เกาะติดสถานการณ์รัฐประหาร ๕๗
19:43 พร้อมผ่อนผันเรือประมงพื้นบ้าน 'บิ๊กตู่'เผยรู้แผนสมาคมกดดันรบ.   7 ก.ค. 58 เมื่อเวลา 13.25 น. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณ…
18:00 นายกฯ สั่งขุดลอกแหล่งน้ำทุกภาคไว้ใช้ช่วงวิกฤตแล้ง-เปิดบ่อบาดาลใช้   พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คส…
11:06 'บิ๊กตู่'เสียใจ!ทหารรถชนตาย 5 สั่งดูแลสวัสดิการ-สอบสาเหตุ   7 ก.ค.58 พล.ต.สรรเสริญ แก้วกำเนิด รองโฆษกรัฐบาล เปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา…
06:00 รอบรั้วเมืองใต้ : 7 กรกฎาคม 2558   รอบรั้วเมืองใต้ ใน นสพ.แนวหน้าฉบับนี้ ผู้เขียนขอเข้าเวร ร่ายข่าวสังคม “ชมคนที่ควรชม ข่มคนที่ควรข่ม&rdq…
00:00 ศาลชี้ชะตา14น.ศ.ตุลาการมั่นใจพิจารณาโปร่งใส/ฉะไอ้โม่งสุมไฟ   กรุงเทพฯ * "14 นักศึกษา" ลุ้นระทึก "ศาลทหาร" จะสั่งฝากขังผลัด 2 อีก 12 วันหรือไม่ …

ข่าวการเมืองล่าสุด

ข่าวการเมือง อังคารที่ 7 ก.ค. 2015

แต่งตั้ง

มติคณะรัฐมนตรี -- 7 ชั่วโมง 37 นาทีที่แล้ว

1. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (กระทรวงสาธารณสุข) คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอแต่งตั้ง นายภาสกร อัครเสวี นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) กลุ่มงานพัฒนารูปแบบการควบคุมโรค กลุ่มโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ สำนักโรคเอดส์ วัณโรคอ่านต่อ

ร่างเอกสารบันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีไทย – รัสเซีย ครั้งที่ 6

มติคณะรัฐมนตรี -- 7 ชั่วโมง 40 นาทีที่แล้ว

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามที่รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ (พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร) เสนอ ดังนี้ 1. เห็นชอบร่างเอกสารบันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีไทย – รัสเซีย ครั้งที่ 6 2. อนุมัติให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอ่านต่อ

การแก้ไขความตกลงว่าด้วยการข้ามแดนระหว่างรัฐ

มติคณะรัฐมนตรี -- 7 ชั่วโมง 40 นาทีที่แล้ว

1. เห็นชอบร่างความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรกัมพูชาว่าด้วยการข้ามแดนระหว่างประเทศทั้งสองประเทศ 2. อนุมัติให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นผู้ลงนามในความตกลงดังกล่าว ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงถ้อยคำใด ๆ ที่ไม่กระทบต่อสาระสำคัญของความตกลงฯ ให้ กต.อ่านต่อ

การประชุมหารือด้านคมนาคมขนส่ง พลังงาน และการปฏิบัติการฝนหลวง ระหว่างไทย – กาตาร์

มติคณะรัฐมนตรี -- 7 ชั่วโมง 41 นาทีที่แล้ว

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมทำหน้าที่หัวหน้าคณะผู้แทนไทย โดยมีผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมอยู่ในองค์ประกอบคณะผู้แทนไทยเดินทางไปเข้าร่วมการประชุมหารือด้านคมนาคมขนส่ง พลังงาน และการปฏิบัติการฝนหลวง ระหว่างไทย – กาตาร์ ระหว่างวันที่ 24 – 26 กรกฎาคม 2558 ณ กรุงโดฮา รัฐกาตาร์อ่านต่อ

การดำเนินโครงการจัดทำเครื่องมือประเมินผลกระทบทางกฎหมาย กฎ และระเบียบ

มติคณะรัฐมนตรี -- 7 ชั่วโมง 42 นาทีที่แล้ว

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบความคืบหน้าโครงการจัดทำเครื่องมือประเมินผลกระทบทางกฎหมาย กฎ และระเบียบ เรื่อง ANSSR: Developing Regulatory Impact Assessment (RIA) Guidelines as an Anti – Corruption Tool ตามที่กระทรวงยุติธรรม (ยธ.) เสนอ และมอบหมายให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจอ่านต่อ

ขออนุมัติโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูสระเก็บน้ำบ้านหนองดู่ (400 ไร่) ตำบลหนองมะโมง อำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท

มติคณะรัฐมนตรี -- 7 ชั่วโมง 44 นาทีที่แล้ว

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติในหลักการให้กระทรวงมหาดไทย (มท.) โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ดำเนินการโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูสระเก็บน้ำบ้านหนองดู่ (400 ไร่) ตำบลหนองมะโมง อำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท วงเงินงบประมาณ 49,402,800 บาท ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ ทั้งนี้อ่านต่อ

ขออนุมัติการลงนามในพิธีสารว่าด้วยข้อกำหนดด้านมาตรการสุขอนามัยพืชสำหรับผลชมพู่สดส่งออกจากไทยไปจีน

มติคณะรัฐมนตรี -- 7 ชั่วโมง 45 นาทีที่แล้ว

เรื่อง ขออนุมัติการลงนามในพิธีสารว่าด้วยข้อกำหนดด้านมาตรการสุขอนามัยพืชสำหรับผลชมพู่สดส่งออกจากไทยไปจีนระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวงควบคุมคุณภาพและกักกันโรคแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) เสนอ ดังนี้ 1.อ่านต่อ

การประชุมระหว่างประเทศครั้งที่ 3 ว่าด้วยการระดมทุนเพื่อการพัฒนา

มติคณะรัฐมนตรี -- 7 ชั่วโมง 47 นาทีที่แล้ว

เรื่อง การประชุมระหว่างประเทศครั้งที่ 3 ว่าด้วยการระดมทุนเพื่อการพัฒนา (Third International Conference on Financing for Development) คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามที่รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ (พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร) เสนอ ดังนี้ 1. เห็นชอบในหลักการต่อร่างข้อตกลงแอดดิส อาบาบาอ่านต่อ

ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาททางแพ่ง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

มติคณะรัฐมนตรี -- 7 ชั่วโมง 49 นาทีที่แล้ว

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาททางแพ่ง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....ตามที่สำนักงาน ก.พ.ร. เสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็นของ ก.พ.ร. ไปประกอบการตรวจพิจารณา แล้วดำเนินการต่อไปได้ สาระสำคัญของร่างกฎกระทรวง แก้ไขคำนิยามของคำว่าอ่านต่อ

ร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจ่ายเงินสินบนและเงินรางวัลคดียาเสพติด (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

มติคณะรัฐมนตรี -- 7 ชั่วโมง 49 นาทีที่แล้ว

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจ่ายเงินสินบนและเงินรางวัลคดียาเสพติด (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงยุติธรรม (ยธ.) เสนอ และให้ส่งคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา แล้วดำเนินการต่อไปได้ ยธ. เสนอว่า 1.อ่านต่อ

ร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวกับระบบการอุทธรณ์และฎีกา รวม 9 ฉบับ

มติคณะรัฐมนตรี -- 7 ชั่วโมง 53 นาทีที่แล้ว

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวกับระบบการอุทธรณ์และฎีกา รวม 9 ฉบับที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (สคก.) ตรวจพิจารณาแล้ว ตามที่ สคก. เสนอ และให้ส่งคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป ดังนี้ 1. ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ พ.ศ. .... 2.อ่านต่อ

ร่างพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ....

มติคณะรัฐมนตรี -- 7 ชั่วโมง 59 นาทีที่แล้ว

1. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็นของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี และความเห็นของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องไปประกอบการพิจารณาด้วยอ่านต่อ

ร่างพระราชบัญญัติกำลังพลสำรอง พ.ศ. ....

มติคณะรัฐมนตรี -- 8 ชั่วโมง 1 นาทีที่แล้ว

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติกำลังพลสำรอง พ.ศ. ....ที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว ตามที่กระทรวงกลาโหมเสนอ และให้ส่งคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาต่อไป สาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติ 1. กำหนดให้มีคณะกรรมการกำลังพลสำรอง เรียกโดยย่อว่าอ่านต่อ

สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรีชุด พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) 7 กรกฏาคม 2558

มติคณะรัฐมนตรี -- 8 ชั่วโมง 4 นาทีที่แล้ว

วันนี้ (7 กรกฎาคม 2558) เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 501 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม พลตรี สรรเสริญ แก้วกำเนิด พร้อมด้วย พลตรี วีรชน สุคนธปฏิภาค รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี สรุปสาระสำคัญดังนี้อ่านต่อ

Commentary: ผู้เชี่ยวชาญชี้กระแสชาตินิยมโหวต 'No' ไม่ช่วยกรีซกอบกู้วิกฤตประเทศ

สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) -- 11 ชั่วโมง 30 นาทีที่แล้ว

หลังจากที่ประชาชนชาวกรีซได้โหวต "No" คัดค้านการทำตามข้อเสนอจากกลุ่มเจ้าหนี้ในการลงประชามติเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา แต่ผู้เชี่ยวชาญมองว่า ในอนาคตอันใกล้นี้ ชาวกรีซจะพบว่ากระแสชาตินิยมนั้นไม่สามารถช่วยกอบกู้ประเทศจากภาวะเศรษฐกิจอันย่ำแย่ได้ การโหวต "No" ซึ่งได้รับเสียงสนับสนุนจากผู้ลงคะแนนเสียง 61.3% นั้นอ่านต่อ