‘พาณิชย์’ เผยข่าวดีสมาชิกเตรียมขยายความร่วมมือ หลัง FTA อาเซียน-ฮ่องกง มีผลบังคับใช้กับทุกภาคี ล่าสุด จับมือเพิ่มความร่วมมือทางเศรษฐกิจและวิชาการอีก 5 สาขา

ข่าวเศรษฐกิจ Tuesday September 21, 2021 14:06 —กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

กระทรวงพาณิชย์ เผยความคืบหน้าหลังความตกลง AHKFTA และ AHKIA มีผลบังคับใช้กับทุกสมาชิก แจ้งข่าวดี ที่ประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน ? ฮ่องกง รอบล่าสุดเห็นชอบเพิ่มสาขาความร่วมมือทางเศรษฐกิจและวิชาการใหม่ 5 สาขา พร้อมจับมือเร่งหาข้อสรุปประเด็นความร่วมมือตามแผนเจรจา เช่น กฎเฉพาะรายสินค้า และข้อบทด้านการลงทุน

ดร. สรรเสริญ สมะลาภา ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ได้รับมอบหมายจาก นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ให้เป็นหัวหน้าผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุมหารือรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน ? ฮ่องกง ครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2564 ผ่านระบบการประชุมทางไกล โดยมีประเด็นหารือสำคัญ คือ การติดตามความคืบหน้าการดำเนินการภายใต้ความตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน?ฮ่องกง (AHKFTA) และความตกลงด้านการลงทุนอาเซียน?ฮ่องกง (AHKIA) ซึ่งมีผลบังคับใช้กับทุกภาคีสมาชิกแล้วเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา

ดร. สรรเสริญ กล่าวว่า ในการประชุมครั้งนี้ ไทยในฐานะประเทศผู้ประสานงานของกรอบความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-ฮ่องกง ได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบอย่างเป็นทางการว่าความตกลง AHKFTA และ AHKIA มีผลบังคับใช้กับทุกภาคีสมาชิกแล้วเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2564 และขณะนี้ภาคีสมาชิกกำลังเร่งเจรจาหาข้อสรุปในประเด็นที่อยู่ในแผนเจรจาต่อไป เช่น กฎเฉพาะรายสินค้าภายใต้ความตกลง AHKFTA และข้อบทด้านการลงทุน เป็นต้น ซึ่งแสดงให้เห็นความพยายามในการขยายความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจในภูมิภาค โดยตนมั่นใจว่าความตกลงทั้ง 2 ฉบับจะเป็นกลไกสำคัญในการฟื้นฟูเศรษฐกิจในภูมิภาคภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด - 19 รวมถึงจะช่วยขยายการค้าและการลงทุนระหว่างอาเซียนกับฮ่องกง เนื่องจากฮ่องกงได้ยกเว้นภาษีนำเข้าสินค้าจากอาเซียนทุกรายการแล้ว ขณะที่ในด้านการค้าบริการนั้น ฮ่องกงเปิดตลาดให้อาเซียนมากกว่าที่ผูกพันภายใต้ WTO และได้เปิดตลาดให้ไทยตามที่เรียกร้อง เช่น บริการด้านการผลิตเนื้อหารายการแก่ผู้ประกอบการวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์ ซึ่งเป็นสาขาที่ผู้ประกอบการไทยมีความเชี่ยวชาญ

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังเห็นชอบให้เพิ่มสาขาความร่วมมือทางเศรษฐกิจและวิชาการอีก 5 สาขา ได้แก่ มาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช มาตรฐาน/กฎระเบียบทางเทคนิค/กระบวนการประเมินความสอดคล้อง ทรัพย์สินทางปัญญา เทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับการอำนวยความสะดวกทางการค้า และการส่งเสริมการลงทุน จากเดิมที่มีอยู่แล้ว 5 สาขา ได้แก่ พิธีการศุลกากร บริการวิชาชีพ การอำนวยความสะดวกทางการค้า/โลจิสติกส์ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งสาขาความร่วมมือที่เพิ่มขึ้นมาใหม่นี้จะช่วยยกระดับความสามารถในการแข่งขันของภาคธุรกิจของไทยและอาเซียนในตลาดโลกได้ โดยฮ่องกงจะให้การสนับสนุนงบประมาณ 5 ล้านดอลลาร์ฮ่องกง เพื่อให้ประเทศสมาชิกอาเซียนได้จัดทำโครงการเพื่อพัฒนาศักยภาพและสามารถใช้ประโยชน์จากความตกลงฯ ได้อย่างเต็มที่ ซึ่งในปี 2564 มีโครงการที่ผ่านการอนุมัติ 8 โครงการ เป็นโครงการจากไทยโดยสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมร่วมกับสถาบันอาหาร 1 โครงการ คือ โครงการอบรมเกี่ยวกับการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ในห่วงโซ่อุปทานอาหาร ดร. สรรเสริญ กล่าวเสริม

ทั้งนี้ ฮ่องกงเป็นคู่ค้าอันดับที่ 8 ของไทย โดยในช่วงเดือนมกราคม-กรกฎาคม 2564 การค้ารวมระหว่างไทยและฮ่องกงมีมูลค่า 8,418.91 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้น 10.35% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า โดยไทยส่งออกไปฮ่องกง 6,707.76 ล้านเหรียญสหรัฐ มีสินค้าส่งออกสำคัญ เช่น อุปกรณ์และส่วนประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์ แผงวงจรไฟฟ้า อัญมณีและเครื่องประดับ ผลไม้สดแช่เย็น แช่แข็งและแห้ง และอุปกรณ์กึ่งตัวนำ ทรานซิสเตอร์ และไดโอด ขณะที่การนำเข้าจากฮ่องกงมีมูลค่า 1,711.15 ล้านเหรียญสหรัฐ มีสินค้านำเข้าสำคัญ เช่น เครื่องเพชรพลอย อัญมณี เงินแท่ง และทองคำ ผ้าผืน เครื่องประดับ และเคมีภัณฑ์ เป็นต้น

กระทรวงพาณิชย์

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

21 กันยายน 2564

ที่มา: กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ