Warburg Pincus ประกาศลงทุน 95 ล้านดอลลาร์ (7 พันล้านรูปี) ใน Home First บริษัทสินเชื่อบ้านชั้นนำของอินเดีย

ข่าวทั่วไป Friday October 9, 2020 17:34 —ข่าวประชาสัมพันธ์พีอาร์นิวส์ไวร์

บริษัทไพรเวทอิควิตี้จากสหรัฐ Warburg Pincus LLC ("Warburg Pincus") ได้ทำข้อตกลงผ่านทางบริษัทย่อย Orange Clove Investments BV เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2020 เพื่อที่จะเข้าลงทุนประมาณ 95 ล้านดอลลาร์ (7 พันล้านรูปี) ในบริษัท Home First Finance Company India Ltd ("Home First") การประกาศมีขึ้นในวันนี้โดยบริษัทไพรเวทอิควิตี้ชั้นนำระดับโลกที่เน้นการลงทุนในหุ้นเติบโต (growth investing) การลงทุนประมาณ 7 พันล้านรูปีจะเป็นการผสมผสานระหว่างการระดมทุนในตลาดแรกกับการขายหุ้นโดยผู้ถือหุ้นเดิมในตลาดรอง การลงทุนดังกล่าวจะทำให้ Warburg Pincus กลายเป็นผู้ถือหุ้น ร่วมกับบริษัทไพรเวทอิควิตี้ True North และ Bessemer Venture Partners

Home First เป็นบริษัทสินเชื่อที่อยู่อาศัยที่ทุกคนจ่ายได้ (affordable housing) และขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี บริษัทจัดหาสินเชื่อบ้านแก่ลูกค้าในกลุ่มรายได้ต่ำถึงปานกลางที่กำลังจะสร้างหรือซื้อบ้านหลังแรก ตลอดช่วง 10 ปีที่ผ่านมา Home First ได้อนุมัติสินเชื่อบ้านทั่วอินเดียให้แก่ลูกค้ามากกว่า 50,000 รายใน 60 เขต ครอบคลุม 11 รัฐ และ 1 ดินแดนสหภาพ โดย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2020 Home First มีสินทรัพย์ภายใต้การจัดการ (AUM) อยู่ที่ 480 ล้านดอลลาร์ (3.618 หมื่นล้านรูปี) โดยมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 124 ล้านดอลลาร์ (9.33 พันล้านรูปี) และ GNPA ที่ 0.87%

การลงทุนครั้งนี้แสดงถึงความเชื่อมั่นที่ Warburg Pincus มีต่อตลาดที่อยู่อาศัยที่ทุกคนจ่ายได้ในอินเดียโดยรวม และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง เป็นการแสดงความเชื่อมั่นในผลการดำเนินงานของ Home First แม้ในยามที่ต้องเผชิญวิกฤตทั่วโลกเช่นนี้

Narendra Ostawal กรรมการผู้จัดการ Warburg Pincus กล่าวว่า "Home First มีการดำเนินงานที่โดดเด่นจนก้าวขึ้นมาเป็นบริษัทชั้นนำผู้ให้บริการสินเชื่อที่อยู่อาศัยที่ทุกคนจ่ายได้ในระยะเวลาค่อนข้างสั้นเพียง 10 ปี บริษัทบริหารงานโดยทีมงานมากความสามารถ และมีขั้นตอนการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งยังคงนำทางและขับเคลื่อนบริษัทให้ทำผลงานได้ดีท่ามกลางวิกฤตโรคระบาด ตลอดจนช่วยปลดล็อกศักยภาพการเติบโตของตลาดที่อยู่อาศัยที่ทุกคนจ่ายได้ Warburg Pincus ตั้งตารอที่จะได้ร่วมงานกับ True North พร้อมให้การสนับสนุน Manoj และทีมบริหารในระยะต่อไปของการขยายธุรกิจ"

Divya Sehgal หุ้นส่วนที่ True North กล่าวว่า ?เราภูมิใจกับวิธีการดำเนินงานของบริษัทซึ่งใช้เทคโนโลยีเป็นจุดแข็ง และใช้แนวทาง digital first ในการนำทางบริษัทให้ฝ่าวิกฤตโควิด-19 ไปได้ เรายินดีต้อนรับ Warburg Pincus และตั้งตารอที่จะได้ร่วมงานกันในการเดินทางก้าวต่อไปของ Home First"

"Home First รู้สึกตื่นเต้นยินดีที่ได้เป็นหุ้นส่วนกับ Warburg Pincus ในการเดินทางก้าวใหม่ของบริษัท.. True North เป็นแรงสนับสนุนที่ยอดเยี่ยมในขณะที่เราขยายตัวจากบริษัทขนาดเล็กไปเป็นขนาดกลาง เรามีความชอบในเทคโนโลยีเหมือนกัน เขื่อในการเติบโตที่ยั่งยืน และมีการกำกับดูแลกิจการที่เข้มแข็ง ทั้งหมดนี้ทำให้เราฟันฝ่าเหตุการณ์วุ่นวายต่างๆ มาได้อย่างประสบความสำเร็จ" Manoj Viswanathan ซีอีโอ Home First กล่าว

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Warburg Pincus & Home First ได้ที่นี่

หมายเหตุ:


สกุลเงินอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2020 (INR)อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2020 (INR)
1 USD75.385973.3834(ที่มาสำหรับ 1 USD: www.fbil.org และ www.rbi.org.in) อ้างอิงอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2020 เนื่องจากวันที่ 2 ตุลาคมเป็นวันหยุดราชการ

คำสงวนสิทธิ์:

Home First Finance Company India Limited อยู่ระหว่างการเสนอ ซึ่งจะต้องได้รับการอนุมัติ เป็นไปตามเงื่อนไขของตลาด และการพิจารณาอื่นๆ เพื่อดำเนินการเสนอขายหุ้น (Equity Shares) แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก และได้ยื่นร่างหนังสือชี้ชวน (Draft Red Herring Prospectus) ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2019 ("DRHP") ต่อคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศอินเดีย เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2019 ซึ่ง DRHP เผยแพร่อยู่บนเว็บไซต์ของ SEBI ที่ www.sebi.gov.in รวมถึงเว็บไซต์ของผู้จัดการการจัดจำหน่าย ได้แก่ Axis Capital Limited, Credit Suisse Securities (India) Private Limited, ICICI Securities Limited และ Kotak Mahindra Capital Company Limited ที่ www.axiscapital.co.in, https://www.creditsuisse.com/in/en/investmentbanking/regionalpresence/asiapacific/india/ipo.html, www.icicisecurities.com และ http://investmentbank.kotak.com ตามลำดับ เช่นเดียวกับเว็บไซต์ของบริษัท ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศอินเดีย จำกัด ที่ www.nseindia.com และเว็บไซต์ของ BSE Limited ที่ www.bseindia.com นักลงทุนควรทราบว่า การลงทุนใน Equity Shares มีความเสี่ยงสูง โดยสามารถอ่านรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงดังกล่าว ได้ที่ "Risk Factors" ของร่างหนังสือชี้ชวน DRHP สำหรับผู้ที่สนใจจะลงทุน ไม่ควรตัดสินใจลงทุนตาม DRHP

หุ้น Equity Shares ของ Home First ไม่ได้จดทะเบียนและจะไม่จดทะเบียนภายใต้กฎหมาย U.S. Securities Act of 1933 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ("U.S. Securities Act") หรือกฎหมายหลักทรัพย์ของรัฐใดๆ ในสหรัฐอเมริกา และด้วยเหตุที่ไม่ได้จดทะเบียนดังกล่าว จึงอาจจะไม่มีการเสนอหรือขายหุ้นเหล่านั้นภายในสหรัฐอเมริกา นอกเสียจากว่าจะเป็นไปตามข้อยกเว้นจาก หรือในการซื้อขายที่ไม่ต้องเป็นไปตามข้อกำหนดการจดทะเบียนของกฎหมาย U.S. Securities Act และกฎหมายหลักทรัพย์ของรัฐต่างๆ ด้วยเหตุนี้เอง Equity Shares ดังกล่าวจึงกำลังถูกเสนอและขาย (i) นอกสหรัฐอเมริกา โดยเป็นการเสนอขายแบบ Regulation S ภายใต้กฎหมาย U.S. Securities Act และกฎหมายของเขตอำนาจที่เกี่ยวข้อง ที่ซึ่งการเสนอและขายเกิดขึ้น; และ (ii) เสนอขายแก่ "ผู้ซื้อสถาบันที่มีคุณสมบัติเหมาะสม" (ตามที่ระบุใน Rule 144A ภายใต้กฎหมาย U.S. Securities Act) ตามข้อยกเว้นการเสนอขายหุ้นในวงจำกัด (private placement) ซึ่งอธิบายอยู่ใน Section 4(a) ของกฎหมาย U.S. Securities Act ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้และข้อมูลบนเว็บไซต์ของ Home First ไม่ถือเป็นส่วนหนึ่งของการเสนอเพื่อขาย หรือชักชวนให้ซื้อ หรือลงทะเบียน Equity Shares ในสหรัฐอเมริกา หรือที่อื่นใด ที่ซึ่งการเสนอ การชักชวน หรือการขายหุ้นลักษณะดังกล่าว อาจเข้าข่ายผิดกฎหมาย

โลโก้: https://mma.prnewswire.com/media/1309509/HomeFirst_Logo.jpg


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ