การปรับกฎเฉพาะรายสินค้าจากพิกัดศุลกากรระบบฮาร์โมไนซ์ ฉบับปี 2007 เป็นฉบับปี 2012 ภายใต้ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน – สาธารณรัฐเกาหลี

ข่าวการเมือง Tuesday March 17, 2015 18:23 —มติคณะรัฐมนตรี

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงพาณิชย์ (พณ.) เสนอ ดังนี้

1. เห็นชอบต่อการปรับกฎเฉพาะรายสินค้าจากพิกัดศุลกากรระบบฮาร์โมไนซ์ ฉบับปี 2007 เป็นฉบับปี 2012 ภายใต้ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน – สาธารณรัฐเกาหลี

2. มอบหมายให้กระทรวงการคลัง (กค.) (กรมศุลกากร) และ พณ.(กรมการค้าต่างประเทศ) ดำเนินการต่อไปเพื่อให้กฎเฉพาะรายสินค้าภายใต้ความตกลงการค้าสินค้าอาเซียน – สาธารณรัฐเกาหลี พิกัดศุลกากรระบบฮาร์โมไนซ์ ฉบับปี 2012 มีผลบังคับใช้โดยเร็ว

3. มอบหมายให้กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) แจ้งสำนักเลขาธิการอาเซียน เพื่อผนวกกฎเฉพาะรายสินค้า ฉบับปี 2012 เข้าไปในความตกลงการค้าสินค้าภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และสาธารณรัฐเกาหลี ทั้งนี้ ให้แจ้งเมื่อคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบและกรมศุลกากรดำเนินกระบวนการภายในแล้วเสร็จ

--ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 17 มีนาคม 2558--


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ