การเปลี่ยนแปลงบัญชีรับดอกเบี้ยและเงินต้นของตั๋วเงินคลังและพันธบัตรรัฐบาลให้ตรงกับชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์

ข่าวหุ้น-การเงิน Tuesday June 21, 2022 14:59 —ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย

เรื่อง การเปลี่ยนแปลงบัญชีรับดอกเบี้ยและเงินต้นของตั๋วเงินคลังและพันธบัตรรัฐบาลให้ตรงกับชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์
เลขที่ ฝชพ.(23) ว.973/2565
วันที่ออกหนังสือเวียน     21 มิถุนายน 2565
วันที่มีผลบังคับใช้     -
วันที่สิ้นสุดผลบังคับใช้     -

สถาบันผู้เกี่ยวข้อง     1.ธนาคารพาณิชย์จดทะเบียนในประเทศ
2.ธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบียนในต่างประเทศ
3.บริษัทเครดิตฟองซิเอร์
4.บริษัทเงินทุน
5.บริษัทบริหารสินทรัพย์
6.บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
7.บริษัทหลักทรัพย์
8.สถาบันการเงินเฉพาะกิจ
9.อื่น ๆ

วัตถุประสงค์/หลักการ/เหตุผล     -

สาระสำคัญ
เพื่อแจ้งรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงบัญชีรับดอกเบี้ยและเงินต้นของตั๋วเงินคลังและพันธบัตรรัฐบาลให้ตรงกับชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์
ถาม-ตอบ     -
เอกสารแนบ     -

ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ