ข่าวมหาวิทยาลัยคริสเตียน ล่าสุด

ภาพข่าว: 2018 ACUCA Biennial Conference และ General Assembly และ 2018 ACUCA Student...

26 ต.ค. 61 13:10 น. –ThaiPR.net มหาวิทยาลัยคริสเตียน ร่วมกับ มหาวิทยาลัยพายัพ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ และมหาวิทยาลัยเอเชีย แปซิฟิก อินเตอร์เนชั่นแนล เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม 2018 ACUCA... อ่านต่อ

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาศักยภาพด้านการสอนสำหรับอาจารย์สอนทางคลินิก ปีการศึกษา...

18 ก.ค. 61 10:19 น. –ThaiPR.net คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน ได้รับอนุมัติให้จัด อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การพัฒนาศักยภาพด้านการสอนสำหรับอาจารย์สอนทางคลินิก ปีการศึกษา... อ่านต่อ

ประชารัฐร่วมใจ “ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน” เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก...

6 มิ.ย. 61 15:18 น. –ThaiPR.net ชมรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับสภานักศึกษามหาวิทยาลัยคริสเตียน และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครปฐม... อ่านต่อ

ภาพข่าว: นักศึกษามหาวิทยาลัยคริสเตียน ได้รับรางวัลชมเชย การประกวดโครงงาน...

4 มิ.ย. 61 11:25 น. –ThaiPR.net นางสาวกานต์พิชชา ชนะหุตานนท์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาการออกแบบกราฟิกและมัลติมีเดีย คณะสหวิทยาการ ได้รับรางวัลชมเชย การประกวดโครงงาน... อ่านต่อ

เอกอัครราชทูตราชอาณาจักรภูฏานประจำประเทศไทย เดินทางมาเยือนมหาวิทยาลัยคริสเตียน

19 เม.ย. 61 14:37 น. –ThaiPR.net เมื่อวันอังคารที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2561 นายเชวัง โชเพล ดอร์จิ เอกอัครราชทูตราชอาณาจักรภูฏาน ประจำประเทศไทย และเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ... อ่านต่อ

ภาพข่าว: มหาวิทยาลัยคริสเตียนรับรางวัลมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่

9 เม.ย. 61 14:11 น. –ThaiPR.net ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จันทร์จิรา วงษ์ขมทอง อธิการบดีมหาวิทยาลัยคริสเตียน และอาจารย์โสภิณ ทวีพงศากร ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา... อ่านต่อ

ภาพข่าว: ประชุม ACUCA Executive Committee

9 เม.ย. 61 14:01 น. –ThaiPR.net ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จันทร์จิรา วงษ์ขมทอง อธิการบดีมหาวิทยาลัยคริสเตียน ให้การต้อนรับอาจารย์ ดร. รักษ์ พรหมปาลิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ... อ่านต่อ

มหาวิทยาลัยคริสเตียนมินิมาราธอน ครั้งที่ 22

8 มี.ค. 61 11:53 น. –ThaiPR.net วันอาทิตย์ที่ 18 มีนาคม พ.ศ.2561 เวลา 06.00 น. มหาวิทยาลัยคริสเตียน เชิญชวนร่วมเดินและวิ่งการกุศล "มหาวิทยาลัยคริสเตียนมินิมาราธอน ครั้งที่ 22"... อ่านต่อ

นักศึกษามหาวิทยาลัยคริสเตียน รับรางวัล “นักศึกษาดีเด่นประเภทวิทยานิพนธ์ดีเด่น”...

18 ธ.ค. 60 15:45 น. –ThaiPR.net ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จันทร์จิรา วงษ์ขมทอง อธิการบดีมหาวิทยาลัยคริสเตียน พร้อมคณะผู้บริหารเข้าร่วมการประชุมสัมมนา ในโอกาสครบรอบ 40 ปี... อ่านต่อ

China Study Abroad Forum 2017

24 เม.ย. 60 12:06 น. –ThaiPR.net ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จันทร์จิรา วงษ์ขมทอง อธิการบดี มหาวิทยาลัยคริสเตียน ได้รับเชิญจาก China Service Center for Scholarly Exchange... อ่านต่อ

ภาพข่าว: การสัมมนาวิชาการ เรื่อง “การขับเคลื่อนระบบบริการพยาบาลสู่ระบบบริการสุขภาพไทย...

20 เม.ย. 60 13:02 น. –ThaiPR.net นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต และหลักสูตรมหาบัณฑิตชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยคริสเตียน ได้รับอนุมัติให้จัด การสัมมนาวิชาการ เรื่อง... อ่านต่อ

ภาพข่าว: มอบค่าสินไหมทดแทนการประกันอุบัติเหตุ 200,000 บาท ให้แก่นักศึกษาที่ประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์

29 มี.ค. 60 11:03 น. –ThaiPR.net อาจารย์โสภิณ ทวีพงศากร ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยคริสเตียน และอาจารย์เยาวลักษณ์ วงศ์พรหม อาจารย์ที่ปรึกษา... อ่านต่อ

มหาวิทยาลัยคริสเตียนจัด มินิมาราธอนการกุศล ครั้งที่ 21

24 มี.ค. 60 17:55 น. –ThaiPR.net มหาวิทยาลัยคริสเตียน จัดการแข่งขัน "มหาวิทยาลัยคริสเตียน มินิมาราธอนการกุศล ครั้งที่ 21" ณ สวนพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม เมื่อวันอาทิตย์ที่ 19 มีนาคม... อ่านต่อ

อธิการบดีมหาวิทยาลัยคริสเตียนเข้ารับประกาศเกียรติคุณรางวัล “สตรีตัวอย่างแห่งปี” ประจำปี...

3 มี.ค. 60 15:49 น. –ThaiPR.net ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทร์จิรา วงษ์ขมทอง อธิการบดีมหาวิทยาลัยคริสเตียน รับประกาศเกียรติคุณรางวัล "สตรีตัวอย่างแห่งปี"... อ่านต่อ

มหาวิทยาลัยคริสเตียนมินิมาราธอน ครั้งที่ 21

23 ก.พ. 60 10:33 น. –ThaiPR.net วันอาทิตย์ที่ 19 มีนาคม พ.ศ.2560 เวลา 06.00 น. มหาวิทยาลัยคริสเตียน เชิญชวนร่วมเดินและวิ่ง "มหาวิทยาลัยคริสเตียนมินิมาราธอน ครั้งที่ 21" ระยะทางวิ่ง... อ่านต่อ

พิธีประทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยคริสเตียน

17 ม.ค. 60 11:59 น. –ThaiPR.net มหาวิทยาลัยคริสเตียน ได้รับพระกรุณาคุณจากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เนื่องในโอกาสเสด็จพระดำเนินมาประทานปริญญาบัตรแก่ผู้ส... อ่านต่อ

ภาพข่าว: บริจาคโลหิตถวายเป็นราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

10 ม.ค. 60 12:10 น. –ThaiPR.net สภานักศึกษา และงานส่งเสริมสุขภาพ ฝ่ายพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยคริสเตียน ได้รับอนุมัติให้จัดโครงการ บริจาคโลหิตถวายเป็นราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร... อ่านต่อ

ภาพข่าว: งานฉลองคริสตมาสสำหรับนักศึกษาและวันคืนสู่เหย้า ประจำปี 2559

5 ม.ค. 60 10:14 น. –ThaiPR.net มหาวิทยาลัยคริสเตียนจัดคริสตมาสสำหรับนักศึกษาและ ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จันทร์จิรา วงษ์ขมทอง อธิการบดีมหาวิทยาลัยคริสเตียน... อ่านต่อ

พิธีนมัสการพระเจ้าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ...

4 ม.ค. 60 16:49 น. –ThaiPR.net มหาวิทยาลัยคริสเตียน จัดพิธีนมัสการพระเจ้าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร... อ่านต่อ

ภาพข่าว: การแข่งขันกีฬาช่อมะกอกเกมส์ 2559

15 ธ.ค. 59 16:36 น. –ThaiPR.net ชมรมกีฬามหาวิทยาลัยคริสเตียน สโมสรนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ สโมสรนักศึกษาคณะสหวิทยาการ... อ่านต่อ

ภาพข่าว: Welcomed Dr. Gerald Reisinger, President of IMC University

14 ธ.ค. 59 16:58 น. –ThaiPR.net ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จันทร์จิรา วงษ์ขมทอง อธิการบดี มหาวิทยาลัยคริสเตียน นำคณะผู้บริหารให้การต้อนรับ Dr. Gerald Reisinger, President of IMC... อ่านต่อ

ภาพข่าว: นักศึกษาระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยคริสเตียน รับรางวัล “นักศึกษาดีเด่นประเภทวิทยานิพนธ์...

13 ธ.ค. 59 16:56 น. –ThaiPR.net ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จันทร์จิรา วงษ์ขมทอง อธิการบดีมหาวิทยาลัยคริสเตียน พร้อมคณะผู้บริหารร่วมแสดงความยินกับนางสาววิชุดา กลิ่นหอม... อ่านต่อ

ภาพข่าว: นักศึกษามหาวิทยาลัยคริสเตียนได้รับรางวัล

7 ธ.ค. 59 13:31 น. –ThaiPR.net นายรณชัย ใจหาญ นางสาวอธิรญา คงประสิทธิ์ และนางสาวจเร ดวงแก้ว นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาแอนิเมชันและมัลติมีเดีย ทีม Jabchay มหาวิทยาลัยคริสเตียน... อ่านต่อ

ภาพข่าว: อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การป้องกันอัคคีภัยในหอพัก ปีการศึกษา...

21 พ.ย. 59 08:45 น. –ThaiPR.net คณะกรรมการนักศึกษาหอพัก มหาวิทยาลัยคริสเตียน ได้รับอนุมัติให้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การป้องกันอัคคีภัยในหอพัก ปีการศึกษา 2559"... อ่านต่อ

ต้อนรับคณะผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนในเครือสุวรรณภูมิจากประเทศกัมพูชา

15 พ.ย. 59 11:06 น. –ThaiPR.net อาจารย์ ดร. เบ็ญจวรรณ พุทธิอังกูร รักษาการรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย มหาวิทยาลัยคริสเตียน ได้รับมอบหมายให้นำคณะผู้บริหารให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร... อ่านต่อ


ข่าวมหาวิทยาลัยคริสเตียน ก่อน 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 11:06 น.

เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ