ข่าว ก่อน 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2544

ราคากุ้งกุลาดำที่ท่าเทียบเรือประมงนครศรีธรรมราช ประจำวันที่ 18 พฤศจิกายน...

เศรษฐกิจ พ.ย. 44 –องค์การสะพานปลา น้อยกว่า18ตัว:กก. 18 20ตัว:กก. 21 22ตัว:กก 23 24ตัว:กก 25 26ตัว:กก 27 28ตัว:กก 29 30ตัว:กก 270 31 32ตัว:กก 267 33 34ตัว:กก 253 35 36ตัว:กก 247 37... อ่านต่อ

ราคากุ้ง-สัตว์น้ำอื่นๆ สะพานปลากรุงเทพ ประจำวันที่ 18 พฤศจิกายน 2544

เศรษฐกิจ พ.ย. 44 –องค์การสะพานปลา กุ้งลายใหญ่ 420 480 450 กุ้งลายกลาง 280 360 350 กุ้งลายเล็ก 110 220 200 กุ้งขาวใหญ่ 410 460 420 กุ้งขาวกลาง 270 340 320 กุ้งขาวเล็ก 110 200 180... อ่านต่อ

ราคาปลาทะเล-น้ำจืดสด สะพานปลากรุงเทพ ประจำวันที่ 18 พฤศจิกายน 2544

เศรษฐกิจ พ.ย. 44 –องค์การสะพานปลา ปลาทูใหญ(อวนดำ). 40 60 56 ปลาทูใหญ่(อวนลาก). 30 40 35 ปลาทูกลาง(อวนดำ). 35 50 46 ปลาทูกลาง(อวนลาก). 12 18 15 ปลาทูเล็ก(อ่าวไทย). 7 10 8... อ่านต่อ

ข่าวในกรอบสหประชาชาติที่น่าสนใจ ระหว่างวันที่ 12 ถึง 17 พฤศจิกายน 2544

ต่างประเทศ พ.ย. 44 –กระทรวงการต่างประเทศ การลดขนาดกองกำลังรักษาสันติภาพในติมอร์ตะวันออก องค์การบริหารชั่วคราวของสหประชาชาติในติมอร์ตะวันออก (United Nations Transitional Administration in... อ่านต่อ

ราคากุ้ง-สัตว์น้ำอื่นๆ สะพานปลากรุงเทพ ประจำวันที่ 17 พฤศจิกายน 2544

เศรษฐกิจ พ.ย. 44 –องค์การสะพานปลา กุ้งลายใหญ่ 420 480 450 กุ้งลายกลาง 280 360 350 กุ้งลายเล็ก 110 220 200 กุ้งขาวใหญ่ 410 460 420 กุ้งขาวกลาง 270 340 320 กุ้งขาวเล็ก 110 200 180... อ่านต่อ

ราคาปลาทะเล-น้ำจืดสด สะพานปลากรุงเทพ ประจำวันที่ 17 พฤศจิกายน 2544

เศรษฐกิจ พ.ย. 44 –องค์การสะพานปลา ปลาทูใหญ(อวนดำ). 40 60 55 ปลาทูใหญ่(อวนลาก). 30 40 35 ปลาทูกลาง(อวนดำ). 35 50 45 ปลาทูกลาง(อวนลาก). 12 18 16 ปลาทูเล็ก(อ่าวไทย). 7 10 8... อ่านต่อ

ราคากุ้งกุลาดำที่ท่าเทียบเรือประมงนครศรีธรรมราช ประจำวันที่ 17 พฤศจิกายน...

เศรษฐกิจ พ.ย. 44 –องค์การสะพานปลา น้อยกว่า18ตัว:กก. 18 20ตัว:กก. 21 22ตัว:กก 23 24ตัว:กก 25 26ตัว:กก 27 28ตัว:กก 29 30ตัว:กก 267 31 32ตัว:กก 33 34ตัว:กก 255 35 36ตัว:กก 242 37... อ่านต่อ

สวนดุสิตโพล: "สภาล่ม" มีผลกระทบอะไร ? ในสายตา "ประชาชน"

ผลสำรวจ พ.ย. 44 –สวนดุสิตโพล จากเหตุการณ์ "สภาล่ม" เมื่อวันที่ 14 พ.ย. ที่ผ่านมา ก่อให้เกิดกระแสการวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวาง "สวนดุสิตโพล" สถาบันราชภัฏสวนดุสิต... อ่านต่อ

สวนดุสิตโพล: ความในใจของ "ผู้ปกครอง" ณ วันนี้

ผลสำรวจ พ.ย. 44 –สวนดุสิตโพล "สวนดุสิตโพล" สถาบันราชภัฏสวนดุสิต ได้สำรวจความคิดเห็นของผู้ปกครองใน กรุงเทพฯและ ปริมณฑล เกี่ยวกับการเรียนของบุตรหลานในปัจจุบัน โดยสำรวจ จำนวน 1,425... อ่านต่อ

หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 2)

กฏหมายและประกาศ พ.ย. 44 –ประกาศ ก.ล.ต. ที่ กธ. 44/2544 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 2) อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 14 และมาตรา 116... อ่านต่อ

การจอง การจัดจำหน่าย และการจัดสรรหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ (ฉบับที่ 2)

กฏหมายและประกาศ พ.ย. 44 –ประกาศ ก.ล.ต. ที่ กจ. 43/2544 เรื่อง การจอง การจัดจำหน่าย และการจัดสรรหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ (ฉบับที่ 2) อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 14 และมาตรา 35... อ่านต่อ

วาระงานประจำวันจันทร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2544

กฏหมายและประกาศ พ.ย. 44 –สำนักโฆษก เวลา 09.00 น. ดร.แอนดรูว์ แม็ค อลิสเตอร์ (Dr.Andrew Mc. Alister) เอกอัครราชทูตแคนาดา ประจำประเทศไทยเข้าเยี่ยมคารวะรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ชวลิต... อ่านต่อ

วาระงานประจำวันอาทิตย์ที่ 18 พฤศจิกายน 2544

กฏหมายและประกาศ พ.ย. 44 –สำนักโฆษก เวลา 07.50 น. นายกรัฐมนตรีและคณะ ออกเดินทางไปประเทศญี่ปุ่นโดยเครื่องบินพิเศษ จากท่าอากาศยานทหาร (กองบิน 6) กรุงเทพมหานคร ฝ่ายสื่อมวลชนสัมพันธ์... อ่านต่อ

วาระงานประจำวันเสาร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2544

กฏหมายและประกาศ พ.ย. 44 –สำนักโฆษก ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เวลา 08.00 น. นายกรัฐมนตรี เดินทางไปราชการจังหวัดเชียงราย โดยเครื่องบินกองทัพบก ณ ท่าอากาศยานทหาร (กองบิน 6)... อ่านต่อ

นายกรัฐมนตรีต้อนรับแขกต่างประเทศ

กฏหมายและประกาศ พ.ย. 44 –สำนักโฆษก วันนี้ เวลา 16.00 น ณ ห้องสีม่วง ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล พลเรือเอกเดนนิส ซี แบลร์ (Adm. Dennis C. Blair)... อ่านต่อ

นายกรัฐมนตรีมีกำหนดเดินทางเยือนสาธารณรัฐอินเดียอย่างเป็นทางการ

กฏหมายและประกาศ พ.ย. 44 –สำนักโฆษก วันนี้ ณ ห้องสีเขียว ตึกไทยคู่ฟ้า พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ได้เป็นประธานการประชุมเตรียมการเดินทางเยือนอินเดียอย่างเป็นทางการ... อ่านต่อ

นายกรัฐมนตรี มีกำหนดเดินทางเยือนประเทศญี่ปุ่นอย่างเป็นทางการ

กฏหมายและประกาศ พ.ย. 44 –สำนักโฆษก วันนี้ เวลา 09.30 น. ณ ห้องสีเขียว ตึกไทยคู่ฟ้า พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมเตรียมการเยือนประเทศญี่ปุ่นอย่างเป็นทางการระหว่าง... อ่านต่อ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสิงคโปร์เข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรี

กฏหมายและประกาศ พ.ย. 44 –สำนักโฆษก วันนี้ เวลา 09.00 น ณ ห้องสีงาช้าง ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล นายสุรเกียรติ์ เสถียรไทย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ได้นำนายชุมมูกัม จายากุมาร... อ่านต่อ

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญจัดสัมมนาฟรีเรื่อง "เรียนภาษาอังกฤษผ่านทางอินเตอร์เน็ต"

เทคโนโลยี พ.ย. 44 –ThaiPR.net "เรียนภาษาอังกฤษผ่านทางอินเตอร์เน็ต" สัมมนาฟรี จัดโดย สถาบันเทคโนโลยีและฝึกอบรม เอแบค เคเอสซี อินเตอร์เนต มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ร่วมกับ... อ่านต่อ

รายงานราคาพืชไร่และวัตถุดิบอาหารสัตว์ ประจำวันที่ 16 พ.ย.2544

เศรษฐกิจ พ.ย. 44 –กรมการค้าภายใน หน่วย:บาท/100กก. (Unit : Baht/100kg.) WHOLESALE PRICES : BANGKOK สินค้า (COMMODITY 15 พ.ย.44 16 พ.ย.44 ข้าวโพด (Maize) ไซโล (Warehouse) 437 438 437... อ่านต่อ

กำหนดการโครงการสื่อมวลชนสัญจร "ขี่จักรยานท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์"

ท่องเที่ยว พ.ย. 44 –ThaiPR.net กำหนดการโครงการสื่อมวลชนสัญจร "ขี่จักรยานท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์" สำนักงานเขตสะพานสูง ในวันเสาร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2544 เวลา 07.30 น.... อ่านต่อ

ราคาขายปลีกสินค้า หมวดอาหารสดบางชนิด ประจำวันที่ 16 พ.ย.2544

เศรษฐกิจ พ.ย. 44 –กรมการค้าภายใน หน่วย:บาท/กก. (Unit : Baht/kg.) WHOLESALE PRICES : BANGKOK สินค้า (COMMODITY 15 พ.ย.44 16 พ.ย.44 หมวดเนื้อสัตว์ สุกรชำแหละฟาร์ม (Swine Poultry... อ่านต่อ

ราคาข้าวสารตลาดกรุงเทพ (บาท/100 กิโลกรัม) ประจำวันที่ 16 พ.ย.2544

เศรษฐกิจ พ.ย. 44 –กรมการค้าภายใน ความชื้นไม่เกิน 14% เป็นราคาตามตัวอย่างที่ผู้ส่งออกหรือผู้ค้าส่งรับซื้อจากโรงสี หรือซื้อผ่านนายหน้า (หยง) ที่ผู้ส่งออกรับซื้อด้วยเงินสด ไม่รวมกระสอบ... อ่านต่อ

ราคาข้าวเปลือกในตลาดกลางโดยวิธีประมูลซื้อ(บาท/ตัน) ประจำวันที่ 16 พ.ย.2544

เศรษฐกิจ พ.ย. 44 –กรมการค้าภายใน พันบาท (In Thousands) ชนิด พิษณุโลก สุพรรณบุรี ท่าข้าวกำนันทรง นครปฐม ปทุมธานี Types PITSA SUPHAN KAM NAN SONG NAKORN PATUM NULOK BURI PATHUM THANI... อ่านต่อ

ปริมาณข้าวไทยที่ส่งออกไปต่างประเทศ ประจำวันที่ 16 พ.ย.2544

เศรษฐกิจ พ.ย. 44 –กรมการค้าภายใน สถานการณ์ข้าว ประจำวันที่ 16 พ.ย. 2544 ข้าวสาร เนื่องจากโรงสีต่างรีรอการจำหน่าย เพื่อรอดูสถานการณ์หลังจากที่ภาครัฐ ให้ดำเนินการตามนโยบายรับจำนำข้าว... อ่านต่อ

ขอเชิญสื่อมวลชนร่วมรับฟังการแถลงข่าวโครงการ Talk Marathon For Life and Happiness...

ทั่วไป พ.ย. 44 –ThaiPR.net กองบัญชาการทหารสูงสุด โดย กรมกิจการพลเรือนทหาร ได้จัดทำโครงการ Talk Marathon For Life and Happiness "พูดเพื่อชีวิตที่ดี และมีความสุข"... อ่านต่อ

ขอเรียนเชิญสื่อมวลชนร่วมทำข่าว เบียร์ไฮเนเก้น "เปิดตัวไฮเนเก้นเบียร์ปาร์คและภาพรวมของเบียร์ปาร์ค...

ทั่วไป พ.ย. 44 –ThaiPR.net ด้วยบริษัท ไทยเอเชีย แปซิฟิค บริวเวอรี่ จำกัด มอบหมายให้ บริษัท ลีโอ เบอร์เนทท์ จำกัด ในการดำเนินงานด้านประชาสัมพันธ์ โอกาสนี้ บริษัท... อ่านต่อ

ขอเชิญสื่อมวลชนร่วมพิธีลงนามการสนับสนุนทางการเงินแก่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

ทั่วไป พ.ย. 44 –ThaiPR.net ด้วย นายวิโรจน์ นวลแข กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) และนางวิวรรณ ธาราหิรัญโชติ กรรมการผู้จัดการ... อ่านต่อ

ราคากุ้งกุลาดำที่ท่าเทียบเรือประมงนครศรีธรรมราช ประจำวันที่ 16 พฤศจิกายน...

เศรษฐกิจ พ.ย. 44 –องค์การสะพานปลา น้อยกว่า18ตัว:กก. 18 20ตัว:กก. 21 22ตัว:กก 23 24ตัว:กก 25 26ตัว:กก 27 28ตัว:กก 29 30ตัว:กก 31 32ตัว:กก 33 34ตัว:กก 255 35 36ตัว:กก 37 38ตัว:กก 39... อ่านต่อ

ราคากุ้ง-สัตว์น้ำอื่นๆ สะพานปลากรุงเทพ ประจำวันที่ 16 พฤศจิกายน 2544

เศรษฐกิจ พ.ย. 44 –องค์การสะพานปลา กุ้งลายใหญ่ 420 480 450 กุ้งลายกลาง 280 360 350 กุ้งลายเล็ก 110 220 200 กุ้งขาวใหญ่ 410 460 420 กุ้งขาวกลาง 270 340 320 กุ้งขาวเล็ก 110 200 180... อ่านต่อ


ข่าว ก่อน 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2544 15:34 น.

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ