อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ยของธนาคารพาณิชย์ในกรุงเทพมหานคร (2545-ปัจจุบัน)

ข่าวหุ้น-การเงิน 14 มกราคม พ.ศ. 2562 18:04 น. —ธนาคารแห่งประเทศไทย

(หน่วย : บาท ต่อ 1 หน่วยเงินตราต่างประเทศ)
ปรับปรุงล่าสุด: 14 มกราคม 2562 18:00
14 ม.ค. 2562 11 ม.ค. 2562 10 ม.ค. 2562 09 ม.ค. 2562 08 ม.ค. 2562
1 อัตราอ้างอิง : ดอลลาร์สหรัฐ (USD) 31.9570 31.9150 31.9170 32.0260 32.0460
2 สหรัฐอเมริกา : ดอลลาร์ (USD)
3 ซื้อตั๋วเงิน 31.6652 31.6641 31.6709 31.7707 31.7470
4 ซื้อเงินโอน 31.7513 31.7522 31.7627 31.8606 31.8330
5 ขาย 32.1082 32.0787 32.0974 32.1870 32.1775
6 อัตรากลาง 31.9298 31.9155 31.9301 32.0238 32.0053
7 อังกฤษ : ปอนด์สเตอร์ลิง (GBP)
8 ซื้อตั๋วเงิน 40.4377 40.1401 40.2265 40.2278 40.2935
9 ซื้อเงินโอน 40.5700 40.2649 40.3666 40.3543 40.4132
10 ขาย 41.4579 41.1546 41.2649 41.2393 41.3062
11 อัตรากลาง 41.0140 40.7098 40.8158 40.7968 40.8597
12 ยูโรโซน : ยูโร (EUR)
13 ซื้อตั๋วเงิน 36.1232 36.2826 36.3923 36.2143 36.1651
14 ซื้อเงินโอน 36.2327 36.3911 36.4961 36.3244 36.2656
15 ขาย 36.9677 37.1006 37.2174 37.0268 36.9914
16 อัตรากลาง 36.6002 36.7459 36.8568 36.6756 36.6285
17 ญี่ปุ่น : เยน (100 เยน) (JPY)
18 ซื้อตั๋วเงิน 28.9845 28.9977 29.0670 28.9435 28.9556
19 ซื้อเงินโอน 29.0912 29.0892 29.1753 29.0506 29.0635
20 ขาย 29.8636 29.8429 29.9630 29.8158 29.8232
21 อัตรากลาง 29.4774 29.4661 29.5692 29.4332 29.4434
22 ฮ่องกง : ดอลลาร์ (HKD)
23 ซื้อตั๋วเงิน 4.0164 4.0175 4.0167 4.0321 4.0285
24 ซื้อเงินโอน 4.0310 4.0316 4.0331 4.0468 4.0424
25 ขาย 4.1113 4.1080 4.1132 4.1213 4.1220
26 อัตรากลาง 4.0712 4.0698 4.0732 4.0841 4.0822
27 มาเลเซีย : ริงกิต (MYR)
28 ซื้อตั๋วเงิน 7.6418 7.6414 7.6285 7.6297 7.6293
29 ซื้อเงินโอน 7.6883 7.6824 7.6743 7.6747 7.6760
30 ขาย 7.9089 7.9017 7.8919 7.8898 7.8973
31 อัตรากลาง 7.7986 7.7921 7.7831 7.7823 7.7867
32 สิงคโปร์ : ดอลลาร์ (SGD)
33 ซื้อตั๋วเงิน 23.2541 23.2619 23.2443 23.2527 23.2382
34 ซื้อเงินโอน 23.3307 23.3354 23.3240 23.3293 23.3096
35 ขาย 23.8974 23.8859 23.8865 23.8733 23.8727
36 อัตรากลาง 23.6141 23.6107 23.6053 23.6013 23.5912
37 บรูไนดารุสซาลาม : ดอลลาร์ (BND)
38 ซื้อตั๋วเงิน 23.0088 23.1200 23.0417 23.1300 23.1233
39 ซื้อเงินโอน 23.2600 23.2900 23.2383 23.2481 23.2375
40 ขาย 23.9150 23.9519 23.9258 23.9397 23.9054
41 อัตรากลาง 23.5875 23.6210 23.5821 23.5939 23.5715
42 ฟิลิปปินส์ : เปโซ (PHP)
43 ซื้อตั๋วเงิน 0.5965 0.5957 0.5966 0.5964 0.5942
44 ซื้อเงินโอน 0.6014 0.6001 0.6015 0.6009 0.5984
45 ขาย 0.6241 0.6233 0.6246 0.6237 0.6231
46 อัตรากลาง 0.6128 0.6117 0.6131 0.6123 0.6108
47 อินโดนิเซีย : รูเปีย (1,000 รูเปีย) (IDR)
48 ซื้อตั๋วเงิน 2.1283 2.1053 2.0879 2.1013 2.1167
49 ซื้อเงินโอน 2.1754 2.1692 2.1584 2.1671 2.1726
50 ขาย 2.3951 2.3939 2.3947 2.3965 2.4030
51 อัตรากลาง 2.2853 2.2816 2.2766 2.2818 2.2878
52 อินเดีย : รูปี (INR)
53 ซื้อตั๋วเงิน 0.4131 0.4136 0.4112 0.4136 0.4113
54 ซื้อเงินโอน 0.4265 0.4275 0.4259 0.4261 0.4301
55 ขาย 0.4833 0.4788 0.4827 0.4883 0.4898
56 อัตรากลาง 0.4549 0.4532 0.4543 0.4572 0.4600
57 สวิสเซอร์แลนด์ : ฟรังก์ (CHF)
58 ซื้อตั๋วเงิน 32.0102 32.0269 32.3456 32.2209 32.1798
59 ซื้อเงินโอน 32.1104 32.1277 32.4511 32.3144 32.2855
60 ขาย 32.8126 32.8146 33.1444 32.9822 32.9766
61 อัตรากลาง 32.4615 32.4712 32.7978 32.6483 32.6311
62 ออสเตรเลีย : ดอลลาร์ (AUD)
63 ซื้อตั๋วเงิน 22.5128 22.5025 22.3837 22.4308 22.3493
64 ซื้อเงินโอน 22.5881 22.5725 22.4653 22.4958 22.4145
65 ขาย 23.3852 23.3589 23.2698 23.2898 23.2265
66 อัตรากลาง 22.9867 22.9657 22.8676 22.8928 22.8205
67 นิวซีแลนด์ : ดอลลาร์ (NZD)
68 ซื้อตั๋วเงิน 21.3853 21.3175 21.2422 21.2232 21.1907
69 ซื้อเงินโอน 21.4684 21.3985 21.3282 21.3036 21.2718
70 ขาย 22.0766 21.9973 21.9495 21.9023 21.8835
71 อัตรากลาง 21.7725 21.6979 21.6389 21.6030 21.5777
72 ปากีสถาน : รูปี (PKR)
73 ซื้อตั๋วเงิน n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
74 ซื้อเงินโอน 1/ 0.2270 0.2270 0.2271 0.2278 0.2276
75 ขาย 0.2295 0.2293 0.2295 0.2301 0.2301
76 อัตรากลาง 0.2283 0.2282 0.2283 0.2290 0.2289
77 แคนาดา : ดอลลาร์ (CAD)
78 ซื้อตั๋วเงิน 23.6935 23.7990 23.7450 23.8395 23.7136
79 ซื้อเงินโอน 23.7790 23.8739 23.8361 23.9209 23.7981
80 ขาย 24.3380 24.4069 24.3923 24.4441 24.3355
81 อัตรากลาง 24.0585 24.1404 24.1142 24.1825 24.0668
82 สวีเดน : โครนา (SEK)
83 ซื้อตั๋วเงิน 3.5171 3.5342 3.5394 3.5379 3.5345
84 ซื้อเงินโอน 3.5342 3.5509 3.5599 3.5553 3.5517
85 ขาย 3.6162 3.6275 3.6392 3.6297 3.6291
86 อัตรากลาง 3.5752 3.5892 3.5996 3.5925 3.5904
87 เดนมาร์ก : โครน (DKK)
88 ซื้อตั๋วเงิน 4.8362 4.8587 4.8694 4.8486 4.8394
89 ซื้อเงินโอน 4.8553 4.8760 4.8892 4.8663 4.8583
90 ขาย 4.9595 4.9722 4.9900 4.9601 4.9577
91 อัตรากลาง 4.9074 4.9241 4.9396 4.9132 4.9080
92 นอร์เวย์ : โครน (NOK)
93 ซื้อตั๋วเงิน 3.6826 3.7140 3.7086 3.6999 3.6885
94 ซื้อเงินโอน 3.6972 3.7276 3.7237 3.7138 3.7030
95 ขาย 3.7852 3.8095 3.8095 3.7942 3.7862
96 อัตรากลาง 3.7412 3.7686 3.7666 3.7540 3.7446
97 จีน : หยวน เรนมินบิ (CNY)
98 ซื้อตั๋วเงิน 4.6333 4.6273 4.5941 4.5898 4.5773
99 ซื้อเงินโอน 4.6628 4.6553 4.6264 4.6202 4.6099
100 ขาย 4.7861 4.7704 4.7518 4.7312 4.7283
101 อัตรากลาง 4.7245 4.7129 4.6891 4.6757 4.6691
102 เม็กซิโก : เปโซ (MXN)
103 ซื้อ 1.6588 1.6599 1.6522 1.6452 1.6441
104 ขาย 1.6774 1.6770 1.6696 1.6621 1.6619
105 อัตรากลาง 1.6681 1.6685 1.6609 1.6537 1.6530
106 แอฟริกาใต้ : แรนด์ (ZAR)
107 ซื้อ 2.2950 2.2918 2.2919 2.2808 2.2944
108 ขาย 2.3208 2.3153 2.3161 2.3042 2.3192
109 อัตรากลาง 2.3079 2.3036 2.3040 2.2925 2.3068
110 พม่า : จัต (MMK)
111 ซื้อ 0.0208 0.0208 0.0207 0.0207 0.0207
112 ขาย 0.0210 0.0210 0.0209 0.0209 0.0209
113 อัตรากลาง 0.0209 0.0209 0.0208 0.0208 0.0208
114 เกาหลีใต้ : วอน (KRW)
115 ซื้อ 0.0284 0.0284 0.0284 0.0284 0.0285
116 ขาย 0.0287 0.0287 0.0287 0.0287 0.0288
117 อัตรากลาง 0.0286 0.0286 0.0286 0.0286 0.0287
118 ไต้หวัน : ดอลลาร์ (TWD)
119 ซื้อ 1.0310 1.0311 1.0317 1.0327 1.0329
120 ขาย 1.0426 1.0417 1.0426 1.0432 1.0440
121 อัตรากลาง 1.0368 1.0364 1.0372 1.0380 1.0385
122 คูเวต : ดีนาร์ (KWD)
123 ซื้อ 104.8244 104.8966 104.7928 105.0811 104.9901
124 ขาย 106.0026 105.9752 105.8971 106.1577 106.1263
125 อัตรากลาง 105.4135 105.4359 105.3450 105.6194 105.5582
126 ซาอุดีอาระเบีย : ริยาล (SAR)
127 ซื้อ 8.4634 8.4639 8.4671 8.4932 8.4861
128 ขาย 8.5585 8.5509 8.5563 8.5802 8.5779
129 อัตรากลาง 8.5110 8.5074 8.5117 8.5367 8.5320
130 สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ : ดีแรห์ม (AED)
131 ซื้อ 8.6440 8.6443 8.6471 8.6738 8.6663
132 ขาย 8.7412 8.7332 8.7383 8.7627 8.7601
133 อัตรากลาง 8.6926 8.6888 8.6927 8.7183 8.7132
134 บังกลาเทศ : ตากา (BDT)
135 ซื้อ 0.3796 0.3793 0.3796 0.3804 0.3798
136 ขาย 0.3838 0.3832 0.3836 0.3843 0.3839
137 อัตรากลาง 0.3817 0.3813 0.3816 0.3824 0.3819
138 สาธารณรัฐเช็ก : คราวน์ (CZK)
139 ซื้อ 1.4247 1.4278 1.4301 1.4223 1.4291
140 ขาย 1.4407 1.4425 1.4452 1.4369 1.4446
141 อัตรากลาง 1.4327 1.4352 1.4377 1.4296 1.4369
142 กัมพูชา : เรียล (100 เรียล)(KHR)
143 ซื้อ 0.7902 0.7899 0.7853 0.7942 0.7904
144 ขาย 0.7991 0.7980 0.7936 0.8023 0.7990
145 อัตรากลาง 0.7947 0.7940 0.7895 0.7983 0.7947
146 เคนยา : ชิลลิ่ง (KES)
147 ซื้อ 0.3121 0.3124 0.3122 0.3125 0.3122
148 ขาย 0.3156 0.3156 0.3155 0.3157 0.3156
149 อัตรากลาง 0.3139 0.3140 0.3139 0.3141 0.3139
150 ลาว : กีบ (100 กีบ)(LAK)
151 ซื้อ 0.3710 0.3711 0.3711 0.3723 0.3719
152 ขาย 0.3752 0.3749 0.3750 0.3761 0.3760
153 อัตรากลาง 0.3731 0.3730 0.3731 0.3742 0.3740
154 รัสเซีย : รูเบิล (RUB)
155 ซื้อ 0.4746 0.4748 0.4764 0.4762 0.4774
156 ขาย 0.4800 0.4797 0.4814 0.4811 0.4826
157 อัตรากลาง 0.4773 0.4773 0.4789 0.4787 0.4800
158 เวียดนาม : ดอง (100 ดอง)(VND)
159 ซื้อ 0.1369 0.1369 0.1369 0.1373 0.1372
160 ขาย 0.1384 0.1383 0.1384 0.1387 0.1387
161 อัตรากลาง 0.1377 0.1376 0.1377 0.1380 0.1380
162 อียิปต์ : ปอนด์ อียิปต์ (EGP)
163 ซื้อ 1.7713 1.7714 1.7735 1.7774 1.7766
164 ขาย 1.7913 1.7896 1.7921 1.7956 1.7959
165 อัตรากลาง 1.7813 1.7805 1.7828 1.7865 1.7863
166 โปแลนด์ : สล็อตตี (PLN)
167 ซื้อ 8.4844 8.5010 8.5237 8.4837 8.5001
168 ขาย 8.5798 8.5884 8.6135 8.5706 8.5921
169 อัตรากลาง 8.5321 8.5447 8.5686 8.5272 8.5461
170 ศรีลังกา : รูปี ศรีลังกา (LKR)
171 ซื้อ 0.1745 0.1744 0.1741 0.1745 0.1747
172 ขาย 0.1765 0.1762 0.1759 0.1763 0.1766
173 อัตรากลาง 0.1755 0.1753 0.1750 0.1754 0.1757
174 อิรัก : ดีนาร์ อิรัก (IQD)
175 ซื้อ 0.0266 0.0266 0.0266 0.0267 0.0267
176 ขาย 0.0269 0.0269 0.0269 0.0270 0.0270
177 อัตรากลาง 0.0268 0.0268 0.0268 0.0269 0.0269
178 บาห์เรน : ดีนาร์ บาห์เรน (BHD)
179 ซื้อ 84.2210 84.2233 84.2512 84.5109 84.4377
180 ขาย 85.1676 85.0894 85.1390 85.3767 85.3515
181 อัตรากลาง 84.6943 84.6564 84.6951 84.9438 84.8946
182 โอมาน : เรียล โอมาน (OMR)
183 ซื้อ 82.4709 82.4732 82.5005 82.7548 82.6831
184 ขาย 83.3979 83.3213 83.3699 83.6026 83.5779
185 อัตรากลาง 82.9344 82.8973 82.9352 83.1787 83.1305
186 จอร์แดน : ดอลลาร์ จอร์แดน (JOD)
187 ซื้อ 44.7453 44.7466 44.7614 44.8994 44.8605
188 ขาย 45.2483 45.2067 45.2331 45.3594 45.3460
189 อัตรากลาง 44.9968 44.9767 44.9973 45.1294 45.1033
190 กาตาร์ : เรียล กาตาร์ (QAR)
191 ซื้อ 8.7191 8.7193 8.7236 8.7510 8.7429
192 ขาย 8.8171 8.8090 8.8155 8.8406 8.8375
193 อัตรากลาง 8.7681 8.7642 8.7696 8.7958 8.7902
194 มัลดีฟส์ : รูฟียา (MVR)
195 ซื้อ 2.0538 2.0538 2.0545 2.0608 2.0591
196 ขาย 2.0769 2.0749 2.0762 2.0820 2.0813
197 อัตรากลาง 2.0654 2.0644 2.0654 2.0714 2.0702
198 เนปาล : รูปี เนปาล (NPR)
199 ซื้อ 0.2815 0.2818 0.2817 0.2836 0.2855
200 ขาย 0.2847 0.2847 0.2847 0.2865 0.2886
201 อัตรากลาง 0.2831 0.2833 0.2832 0.2851 0.2871
202 ปาปัวนิวกินี : คีนา (PGK)
203 ซื้อ 9.4301 9.4304 9.4335 9.4626 9.4544
204 ขาย 9.5361 9.5274 9.5329 9.5595 9.5567
205 อัตรากลาง 9.4831 9.4789 9.4832 9.5111 9.5056
206 อิสราเอล : เชคเกิล อิสราเอล (ILS)
207 ซื้อ 8.6447 8.6528 8.6592 8.6170 8.5845
208 ขาย 8.7419 8.7417 8.7504 8.7053 8.6774
209 อัตรากลาง 8.6933 8.6973 8.7048 8.6612 8.6310
210 ฮังการี : ฟอรินท์ (HUF)
211 ซื้อ 0.1134 0.1136 0.1140 0.1133 0.1137
212 ขาย 0.1147 0.1148 0.1153 0.1145 0.1150
213 อัตรากลาง 0.1141 0.1142 0.1147 0.1139 0.1144
ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย

เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ