DarwinHealth ประกาศความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์กับ Prelude Therapeutics เพื่อพัฒนาตัวบ่งชี้ทางชีวภาพแบบใหม่สำหรับคัดผู้ป่วยมะเร็งเข้าร่วมการทดลองทางคลินิก

ข่าวทั่วไป Thursday October 14, 2021 10:00 —ข่าวประชาสัมพันธ์พีอาร์นิวส์ไวร์

DarwinHealth, Inc. ประกาศความร่วมมือด้านการวิจัยทางวิทยาศาสตร์โดยใช้ Biomarker Enrichment Strategies for Trials (BEST platform) ในการระบุตัวบ่งชี้ทางชีวภาพแบบใหม่ เพื่อกำหนดทิศทางการเคลื่อนที่สำหรับโมเลกุลมะเร็งต่าง ๆ ที่อยู่ระหว่างการพัฒนาโดย Prelude Therapeutics

ภายใต้ความร่วมมือดังกล่าว DarwinHealth จะใช้อัลกอริทึมทางชีววิทยาของระบบเชิงปริมาณ ฐานข้อมูลภายใต้กรรมสิทธิ์ของบริษัท เทคโนโลยีที่ได้รับการรับรองจาก CLIA และวิธีการที่ผ่านการตรวจสอบ โดยเน้นไปที่โปรตีน Master Regulator (MR) และ tumor checkpoints เพื่อระบุตัวบ่งชี้ทางชีวภาพแบบใหม่จากโปรตีน ซึ่งจะช่วยเพิ่มความแม่นยำอย่างมีนัยสำคัญให้กับการคัดเลือกกลุ่มผู้ป่วยสำหรับการทดลองทางคลินิกที่จะดำเนินการตามดุลยพินิจของ Prelude ทั้งมะเร็งระบบโลหิตและมะเร็งชนิดก้อน

ศาสตราจารย์ Andrea Califano, Clyde และ Helen Wu ศาสตราจารย์และประธานภาควิชาชีววิทยาระบบ มหาวิทยาลัยโคลัมเบีย และผู้ร่วมก่อตั้ง DarwinHealth กล่าวว่า "เป้าหมายของความร่วมมือในด้านไบโอมาร์คเกอร์นี้คือ การประเมินและกำหนดลักษณะเฉพาะของกลไกการออกฤทธิ์โดยรวมและแบบพุ่งเป้าไปที่เนื้องอกของโมเลกุลที่อยู่ระหว่างการพัฒนาของ Prelude เพื่อหาตัวบ่งชี้ทางชีวภาพที่อาจจัดกลุ่มสารเหล่านี้กับผู้ป่วยที่ตอบสนอง นอกจากนี้ ความร่วมมือครั้งนี้จะกำหนดโอกาสการรักษาที่เป็นไปได้สำหรับโมเลกุลที่อยู่ระหว่างการพัฒนาของ Prelude ที่กำหนดเป้าหมายเส้นทางการก่อมะเร็งของมะเร็งทางโลหิตวิทยาหลายชนิด และ subtype ของมะเร็งชนิดก้อน ตามที่ Prelude Therapeutics เป็นผู้คัดเลือก โดยการศึกษาจะใช้ประโยชน์จากอัลกอริทึม VIPER เพื่อกำหนดลักษณะการออกฤทธิ์ของสารประกอบที่หลากหลายเหล่านี้เทียบกับโมดูลโปรตีน Master Regulator (MR) (tumor checkpoints) ที่จำเป็นสำหรับการมีชีวิตรอดของก้อนมะเร็ง เฉพาะ subtype"

ดร. Mariano Alvarez ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายวิทยาศาสตร์ของ DarwinHealth กล่าวว่า "โครงการ BEST จะให้ข้อมูลเฉพาะของสารประกอบและเนื้องอกที่แม่นยำและนำไปใช้ได้จริง เพื่อประเมินศักยภาพของโมเลกุลที่อยู่ระหว่างการพัฒนาของ Prelude เพื่อสับเปลี่ยนการออกฤทธิ์ที่ tumor checkpoint เฉพาะ subtype วัตถุประสงค์ของการศึกษาดังกล่าวคือเพื่อการจัดกลุ่มสารประกอบ/ subtype ของก้อนมะเร็ง/ตัวบ่งชี้ทางชีวภาพที่ผ่านการตรวจสอบแล้ว ซึ่งถือเป็นโรดแมปตามหลักฐานและกลไกสำหรับการพัฒนาตัวบ่งชี้ทางชีวภาพ และการคัดเลือกผู้ป่วยเพื่อเร่งการศึกษาทางคลินิก"

ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ BEST บริษัท DarwinHealth จะให้ข้อมูลที่ครอบคลุมเกี่ยวกับศักยภาพในการทดลองทางคลินิกของโมเลกุลที่อยู่ระหว่างการพัฒนาของ Prelude ครอบคลุมมะเร็งชนิดต่าง ๆ นอกจากนี้ DarwinHealth จะช่วยในการออกแบบการวิจัยในมนุษย์ เพื่อคว้าโอกาสสำคัญที่ก่อนหน้านี้อาจไม่ชัดเจนเพราะใช้เทคโนโลยีเดิม ๆ โดยบริษัทจะสร้างแบบจำลองเชิงปริมาณและเส้นทางการเคลื่อนที่โดนเน้นไปที่ตัวบ่งชี้ทางชีวภาพ

"ความร่วมมือ BEST ถือเป็นการตอบรับหนึ่งในความต้องการที่สำคัญประการหนึ่งที่ยังไม่ได้รับการตอบสนองในแวดวงเทคโนโลยีชีวภาพและชีวเภสัชกรรมที่มุ่งเน้นให้ความสำคัญเรื่องการค้นคว้ายารักษามะเร็ง ซึ่งนั่นก็คือ การพัฒนาตัวบ่งชี้ทางชีวภาพที่มีศักยภาพสูงในการคาดการณ์การตอบสนองทางคลินิกต่อสารประกอบที่มีประสิทธิภาพสูงสุด" ดร. Gideon Bosker ซีอีโอและผู้ร่วมก่อตั้ง DarwinHealth กล่าว "ความไม่แน่นอนเหล่านี้ช่วยขยายแนวคิดในการพัฒนาตัวบ่งชี้ทางชีวภาพให้ไปไกลกว่าเป้าหมายหลักของยา (เช่น high-affinity) ไปจนถึง multi-protein classifiers ที่หาเจอโดยวิธีการคำนวณและการทดลองแบบผสมผสานของเรา"

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง multi-protein classifiers แบบใหม่ที่ค้นพบบนแพลตฟอร์ม BEST นั้น ได้เคยมีการรายงานมาแล้วก่อนหน้านี้โดย DarwinHealth for Multiple Myeloma (N Engl J Med 2019;381:727-38. https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1903455 ) และ DLBCL (British Journal of Haematology; 02 August 2021, https://doi.org/10.1111/bjh.17730)

เทคโนโลยีเหล่านี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการจัดกลุ่มยาที่อยู่ระหว่างการพัฒนาให้เข้ากับกลุ่มผู้ป่วยมะเร็ง โดยพิจารณาจากความสามารถของยาในการยับยั้งโปรตีน MR เฉพาะผู้ป่วย ซึ่งจำเป็นสำหรับคงสภาพก้อนมะเร็ง และที่สำคัญ การค้นพบเหล่านี้สามารถพัฒนาอย่างรวดเร็วไปสู่ความแม่นยำ การทดสอบทางคลินิกโดยใช้ตัวบ่งชี้ทางชีวภาพ และการพัฒนาออกสู่ตลาด

เกี่ยวกับ DarwinHealth, Inc.

DarwinHealth: Precision Therapeutics for Cancer Medicine คือบริษัทเทคโนโลยีที่เป็น "แนวหน้าด้านการรักษาโรคมะเร็ง" ซึ่งร่วมก่อตั้งโดยนายแพทย์ Gideon Bosker ในฐานะซีอีโอ และศาสตราจารย์ Andrea Califano ผู้ดำรงตำแหน่ง Clyde and Helen Wu Professor of Chemical Systems Biology และประธานภาควิชาชีววิทยาระบบแห่งมหาวิทยาลัยโคลัมเบีย ทั้งนี้ เทคโนโลยีของบริษัทได้รับการพัฒนาโดยห้องปฏิบัติการ Califano ตลอด 14 ปีที่ผ่านมา และได้รับอนุญาตแต่เพียงผู้เดียวจากมหาวิทยาลัยโคลัมเบีย เทคโนโลยี DarwinHealth ได้รับการพัฒนาขึ้นเพื่อใช้ในการระบุหาตัวบ่งชี้ทางชีวภาพที่ใช้การได้ และบ่อยครั้งพบโดยไม่คาดคิดที่ระดับโปรตีโอมิกระหว่างโมเลกุลขนาดเล็กและชนิดย่อยของก้อนมะเร็ง/กลุ่มผู้ป่วยที่เฉพาะเจาะจง ดังนั้นเทคโนโลยีจึงมีความพร้อมที่จะรองรับการพัฒนาการรักษาโรคมะเร็งทั้งสำหรับโมเลกุลขนาดเล็กและภูมิคุ้มกันบำบัดมะเร็ง

DarwinHealth ใช้อัลกอริทึมชีววิทยาระบบอันเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท เพื่อจับคู่ผู้ป่วยมะเร็งทุกรายกับยาและชุดยาที่มีแนวโน้มให้ผลการรักษาที่ประสบความสำเร็จมากที่สุด "ในทางกลับกัน อัลกอริทึมเดียวกันนี้ยังสามารถจัดลำดับความสำคัญของยาและสารประกอบที่ยังไม่ทราบประสิทธิภาพในการรักษาโรคมะเร็งชนิดต่าง ๆ ในมนุษย์ รวมถึง NCTs" นายแพทย์ Bosker กล่าว "นับเป็นสิ่งล้ำค่าสำหรับบริษัทยาที่ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพสารประกอบของตน และค้นพบ NCTs ที่มีประสิทธิภาพเชิงกล รวมถึงสารประกอบสำหรับรักษาเนื้องอก"

พันธกิจของ DarwinHealth คือการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีใหม่ที่มีรากฐานมาจากชีววิทยาระบบเพื่อยกระดับผลลัพธ์ทางคลินิกของการรักษาโรคมะเร็ง โดยเทคโนโลยีหลักของบริษัทอย่างอัลกอริทึม VIPER สามารถระบุโมดูลของโปรตีนควบคุมหลักที่ถูกถักทอไว้อย่างแน่นหนา ซึ่งเป็นการรักษารูปแบบใหม่และตัวบ่งชี้ทางชีวภาพของมะเร็ง ระเบียบวิธีนี้ถูกนำไปใช้ในสองส่วน หนึ่งคือ เทคโนโลยีของ DarwinHealth สนับสนุนการจำแนกอย่างเป็นระบบและการตรวจสอบความถูกต้องของเป้าหมายที่สามารถรับยาได้ภายใต้ตรรกะการควบคุมของเซลล์มะเร็งที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ดังนั้นเราและพันธมิตรทางวิทยาศาสตร์ของเราจึงสามารถใช้ประโยชน์จากความสามารถในการจัดการรูปแบบใหม่โดยอาศัยการพึ่งพาและกลไกของเนื้องอกขั้นพื้นฐานและขั้นที่เป็นสากลมากขึ้น และสอง จากมุมมองด้านการพัฒนาและการค้นพบยาใหม่ เทคโนโลยีเดียวกันนี้สามารถระบุเป้าหมายใหม่ที่รับยาได้โดยอาศัย Master Regulator และ Upstream Modulator ของเซลล์เป้าหมายเหล่านั้น วิธีการรักษาโรคมะเร็งของ DarwinHealth ซึ่งเน้นการระบุและกำหนด Tumor Checkpoint ได้มอบโซลูชันและโรดแมปที่สำคัญที่สุดเพื่อความก้าวหน้าในการคิดค้นยาและการรักษาโรคมะเร็งที่เน้นความแม่นยำ

แนวทางการแพทย์แม่นยำอันเป็นกรรมสิทธิ์ของ DarwinHealth ได้รับการสนับสนุนจากบทความทางวิทยาศาสตร์ที่สร้างสรรค์โดยผู้นำทางวิทยาศาสตร์ของบริษัท ซึ่งรวมถึงดร. Mariano Alvarez ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายวิทยาศาสตร์ของ DarwinHealth ผู้ร่วมพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคำนวณที่สำคัญของบริษัท โดยกลยุทธ์อันเป็นกรรมสิทธิ์เหล่านี้ใช้ประโยชน์จากความสามารถด้านพันธุวิศวกรรมย้อนกลับและการวิเคราะห์ตรรกะการควบคุมและการส่งสัญญาณทั่วทั้งจีโนมของเซลล์มะเร็ง ด้วยการรวบรวมข้อมูลจากการทดลองผ่านการจำลอง การทดลองหลอดแก้ว และการทดลองในสิ่งมีชีวิต ซึ่งมอบแพลตฟอร์มการคันพบและจำแนกลักษณะของยาแบบบูรณาการอย่างสมบูรณ์ ซึ่งออกแบบมาเพื่ออธิบาย ขับเคลื่อน และตรวจสอบทิศทางการพัฒนายาอย่างแม่นยำ เพื่อบรรลุศักยภาพทางคลินิกและการค้าอย่างเต็มที่ สามารถเรียนรู้ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.DarwinHealth.com

เกี่ยวกับ Prelude Therapeutics

Prelude Therapeutics เป็นบริษัทวิจัยยารักษาโรคมะเร็งแบบเฉพาะบุคคล บริษัทพัฒนายาที่เป็นนวัตกรรมใหม่โดยพุ่งเป้าไปยังกลไกการเกิดเซลล์มะเร็งที่สำคัญ ยาตัวหลักของบริษัทถูกออกแบบมาให้ทำหน้าที่เป็นตัวยับยั้ง PRMT5 ชนิดรับประทาน โดย PRT543 ซึ่งเป็นยาตัวแรกของ Prelude อยู่ระหว่างการพัฒนาระยะที่ 1 สำหรับการรักษามะเร็งชนิดก้อนระยะลุกลามและมะเร็งที่เกิดจากเซลล์ชนิดไมอีลอยด์ นอกจากนี้ Prelude กำลังพัฒนา PRT811 ซึ่งเป็นตัวยับยั้ง PRMT5 ตัวที่สองที่ได้รับการปรับปรุงสำหรับการรักษาโรคมะเร็งสมอง เช่น glioblastoma multiforme (GBM) โดยยาตัวนี้อยู่ระหว่างการทดลองทางคลินิกระยะที่ 1 เช่นกัน นอกจากนี้ แผนการพัฒนาของบริษัทยังรวมถึงยาตัวที่สามคือ PRT1419 ซึ่งเป็นตัวยับยั้ง MCL1 ชนิดรับประทาน โดยอยู่ระหว่างการพัฒนาระยะที่ 1 สำหรับผู้ป่วยมะเร็งทางระบบเม็ดเลือดและต่อมน้ำเหลืองที่กลับมาเป็นซ้ำ/ดื้อต่อการรักษา ขณะเดียวกัน บริษัทยังมียาอีกสองตัวที่อยู่ในการศึกษาขั้นพรีคลินิก ได้แก่ PRT2527 ซึ่งเป็นตัวยับยั้ง CDK9 และ PRT-SCA2 SARCA2 ซึ่งเป็นตัวย่อยสลายโปรตีน

คำเตือนจาก Prelude Therapeutics เกี่ยวกับข้อความที่มีลักษณะเป็นการคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคต

ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ประกอบด้วยข้อความที่มีลักษณะเป็นการคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคต ตามความหมายของบทบัญญัติ "ข้อยกเว้นความรับผิด" ของกฎหมายปฏิรูปการฟ้องร้องคดีหลักทรัพย์ส่วนบุคคล พ.ศ. 2538 ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการค้นพบที่คาดการณ์ไว้ กิจกรรมการพัฒนาทางคลินิกและระยะพรีคลินิก ช่วงเวลาที่มีการเปิดเผยหรือการประกาศผลลัพธ์ทางคลินิก ช่วงเวลาของการขยายส่วนสำหรับการทดลองทางคลินิกระยะที่ 1 สำหรับ PRT543 และ PRT811 ช่วงเวลาของกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ IND สำหรับ PRT2527 และประโยชน์ที่เป็นไปได้ของยาและแพลตฟอร์มของบริษัท ข้อความทั้งหมดนอกเหนือจากข้อความที่เป็นข้อเท็จจริงในอดีต อาจเข้าข่ายข้อความที่มีลักษณะเป็นการคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคต แม้บริษัทเชื่อว่าการคาดการณ์ที่สะท้อนอยู่ในข้อความที่มีลักษณะเป็นการคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคตนั้นสมเหตุสมผล แต่บริษัทไม่สามารถรับประกันเหตุการณ์ ผลลัพธ์ การกระทำ ระดับของกิจกรรม ผลการดำเนินงาน หรือความสำเร็จในอนาคตได้ และช่วงเวลาและผลลัพธ์ของการพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพและการอนุมัติด้านกฎระเบียบที่อาจเกิดขึ้นนั้นมีความไม่แน่นอน ข้อความที่มีลักษณะเป็นการคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคตนั้น มีความเสี่ยงและความไม่แน่นอนที่อาจทำให้กิจกรรมหรือผลลัพธ์ที่แท้จริงของบริษัทแตกต่างไปอย่างมากจากที่แสดงในข้อความที่มีลักษณะเป็นการคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคต ซึ่งรวมถึงความเสี่ยงและความไม่แน่นอนที่เกี่ยวข้องกับความสามารถของบริษัทในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยา การได้รับ และช่วงเวลาของการได้รับอนุมัติตามกฎระเบียบ การอนุมัติและการวางตลาดผลิตภัณฑ์ ผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19 ที่มีต่อธุรกิจของบริษัท สถานที่ทดลองทางคลินิก ห่วงโซ่อุปทานและโรงงานผลิต ความสามารถของบริษัทในการรักษาและรับรู้ถึงประโยชน์ของสถานะบางรายการที่ผลิตภัณฑ์ยาของบริษัทได้รับ ช่วงเวลาและผลของการทดลองทางคลินิกและระยะพรีคลินิก ความสามารถของบริษัทในการหาทุนสนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาและบรรลุเป้าหมายการพัฒนา ความสามารถของบริษัทในการปกป้องทรัพย์สินทางปัญญา ความเสี่ยงและความไม่แน่นอนอื่น ๆ ที่อธิบายไว้ในหัวข้อ "ปัจจัยเสี่ยง" ในเอกสารของบริษัทนั้น มีการยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เป็นช่วง ๆ ข้อความที่มีลักษณะเป็นการคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคตเหล่านี้กล่าวถึง ณ วันที่ของข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้เท่านั้น และบริษัทไม่มีภาระผูกพันในการแก้ไขหรือปรับปรุงข้อความที่มีลักษณะเป็นการคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคต เพื่อสะท้อนเหตุการณ์หรือสถานการณ์หลังจากวันที่ที่ปรากฏในที่นี้

โลโก้ - https://mma.prnewswire.com/media/966600/DarwinHealth_Logo.jpg


แท็ก มะเร็ง  

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ