ทรินา โซลาร์ แบ่งปันวิสัยทัศน์คาร์บอนต่ำในการประชุม COP27

ข่าวทั่วไป Thursday December 1, 2022 11:55 —ข่าวประชาสัมพันธ์พีอาร์นิวส์ไวร์

ทรินา โซลาร์ (Trina Solar) ผู้นำระดับโลกด้านเซลล์แสงอาทิตย์และโซลูชันพลังงานอัจฉริยะครบวงจร ได้ร่วมแสดงทรรศนะในการประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ 27 (COP27) โดยบริษัทได้นำเสนอมุมมองและวิสัยทัศน์เกี่ยวกับแนวปฏิบัติคาร์บอนต่ำในห่วงโซ่อุปทาน

ประเด็นการปล่อยคาร์บอนต่ำเป็นจุดสนใจหลักของการประชุมที่จัดขึ้น ณ เมืองชาร์มเอลชีค ประเทศอียิปต์ ระหว่างวันที่ 6-18 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ซึ่งมีผู้เข้าร่วม 35,000 คน รวมถึงประมุขแห่งรัฐและผู้นำรัฐบาลกว่า 100 คน ตลอดจนวิทยากรประมาณ 2,000 คนที่เป็นผู้นำการอภิปรายเชิงลึกเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

คุณเจิ้ง อี้ (Zeng Yi) ผู้ช่วยรองประธานฝ่ายกลยุทธ์และการตลาดของทรินา โซลาร์ ได้กล่าวสุนทรพจน์ผ่านวิดีโอในหัวข้อ "การประสานพลังระหว่างการลดมลพิษและคาร์บอนกับการปรับปรุงสิ่งแวดล้อมเชิงนิเวศ: สร้างสมดุลสิ่งแวดล้อม สภาพภูมิอากาศ และผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ" โดยคุณเจิ้งได้กล่าวถึงสิ่งที่ทรินา โซลาร์ เรียกว่ากลยุทธ์ชิงไห่ (Qinghai Strategy) ซึ่งครอบคลุมการสร้างห่วงโซ่คุณค่าอุตสาหกรรมเซลล์แสงอาทิตย์ในชิงไห่ ซึ่งเป็นมณฑลที่มีสัดส่วนไฟฟ้าสีเขียวสูงสุดในประเทศจีน และการพัฒนาสถานีไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ระดับสาธารณูปโภคบนพื้นที่แห้งแล้งอันกว้างใหญ่ กลยุทธ์ดังกล่าวช่วยให้สามารถลดคาร์บอนในห่วงโซ่อุปทานต้นน้ำของทรินา โซลาร์ โดยหลีกเลี่ยงการปล่อยคาร์บอนได้เกือบ 95% นอกจากนั้นยังสร้างประโยชน์เพิ่มเติมในการป้องกันการกลายเป็นทะเลทราย และกระตุ้นเศรษฐกิจในท้องถิ่นที่ด้อยพัฒนา

เมื่อช่วงต้นเดือนพฤศจิกายน ทรินา โซลาร์ ได้เข้าร่วมการประชุมสุดยอดสภาพภูมิอากาศนานาชาติ ปฏิบัติการคาร์บอนเป็นศูนย์ (Zero-Carbon Mission International Climate Summit) ณ กรุงปักกิ่ง และได้รับรางวัลสุดยอดนักแก้ปัญหาสภาพภูมิอากาศ (Climate Solver Award) ซึ่งเป็นบริษัทพลังงานแสงอาทิตย์เพียงแห่งเดียวที่ได้รับรางวัล

รางวัลสุดยอดนักแก้ปัญหาสภาพภูมิอากาศมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีที่เป็นนวัตกรรมใหม่อย่างแพร่หลาย ด้วยการคัดเลือกเทคโนโลยีคาร์บอนต่ำที่มีศักยภาพในการลดก๊าซเรือนกระจก โดยศักยภาพของแต่ละบริษัทในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกด้วยเทคโนโลยีเป็นหนึ่งในหลักเกณฑ์สำคัญของการมอบรางวัล

การสร้างสรรค์เทคโนโลยีคาร์บอนต่ำอย่างต่อเนื่องถือเป็นกำลังหลักของโลกในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และทรินา โซลาร์ ก็มุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำด้านโซลูชันพลังงานแสงอาทิตย์อัจฉริยะเพื่ออนาคตคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ โดยโมดูลกำลังสูงเกิน 600 วัตต์ของบริษัทช่วยลดต้นทุนการผลิตไฟฟ้าต่อหน่วยไฟฟ้าปรับเฉลี่ย (LCOE) ของสถานีไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยพลังงานสูง ประสิทธิภาพสูง ผลผลิตไฟฟ้าสูง และความน่าเชื่อถือสูง

ในเดือนพฤษภาคม 2565 ทรินา โซลาร์ ได้รับการรับรองวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ (Life Cycle Assessment หรือ LCA) สำหรับโมดูลเวอร์เท็กซ์ (Vertex) ขนาด 210 มม. จากหน่วยงานทดสอบและรับรองอิสระ ทียูวี ไรน์แลนด์ (TUV Rheinland) ส่งผลให้เป็นบริษัทพลังงานแสงอาทิตย์แห่งแรกที่ได้รับการรรับรอง LCA สำหรับโมดูลขนาด 210 มม. ต่อมาในเดือนตุลาคม ทียูวี ไรน์แลนด์ ได้ออกใบรับรองคาร์บอนฟุตพริ้นท์สำหรับโมดูลเวอร์เท็กซ์ของทรินา โซลาร์ ทั้งนี้ กลุ่มผลิตภัณฑ์เวอร์เท็กซ์ครอบคลุมโมดูลเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดพี-ไทป์ (p-type) ขนาด 210 มม. ตั้งแต่เวอร์เท็กซ์ เอส (Vertex S) 410 วัตต์ ไปจนถึงเวอร์เท็กซ์ 670 วัตต์ พร้อมความสามารถในการลดการปล่อยคาร์บอนระดับแนวหน้าของอุตสาหกรรม

นอกจากนี้ ทรินา โซลาร์ ยังเข้าร่วมโครงการกำหนดเป้าหมายโดยอิงหลักวิทยาศาสตร์ (Science Based Targets initiative หรือ SBTi) เมื่อเดือนกรกฎาคมปีที่แล้ว โดยมีส่วนร่วมในเป้าหมายร่วมกันจำกัดการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิโลกให้ไม่เกิน 1.5 องศาเซลเซียส อีกทั้งยังริเริ่มแคมเปญพลังงานสะอาดเพื่อโลก (Clean Energy for Earth) ร่วมกับกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล ประเทศจีน (WWF China) เพื่อส่งเสริมความพยายามในการสร้างอนาคตที่เป็นกลางทางคาร์บอน

ทรินา โซลาร์ ให้คำมั่นว่าจะใช้พลังงานหมุนเวียนในการผลิตและการดำเนินงานให้ได้ 100% ภายในปี 2573 ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติข้อที่ 7


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ