‘ไทย’ เปิดบ้านถก ‘กีวี’ เร่งกระชับความร่วมมือเศรษฐกิจตามรอยโครงการพัฒนาผู้เลี้ยงโคนม พร้อมชวนลงทุนอุตสาหกรรมใหม่ ดันมูลค่าการค้าโตก้าวกระโดด

ข่าวเศรษฐกิจ Wednesday December 4, 2019 15:28 —กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมความตกลงความเป็นหุ้นส่วนเศรษฐกิจที่ใกล้ชิดยิ่งขึ้น ไทย-นิวซีแลนด์ พบเอฟทีเอดันค้าสองฝ่ายขยายตัวกว่า 300% เร่งหารือกระชับความร่วมมือด้านเศรษฐกิจตามรอยโครงการความร่วมมือพัฒนาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม พร้อมชวนนิวซีแลนด์ร่วมลงทุนต่อยอดอุตสาหกรรมสมัยใหม่ อาทิ การศึกษา เกษตรสมัยใหม่ และนวัตกรรมอาหาร ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า ได้เป็นประธานร่วมการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมความตกลงความเป็นหุ้นส่วนเศรษฐกิจที่ใกล้ชิดยิ่งขึ้น ไทย-นิวซีแลนด์ (TNZCEP JC) ระหว่างวันที่ 28 – 29 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา ณ กรุงเทพฯ เพื่อติดตามการดำเนินงานและใช้ประโยชน์จากความตกลง FTA ที่ไทยทำกับนิวซีแลนด์ ตั้งแต่ปี 2548 พบว่าเอฟทีเอส่งผลให้การค้าสองฝ่ายขยายตัว จาก 567 ล้านเหรียญสหรัฐ ในปี 2547 ซึ่งเป็นปีก่อนที่ความตกลงเอฟทีเอไทย-นิวซีแลนด์ มีผลใช้บังคับ เป็น 2,387.2 ล้านเหรียญสหรัฐ ในปี 2561 เติบโตถึงร้อยละ 321 เป็นการส่งออกจากไทยไปนิวซีแลนด์ 1,668.2 ล้านเหรียญสหรัฐ และนำเข้าจากนิวซีแลนด์ 639.3 ล้านเหรียญสหรัฐ นอกจากนี้ ยังได้หารือการกระชับความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ ผ่านโครงการต่างๆ เช่น ความร่วมมือพัฒนาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมของไทย ซึ่งเป็นโครงการที่เริ่มดำเนินการเมื่อเดือนมีนาคม 2562 และจะสิ้นสุดในปี 2564 โดยการนำเกษตรกรไทยไปฝึกอบรมลงพื้นที่จริงในฟาร์มที่นิวซีแลนด์ และผู้เชี่ยวชาญของนิวซีแลนด์เดินทางเยือนไทยเพื่อแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ให้กับเกษตรกรไทย โดยมีเป้าหมายเพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงโคนมและผลผลิตน้ำนมดิบของไทย

นางอรมน เพิ่มเติมว่า ทั้งสองฝ่ายยังได้หารือโครงการความร่วมมือที่อาจดำเนินการร่วมกันในอนาคต เช่น การพัฒนาผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) การพัฒนาสินค้าเกษตรอินทรีย์ และการพัฒนาเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) เป็นต้น เนื่องจากเป็นสาขาที่ทั้งสองฝ่ายมีความสนใจตรงกันและจะเป็นประโยชน์แก่ทั้งสองฝ่ายในฐานะประเทศผู้ส่งออกสินค้าเกษตรขนาดกลางที่ให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม และไทยยังเชิญชวนให้นิวซีแลนด์ร่วมลงทุนในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ซึ่งไทยมีการส่งเสริมการลงทุนและพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวก เพื่อพัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรมสมัยใหม่ โดยเฉพาะในสาขาที่นิวซีแลนด์เชี่ยวชาญ เช่น การศึกษา เกษตรสมัยใหม่ และนวัตกรรมอาหาร เป็นต้น

ทั้งนี้ ในช่วง 10 เดือนแรก ของปี 2562 (มกราคม – ตุลาคม) การค้าระหว่างไทยและนิวซีแลนด์มีมูลค่า 1,948.7 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยไทยส่งออกไปนิวซีแลนด์ 1,306.3 ล้านเหรียญสหรัฐ สินค้าส่งออกสำคัญ เช่น รถยนต์และอุปกรณ์ เครื่องปรับอากาศ เม็ดพลาสติก ผลิตภัณฑ์ยาง เหล็ก เหล็กกล้า อาหารทะเลกระป๋อง ผลิตภัณฑ์พลาสติก ตู้เย็น ตู้แช่แข็งและส่วนประกอบ และเครื่องสำอาง เป็นต้น ขณะที่ไทยนำเข้าจากนิวซีแลนด์ 602.2 ล้านเหรียญสหรัฐ สินค้านำเข้าสำคัญ เช่น นมและผลิตภัณฑ์นม ผัก ผลไม้ และของปรุงแต่งที่ทำจากผัก ผลไม้ อาหารปรุงแต่งสำหรับใช้เลี้ยงทารก กระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ สัตว์น้ำสด/แช่เย็นแช่แข็ง เนื้อสัตว์สำหรับการบริโภค เยื่อกระดาษ ไม้ซุง ไม้แปรรูป และผลิตภัณฑ์ น้ำมันดิบ เคมีภัณฑ์ เป็นต้น

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

กระทรวงพาณิชย์

29 พฤศจิกายน 2562

ที่มา: กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ