.พ. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) โดยแบ่งตามประเภทนักลงทุน ประจำวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 ดังนี้ (หน่วย: จำนวนสัญญา) ซื้อ ขาย สุทธิ สถาบัน 462 149 313 ต่างประเทศ 1,950 3,997 2,047... อ่านต่อ

TFEX สรุปปริมาณซื้อขายกลุ่ม Total Futures สิ้นวันที่ 19 ก.พ. 67

หุ้น-การเงิน 20 ก.พ. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) โดยแบ่งตามประเภทนักลงทุน ประจำวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 ดังนี้ (หน่วย: จำนวนสัญญา) ซื้อ ขาย สุทธิ สถาบัน 88,848 85,295 3,553 ต่างประเทศ 99,761 77,628... อ่านต่อ

TFEX สรุปปริมาณซื้อขายกลุ่ม Total Options สิ้นวันที่ 16 ก.พ. 67

หุ้น-การเงิน 19 ก.พ. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) โดยแบ่งตามประเภทนักลงทุน ประจำวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 ดังนี้ (หน่วย: จำนวนสัญญา) ซื้อ ขาย สุทธิ สถาบัน 50 1 49 ต่างประเทศ 2,936 1,416 1,520... อ่านต่อ

TFEX สรุปปริมาณซื้อขายกลุ่ม Total Futures สิ้นวันที่ 16 ก.พ. 67

หุ้น-การเงิน 19 ก.พ. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) โดยแบ่งตามประเภทนักลงทุน ประจำวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 ดังนี้ (หน่วย: จำนวนสัญญา) ซื้อ ขาย สุทธิ สถาบัน 78,385 63,962 14,423 ต่างประเทศ 98,196... อ่านต่อ

GULF รับรู้ Core Profit ในปี 2566 จำนวน 15,644 ล้านบาท เติบโต 29% YoY...

เศรษฐกิจ 16 ก.พ. –ThaiPR.net บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ GULF รายงานผลการดำเนินงานปี 2566 โดยมีรายได้รวม (Total Revenue) อยู่ที่ 116,951 ล้านบาท... อ่านต่อ

TFEX สรุปปริมาณซื้อขายกลุ่ม Total Options สิ้นวันที่ 15 ก.พ. 67

หุ้น-การเงิน 16 ก.พ. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) โดยแบ่งตามประเภทนักลงทุน ประจำวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 ดังนี้ (หน่วย: จำนวนสัญญา) ซื้อ ขาย สุทธิ สถาบัน 15 15 ต่างประเทศ 511 964 453 ในประเทศ 2,412... อ่านต่อ

TFEX สรุปปริมาณซื้อขายกลุ่ม Total Futures สิ้นวันที่ 15 ก.พ. 67

หุ้น-การเงิน 16 ก.พ. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) โดยแบ่งตามประเภทนักลงทุน ประจำวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 ดังนี้ (หน่วย: จำนวนสัญญา) ซื้อ ขาย สุทธิ สถาบัน 71,139 60,263 10,876 ต่างประเทศ 94,807... อ่านต่อ

TFEX สรุปปริมาณซื้อขายกลุ่ม Total Options สิ้นวันที่ 14 ก.พ. 67

หุ้น-การเงิน 15 ก.พ. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) โดยแบ่งตามประเภทนักลงทุน ประจำวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 ดังนี้ (หน่วย: จำนวนสัญญา) ซื้อ ขาย สุทธิ สถาบัน 1 84 83 ต่างประเทศ 1,158 1,480 322 ในประเทศ... อ่านต่อ

TFEX สรุปปริมาณซื้อขายกลุ่ม Total Futures สิ้นวันที่ 14 ก.พ. 67

หุ้น-การเงิน 15 ก.พ. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) โดยแบ่งตามประเภทนักลงทุน ประจำวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 ดังนี้ (หน่วย: จำนวนสัญญา) ซื้อ ขาย สุทธิ สถาบัน 127,587 97,808 29,779 ต่างประเทศ 111,336... อ่านต่อ

การรักษาพนักงานให้อยู่กับองค์กรและข้อดีของโคเวิร์กกิ้งสเปซ

เศรษฐกิจ 14 ก.พ. –ThaiPR.net สิลีน เดมีร์ ผู้จัดการทั่วไป เดอะ เกรท รูม ประเทศไทย และฮ่องกง ด้วยสภาพแวดล้อมการทำงานที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน องค์กรต่างๆ... อ่านต่อ

TFEX สรุปปริมาณซื้อขายกลุ่ม Total Options สิ้นวันที่ 13 ก.พ. 67

หุ้น-การเงิน 14 ก.พ. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) โดยแบ่งตามประเภทนักลงทุน ประจำวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 ดังนี้ (หน่วย: จำนวนสัญญา) ซื้อ ขาย สุทธิ สถาบัน 16 16 ต่างประเทศ 1,543 567 976 ในประเทศ... อ่านต่อ

TFEX สรุปปริมาณซื้อขายกลุ่ม Total Futures สิ้นวันที่ 13 ก.พ. 67

หุ้น-การเงิน 14 ก.พ. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) โดยแบ่งตามประเภทนักลงทุน ประจำวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 ดังนี้ (หน่วย: จำนวนสัญญา) ซื้อ ขาย สุทธิ สถาบัน 92,750 94,316 1,566 ต่างประเทศ 93,504 91,466... อ่านต่อ

TFEX สรุปปริมาณซื้อขายกลุ่ม Total Options สิ้นวันที่ 12 ก.พ. 67

หุ้น-การเงิน 13 ก.พ. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) โดยแบ่งตามประเภทนักลงทุน ประจำวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 ดังนี้ (หน่วย: จำนวนสัญญา) ซื้อ ขาย สุทธิ สถาบัน 5 50 45 ต่างประเทศ 803 707 96 ในประเทศ 2,508... อ่านต่อ

TFEX สรุปปริมาณซื้อขายกลุ่ม Total Futures สิ้นวันที่ 12 ก.พ. 67

หุ้น-การเงิน 13 ก.พ. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) โดยแบ่งตามประเภทนักลงทุน ประจำวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 ดังนี้ (หน่วย: จำนวนสัญญา) ซื้อ ขาย สุทธิ สถาบัน 97,816 73,775 24,041 ต่างประเทศ 91,716... อ่านต่อ

ผู้ผลิตแบตเตอรี่ยานยนต์ ACC กู้เงินธนาคาร 4.4 พันล้านยูโร สร้าง 3 โรงงานในยุโรป

เศรษฐกิจ 12 ก.พ. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) บริษัทออโตโมทีฟ เซลส์ คอมปานี (ACC) ผู้ผลิตแบตเตอรี่รถยนต์สัญชาติยุโรป ซึ่งมีเจ้าของร่วมคือ สเตลแลนทิส (Stellantis), เมอร์เซเดส (Mercedes)... อ่านต่อ


ข่าวTOT ก่อน 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 16:55 น.

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ