Cole Haan ประกาศยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (ฉบับร่าง)

ข่าวทั่วไป 22 ตุลาคม พ.ศ. 2562 09:34 น. —ข่าวประชาสัมพันธ์พีอาร์นิวส์ไวร์

Cole Haan, Inc. ประกาศในวันนี้ว่า บริษัทได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (ฉบับร่าง) แบบ S-1 (Form S-1) ซึ่งเกี่ยวข้องกับการเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) ต่อคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ("SEC") ของสหรัฐ จำนวนหุ้นสามัญที่จะเสนอขายและช่วงราคาขายหุ้นนั้นยังไม่มีการกำหนด โดยคาดว่าการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนทั่วไปครั้งแรกจะเริ่มขึ้นหลังจากที่ SEC ดำเนินขั้นตอนการตรวจสอบแล้วเสร็จ ซึ่งขึ้นอยู่กับตลาดและเงื่อนไขอื่นๆ ข่าวเผยแพร่ฉบับนี้ไม่ใช่การเสนอขายหรือการชี้ชวนให้เสนอซื้อหลักทรัพย์แต่อย่างใด การเสนอหรือชี้ชวนให้ซื้อหรือขายหลักทรัพย์ จะทำตามข้อกำหนดเรื่องการจดทะเบียนของกฎหมายหลักทรัพย์ พ.ศ. 2476 (Securities Act of 1933) ฉบับประมวล ("กฎหมายหลักทรัพย์") ทั้งนี้ การประกาศฉบับนี้เป็นไปตามระเบียบข้อ 135 (Rule 135) ภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์

ติดต่อ: Kimry Blackwelder

บริษัท Cole Haan, Inc.

โทร. +1 (212) 763-3060

อีเมล: kimry.blackwelder@colehaan.com


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ