เชิญร่วมสัมมนา “การค้าเสรีไทย - ตุรกี : ผลกระทบ และนัยสำคัญต่อไทย”

ข่าวเศรษฐกิจ Tuesday October 28, 2014 14:17 —กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ จับมือมูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง จัดสัมมนารับฟังความคิดเห็นสาธารณะ เรื่อง “การค้าเสรีไทย - ตุรกี : ผลกระทบ และนัยสำคัญต่อไทย” เพื่อศึกษาความเป็นไปได้และผลกระทบจากการจัดทำความตกลง ระหว่างไทยกับตุรกีในมิติเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และสิ่งแวดล้อม ในวันอังคารที่ 18 พฤศจิกายน 2557 เวลา 08.30-15.30 น. ณ ห้องกมลทิพย์ โรงแรม เดอะ สุโกศล ถนนศรีอยุธยา กรุงเทพฯ

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ได้ให้สถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง เป็นที่ปรึกษาใน “โครงการศึกษา เรื่อง การจัดทำความตกลงการค้าเสรีระหว่างไทยกับตุรกี” เพื่อวิเคราะห์ผลกระทบจากการเปิดเสรีการค้า สินค้าและบริการ อันนำไปสู่ข้อเสนอแนะการกำหนดท่าทีและขอบเขตการเจรจา รวมทั้งกลยุทธ์ ในการเจรจา และแนวทางเตรียมความพร้อมรองรับปรับตัวจากผลกระทบที่เกิดขึ้นอย่างเหมาะสม และเนื่องจากผู้ประกอบการไทยยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศคู่ภาคี ภาครัฐจึงจำเป็นต้องเผยแพร่ผลการศึกษาและรับฟังความเห็นจากสาธารณชน โดยการสัมมนารับฟังความคิดเห็นสาธารณะนี้เป็นการต่อยอดงานสัมมนา 3 ครั้งที่ผ่านมา

สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมการสัมมนารับฟังความคิดเห็นสาธารณะ เรื่อง “การค้าเสรีไทย - ตุรกี : ผลกระทบ และนัยสำคัญต่อไทย” สามารถส่งแบบตอบรับเข้าร่วมสัมมนาฯ ภายในวันจันทร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2557 โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณประภากร และคุณภัทร โทร. 0 2357 3490 ต่อ 242 หรือ 247 โทรสาร 0 2357 3499 และ 0 2357 3533

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เลขที่ 44/100 ถ.นนทบุรี1 ต. บางกระสอ อ. เมือง จ. นนทบุรี 11000

โทรศัพท์ (66) 2507-7444 แฟกซ์ (66) 2547-5630


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ