ร่างพระราชบัญญัติโอนอำนาจหน้าที่และกิจการบริหารของสำนักผังเมืองกระทรวงมหาดไทย ไปเป็นของกรมการผังเมือง กระทรวงมหาดไทย พ.ศ....

ข่าวกฏหมายและประกาศ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2537 08:20 น. —มติคณะรัฐมนตรี


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ