Venture Global ประกาศการเพิ่มวงเงินและการกำหนดราคาหุ้นกู้มีหลักประกันไม่ด้อยสิทธิ 2,500,000,000 ดอลลาร์ ของ Venture Global Calcasieu Pass, LLC

ข่าวทั่วไป Monday August 2, 2021 10:15 —ข่าวประชาสัมพันธ์พีอาร์นิวส์ไวร์

Venture Global LNG, Inc. ("Venture Global") ประกาศในวันนี้ว่า Venture Global Calcasieu Pass, LLC ("VGCP") ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ประสบความสำเร็จในการกำหนดราคาเสนอขายหุ้นกู้มีหลักประกันไม่ด้อยสิทธิ มูลค่าเงินต้นรวมไม่เกิน 2,500,000,000 ดอลลาร์ ซึ่งจะออกเป็น 2 ชุด ได้แก่ (i) ชุดหุ้นกู้มีหลักประกันไม่ด้อยสิทธิ อัตราดอกเบี้ย 3.875% ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2572 มีมูลค่าเงินต้นรวม 1,250,000,000 ดอลลาร์ ("หุ้นกู้ปี 2572") และ (ii) ชุดหุ้นกู้มีหลักประกันไม่ด้อยสิทธิ อัตราดอกเบี้ย 4.125% ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2574 มีมูลค่าเงินต้นรวม 1,250,000,000 ดอลลาร์ ("หุ้นกู้ปี 2574" รวมกับหุ้นกู้ปี 2572 เรียกว่า "หุ้นกู้") ทั้งนี้ หุ้นกู้ปี 2572 จะครบกำหนดไถ่ถอนในวันที่ 15 สิงหาคม 2572 และหุ้นกู้ปี 2574 จะครบกำหนดในวันที่ 15 สิงหาคม 2574 หุ้นกู้จะออกในราคาตามมูลค่า สำหรับมูลค่าเงินต้นรวมของหุ้นกู้ที่เสนอขายไม่เกิน 2,500,000,000 ดอลลาร์นั้น เพิ่มขึ้น 1,000,000,000 ดอลลาร์ จากจำนวนที่เสนอก่อนหน้านี้ 1,500,000,000 ดอลลาร์

VGCP ตั้งใจที่จะนำเงินสุทธิที่ได้จากการเสนอขายไปใช้ (i) ชำระเงินคงค้างจำนวนหนึ่งก่อนครบกำหนดภายใต้วงเงินสินเชื่อมีหลักประกันไม่ด้อยสิทธิที่มีอยู่เดิมของ VGCP ("วงเงินสินเชื่อที่มีอยู่") (ii) ชำระค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปิดวงเงินสินเชื่อจากการชำระเงินก่อนครบกำหนดดังกล่าว และ (iii) ชำระค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหุ้นกู้ ทั้งนี้ TransCameron Pipeline, LLC (บริษัทในเครือของ VGCP) จะเป็นผู้รับประกันหุ้นกู้ดังกล่าว ณ วันที่ออกหุ้นกู้ หุ้นกู้จะได้รับการรับประกันในลำดับสิทธิที่เท่าเทียมกับทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันที่มีลำดับความสำคัญสูงสุดในวงเงินสินเชื่อที่มีอยู่

หุ้นกู้จะไม่ได้รับการจดทะเบียนภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ปี 2476 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ("พระราชบัญญัติหลักทรัพย์") หรือกฎหมายหลักทรัพย์ของรัฐหรือเขตอำนาจศาลอื่น ๆ และอาจไม่สามารถเสนอขายหรือขายหุ้นกู้ในสหรัฐอเมริกา หากไม่มีการจดทะเบียนภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ หรือการยกเว้นจากข้อกำหนดการจดทะเบียนของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ไม่ถือเป็นการเสนอขายหรือการชักชวนให้ซื้อหุ้นกู้ และจะไม่มีการขายหลักทรัพย์เหล่านี้ในเขตอำนาจศาลใด ๆ ที่การเสนอ การชักชวน หรือการขายหลักทรัพย์เหล่านี้เป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายก่อนที่จะมีการจดทะเบียนหรือการพิจารณาคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์ของเขตอำนาจศาลดังกล่าว

เกี่ยวกับ Venture Global

Venture Global คือผู้จัดจำหน่ายก๊าซแอลเอ็นจีต้นทุนต่ำในระยะยาวของสหรัฐจากแหล่งก๊าซธรรมชาติในอเมริกาเหนือที่มีทรัพยากรอุดมสมบูรณ์ Venture Global กำลังอยู่ระหว่างการก่อสร้างหรือพัฒนากำลังการผลิต 70 ล้านตันต่อปีในรัฐลุยเซียนา เพื่อส่งออกพลังงานสะอาดในราคาย่อมเยาไปทั่วโลก

ข้อความที่มีลักษณะเป็นการคาดการณ์ในอนาคต

ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ประกอบด้วยข้อความที่มีลักษณะเป็นการคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคต ("Forward-looking Statement") ข้อความทั้งหมดที่ไม่ใช่ข้อเท็จจริงหรือเงื่อนไขในอดีตหรือปัจจุบัน ซึ่งถูกรวมอยู่ในที่นี้ ถือเป็นข้อความที่มีลักษณะเป็นการคาดการณ์ในอนาคต ข้อความเหล่านี้ ได้แก่ ข้อความเกี่ยวกับกลยุทธ์ทางธุรกิจ แผนงาน และวัตถุประสงค์ของ Venture Global ซึ่งรวมถึงการใช้เงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ Venture Global เชื่อว่าการคาดการณ์ที่สะท้อนให้เห็นใน "ข้อความที่มีลักษณะเป็นการคาดการณ์ในอนาคต" เหล่านี้นั้น มีเหตุผล แต่ขณะเดียวกัน ข้อความเหล่านี้ย่อมมีความไม่แน่นอน และเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงและความไม่แน่นอนหลายประการที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของ Venture Global นอกจากนี้ สมมติฐานต่าง ๆ อาจไม่ถูกต้อง ผลลัพธ์ที่แท้จริงอาจแตกต่างอย่างมากจากที่คาดการณ์หรือแสดงโดยนัยใน "ข้อความที่มีลักษณะคาดการณ์ในอนาคต" อันเป็นผลมาจากปัจจัยหลายประการ "ข้อความที่มีลักษณะคาดการณ์ในอนาคต" เหล่านี้ กล่าวถึงเหตุการณ์ ณ วันที่จัดทำข้อความเท่านั้น และ Venture Global ไม่มีภาระผูกพันในการปรับปรุงหรือแก้ไข "ข้อความที่มีลักษณะคาดการณ์ในอนาคต" หรือชี้แจงเหตุผลว่าเหตุใดผลลัพธ์ที่แท้จริงจึงอาจแตกต่างไปจากที่คาดการณ์ แม้ว่าผลลัพธ์นั้นจะเกิดจากการมีข้อมูลใหม่ เหตุการณ์ในอนาคต หรืออย่างอื่น เว้นแต่กฎหมายกำหนด

โลโก้ - https://mma.prnewswire.com/media/825434/VENTURE_GLOBAL_LNG_INC___Logo.jpg


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ