ข่าวอินโฟเควสท์
12:00 SUPER POLL เผยเกินครึ่งเคยช้อปออนไลน์ -เข้าเว็บ Lazada มากถึง 50% ซื้อเสื้อกางเกงมากสุด   นายนพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPE…
11:14 อังกฤษเผย GDP ไตรมาส 1 ขยายตัวเพียง 0.1% เหตุวิตก Brexit,สภาพอากาศแปรปรวน   สำนักงานสถิติแห่งชาติอังกฤษ (ONS) เปิดเผยว่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในปร…

ICC ร่วมค้ำประกันวงเงินสินเชื่อให้ทรานสคอสมอส  (ไทยแลนด์)ตามสัดส่วนการลงทุน

ข่าวหุ้น-การเงิน สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) -- เสาร์ที่ 21 เมษายน 2561 13:04:10 น.

บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล (ICC) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 12/2561 เมื่อวันที่ 20 เม.ย.2561 เห็นชอบให้บริษัทร่วมค้ำประกันบริษัท  ทรานสคอสมอส (ไทยแลนด์)   จำกัด   ในวงเงินสินเชื่อที่ได้รับจาก  Transcosmos Inc. (ประเทศญี่ปุ่น)  จำนวน  21

ล้านบาท   และบริษัทในเครือสหพัฒน์ในฐานะผู้ร่วมลงทุนฝ่ายไทยร่วมค้ำประกันตามสัดส่วนการถือหุ้นฝ่ายไทย   30.00%   จำนวน  6.30  ล้านบาท  ให้กับบริษัท Transcosmos Inc. (ประเทศญี่ปุ่น)  บริษัทฯ ร่วมค้ำประกันตามสัดส่วนการลงทุน  จำนวน  1,890,000.- บาท

โดย ICC ผู้ค้ำประกัน และบริษัท  ทรานสคอสมอส (ไทยแลนด์) จำกัด  เป็นผู้ขอค้ำประกัน ซึ่งทั้งสองบริษัท มี บมจ.สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน โดยถือหุ้น ICC เท่ากับ 22.49% และถือหุ้น บจ.ทรานสคอสมอส (ไทยแลนด์) เท่ากับ 9.00% ทั้งนี้ ให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน โดยค้ำประกันวงเงินสินเชื่อให้กับบุคคลที่เกี่ยวโยงตามสัดส่วนการลงทุน  9.00% วงเงินค้ำประกัน 1,890,000.- บาท เข้าข่ายรายการเกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน ประเภทรายการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน โดยค้ำประกันตามสัดส่วนการลงทุน ซึ่งมีขนาดรายการน้อยกว่า 100 ล้านบาท หรือน้อยกว่า 3% ของ NTA แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ 3% NTA ของบริษัท ณ 31 ธ.ค.2560 ประมาณ 596.27 ล้านบาท ดังนั้นขนาดรายการข้างต้น ต้องขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และเปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยไม่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นควรอนุมัติให้ค้ำประกันตามรายละเอียดข้างต้น  เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนทางด้านการเงินให้แก่บริษัทร่วมทุนมีความเข้มแข็ง สามารถที่จะดำเนินธุรกิจตามแผนงานที่วางไว้ และปฏิบัติตามภาระสัญญา Joint Venture

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง