มหาวิทยาลัยในประเทศไทยได้อันดับสูงขึ้นในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำโลก (QS World University Rankings) ปี 2020

ข่าวต่างประเทศ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2562 09:42 น. —ข่าวประชาสัมพันธ์พีอาร์นิวส์ไวร์

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก (QS World University Rankings) ฉบับที่ 16 ได้รับการเผยแพร่วันนี้โดยนักวิเคราะห์การศึกษาระดับมหาวิทยาลัยของโลกจาก QS (Quacquarelli Symonds) โดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยของไทยที่ทำผลงานดีที่สุดในอันดับโลก ขณะที่มีมหาวิทยาลัยไทยทั้งหมดจำนวน 8 แห่งที่ติดอันดับในปีนี้ และมี 3 แห่งที่ได้ตำแหน่งสูงขึ้น

การจัดอันดับโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยของโลก QS (Quacquarelli Symonds) ได้จัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำจำนวน 1000 แห่งทั่วโลก สถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์ (MIT) ถูกจัดอยู่ในอันดับหนึ่งของโลกเป็นปีที่ 8 ติดต่อกัน ทั้งนี้ เว็บไซต์ www.TopUniversities.com ของ QS มีผู้เข้าเยี่ยมชมกว่า 70 ครั้งในปี 2018 โดยบรรดานักเรียน นักศึกษา กลุ่มการศึกษา และผู้เขียนหลักสูตรจากทั่วโลก จึงเป็นเว็บไซต์สำหรับการค้นข้อมูลเรื่องการจัดอันดับมหาวิทยาลัยที่มีผู้นิยมที่สุดในโลก[1]

มหาวิทยาลัยในประเทศไทยในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำโลก(QS World University Rankings)ปี2020
247= 271 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
314= 380 มหาวิทยาลัยมหิดล
601-650 651-700 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
601-650 601-650 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
801-1000 801-1000 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
801-1000 801-1000 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
801-1000 801-1000 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
801-1000 801-1000 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
(C) QS Quacquarelli Symonds 2004-2019 www.TopUniversities.com

ข้อมูลสำคัญ – ประเทศไทย

 • มหาวิทยาลัยของประเทศไทยจำนวน 3 แห่งมีอันดับสูงขึ้นในการจัดอันดับของ QS ปี 2020 ขณะที่มหาวิทยาลัยอีก 5 แห่งยังคงอยู่ในอันดับกลุ่มเดิม
 • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (247) ยังคงเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศ ขยับสูงขึ้น 24 อันดับ กลายเป็นหนึ่งใน 250 มหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก ซึ่งได้อันดับสูงขึ้นทั้งในกลุ่มวิชาการนานาชาติและบริษัทจ้างงานทั่วโลกที่สำรวจความเห็นโดย QS
 • มหาวิทยาลัยของประเทศไทยที่ได้อันดับเพิ่มสูงขึ้นมากที่สุดคือ มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยมหิดลมีผลงานยอดเยี่ยม เมื่อดูจากตัวชี้วัดทัศนคติของนายจ้างที่มีต่อบัณฑิต (Employer Reputation) ซึ่งอ้างจากความคิดเห็นของผู้จัดการฝ่ายบุคลากรของบริษัททั่วโลกกว่า 44,000 คน ที่ถูกถามว่าพวกเขาต้องการเลือกบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยใด และจากตัวชี้วัดด้านสัดส่วนอาจารย์หรือบุคลากร/นักศึกษา (Faculty/Student) ที่วัดจากวิธีที่มหาวิทยาลัยจัดสรรบุคลากรให้นักศึกษา
 • ในด้านอันดับโดยเฉลี่ย มหาวิทยาลัยในประเทศไทยสามารถทำคะแนนได้ดีที่สุดในเรื่องของสัดส่วนคณะนานาชาติ (International Faculty Ratio)
 • ในด้านทัศนคติของนายจ้างที่มีต่อบัณฑิต (Employer Reputation) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้คะแนนสูงที่สุดในประเทศ
 • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นที่รู้จักในด้านชื่อเสียงทางวิชาการ (Academic Reputation)
 • ส่วนมหาวิทยาลัยที่มีสัดส่วนอาจารย์หรือบุคลากร/นักศึกษา (Faculty Student Ratio) สูงสุดคือ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • สัดส่วนนักศึกษาต่างชาติ (International Student Ratio) สูงสุดคือ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีสัดส่วนคณะนานาชาติ (International Faculty Ratio) มากที่สุด
 • คณะที่มีผลงานต่อเนื่องมากที่สุด โดยวัดจากการสัดส่วนงานวิจัยที่ถูกนำไปใช้อ้างอิง (Citations Per Faculty) คือ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การเปรียบเทียบอันดับโดยรวมและตัวชี้วัดสูงสุด
มหาวิทยาลัย ตัวชี้วัดอันดับสูงสุดปี2020 ภาพรวมปี2020 ภาพรวมปี2019
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชื่อเสียงทางด้านวิชาการ 247= 271
มหาวิทยาลัยมหิดล ชื่อเสียงทางด้านวิชาการ 314= 380
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ชื่อเสียงทางด้านวิชาการ 601-650 651-700
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทัศนคติของนายจ้างที่มีต่อบัณฑิต 601-650 601-650
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ชื่อเสียงทางด้านวิชาการ 801-1000 801-1000
มหาวิทยาลัยขอนแก่น - 801-1000 801-1000
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี - 801-1000 801-1000
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ชื่อเสียงทางด้านวิชาการ 801-1000 801-1000
หมายเหตุ:ตัวชี้วัดสูงสุดที่หายไปหมายถึงไม่มีตำแหน่งอันดับเฉพาะสำหรับระดับตัวชี้วัดเดี่ยวนั้น

ไฮไลท์สำคัญทั่วโลก

 • สถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์ (MIT) ได้รับตำแหน่งมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดของโลกเป็นปีที่ 8 ติดต่อกัน
 • มหาวิทยาลัยที่ได้อันดับสูงสุด 3 อันดับยังเป็นของอเมริกา ได้แก่ MIT ตามมาด้วยมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด (อันดับ 2) และมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด (อันดับ 3)
 • มหาวิทยาลัยที่ได้อันดับสูงสุดของสหราชอาณาจักร (UK) และของยุโรป คือ มหาวิทยาลัยอ็อกซ์ฟอร์ด ซึ่งขยับตำแหน่งขึ้นมาเป็นอันดับ 4 ส่วนคู่แข่งอย่าง มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ ถูกลดอันดับลงไปอยู่ที่ 7
 • เนื่องจากปัญหาด้านทัศนคติของนายจ้าง และการเพิ่มขึ้นของจำนวนชนชั้นกลางและล่าง ทำให้มหาวิทยาลัยทั้ง 84 แห่งของสหราชอาณาจักรทำคะแนนได้แย่ที่สุดเป็นอันดับสาม
 • มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดของยุโรปภาคพื้นทวีป คือ สถาบันเทคโนโลยีแห่งสหพันธ์สวิสในซูริก (ETH Zurich) ที่ขยับขึ้นมาอยู่ในอันดับที่ 6 ซึ่งเป็นอันดับที่สูงสุดที่เคยทำได้
 • มหาวิทยาลัยชั้นนำ 2 แห่งของเอเชียเป็นของประเทศสิงคโปร์อีกครั้งหนึ่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีหนานหยาง ทั้งสองแห่งอยู่ในอันดับ 11
 • มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดของลาตินอเมริกา คือ มหาวิทยาลัยบัวโนสไอเรส ซึ่งอยู่ในอันดับที่ 74 และเป็นผู้นำในฝั่งภาคพื้นทวีปติดต่อกันเป็นปีที่ 5
มหาวิทยาลัยชั้นนำ20อันดับจากทั่วโลก
ภาพรวมปี2020 ภาพรวมปี2019 มหาวิทยาลัย
1 1 สถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์(MASSACHUSETTS INSTITUTE OF TECHNOLOGY - MIT)
2 2 มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด(STANFORD UNIVERSITY)
3 3 มหาวิทยาลัยฮาร์เวิร์ด(HARVARD UNIVERSITY)
4 5 มหาวิทยาลัยอ็อกซ์ฟอร์ด(UNIVERSITY OF OXFORD)
5 4 สถาบันเทคโนโลยีแคลิฟอร์เนีย(CALIFORNIA INSTITUTE OF TECHNOLOGY - CALTECH)
6 7 สถาบันเทคโนโลยีแห่งสหพันธ์สวิสในซูริก(SWISS FEDERAL INSTITUTE OF TECHNOLOGY- ETH ZURICH)
7 6 มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์(UNIVERSITY OF CAMBRIDGE)
8 10 มหาวิทยาลัยคอลเลจลอนดอน(UNIVERSITY COLLEGE LONDON - UCL)
9 8 วิทยาลัยอิมพีเรียลลอนดอน(IMPERIAL COLLEGE LONDON)
10 9 มหาวิทยาลัยชิคาโก้(UNIVERSITY OF CHICAGO)
11= 12 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีหนานหยาง(NANYANG TECHNOLOGICAL UNIVERSITY - NTU)
11= 11 มหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์(NATIONAL UNIVERSITY OF SINGAPORE - NUS)
13 13 มหาวิทยาลัยพรินซ์ตัน(PRINCETON UNIVERSITY)
14 14 มหาวิทยาลัยคอร์เนลล์(CORNELL UNIVERSITY)
15 19 มหาวิทยาลัยเพนซิลวาเนีย(UNIVERSITY OF PENNSYLVANIA)
16 17 มหาวิทยาลัยชิงหวา(TSINGHUA UNIVERSITY)
17 15 มหาวิทยาลัยเยล(YALE UNIVERSITY)
18= 16 มหาวิทยาลัยโคลัมเบีย(COLUMBIA UNIVERSITY)
18= 22 สถาบันเทคโนโลยีแห่งสหพันธ์รัฐสวิส โลซาน(ECOLE POLYTECHNIQUE FÉDÉRALE DE LAUSANNE - EPFL)
20 18 มหาวิทยาลัยเอดินเบอเรอะห์(UNIVERSITY OF EDINBURGH)
สำหรับการจัดอันดับทั้งหมด สามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่www.TopUniversities.com

อ้างอิง

[1] จากข้อมูลเปรียบเทียบที่เผยแพร่ต่อสาธารณะ และสามารถสืบค้นได้ใน Alexa และ SimilarWeb รวมทั้งข้อมูลข่าวสารจากสื่อต่างๆ ที่ได้จาก Meltwater

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/702459/QS_World_University_Rankings_Logo.jpg


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ