ภาพข่าว: มหาวิทยาลัยคริสเตียนมอบเงินสนับสนุนโครงการ“ช่วยน้องมีอาคารเรียนหนีน้ำ” ของโรงเรียนวัดนราภิรมย์

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- ศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2555 17:45:48 น.

กรุงเทพฯ--24 ก.พ.--มหาวิทยาลัยคริสเตียน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทร์จิรา วงษ์ขมทอง อธิการบดี มหาวิทยาลัยคริสเตียน มอบเงินบริจาคสนับสนุนโครงการ “ช่วยน้องมีอาคารเรียนหนีน้ำ” ของโรงเรียนวัดนราภิรมย์ ต.คลองโยง อ.บางเลน จ.นครปฐม เป็นจำนวนเงิน 63,000 บาท โดยได้รับการสนับสนุนเงินจาก Chang Jung Christian University, Taiwan City, Taiwan Roc ที่มหาวิทยาลัยคริสเตียน เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง