ภาพข่าว2018 ACUCA Biennial Conference และ General Assembly และ 2018 ACUCA Student Camp

ข่าวทั่วไป 26 ตุลาคม พ.ศ. 2561 13:10 น. —ThaiPR.net

ภาพข่าว: 2018 ACUCA Biennial Conference และ General Assembly และ 2018 ACUCA Student Camp

มหาวิทยาลัยคริสเตียน ร่วมกับ มหาวิทยาลัยพายัพ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ และมหาวิทยาลัยเอเชีย-แปซิฟิก อินเตอร์เนชั่นแนล เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม 2018 ACUCA Biennial Conference และ General Assembly และ 2018 ACUCA Student Camp ณ มหาวิทยาลัยคริสเตียน เมื่อเร็วๆนี้ ได้รับเกียรติจากดร. รักษ์ พรหมปาลิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ และประธาน ACUCA เป็นประธานพิธีเปิด และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุลักษมณ์ ภัทรธรรมมาศ อธิการบดีมหาวิทยาลัย คริสเตียน ให้เกียรติกล่าวต้อนรับ ได้รับเกียรติจาก Rev. James E Wilder, Ph.D. ปาฐกถาพิเศษหัวข้อ "ผลกระทบทางอินเทอร์เน็ตต่ออัตลักษณ์และการพัฒนาคุณลักษณะของนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาคริสเตียนในเอเชีย: ประเด็นปัญหาและแนวทางแก้ไข" มีผู้เข้าร่วมประชุมและผู้เข้าร่วมค่าย ACUCA จากสมาชิกสถาบันอุดมศึกษาคริสเตียน 62 แห่ง จาก 9 ประเทศ ได้แก่ สาธารณรัฐอินเดีย อินโดนีเซีย เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ญี่ปุ่น สาธารณรัฐเกาหลี สาธารณรัฐจีน ไทย สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า และสาธารณรัฐฟิลิปปินส์


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ