ขอความเห็นชอบร่างความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลสหพันธรัฐรัสเซียว่าด้วยความร่วมมือด้านการทหาร

ข่าวการเมือง Tuesday April 12, 2016 16:55 —มติคณะรัฐมนตรี

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เสนอ ดังนี้

1. ให้กระทรวงกลาโหม (กห.) จัดทำความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลสหพันธรัฐรัสเซียว่าด้วยความร่วมมือด้านการทหาร

2. ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นผู้ลงนามฝ่ายไทย โดยให้กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) จัดทำหนังสือมอบอำนาจเต็ม (Full Power) ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นผู้ร่วมลงนามในร่างความตกลงฯ ดังกล่าว

3. หากมีความจำเป็นที่จะต้องเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของร่างความตกลงฯ โดยไม่ส่งผลกระทบต่อสาระสำคัญของร่างความตกลงฯ ให้ กห. พิจารณาดำเนินการได้ตามความเหมาะสม

สาระสำคัญของเรื่อง

กห. รายงานว่า

1. รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตรฯ) และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมมีกำหนดเดินทางเยือนสหพันธรัฐรัสเซียเพื่อเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมอาเซียน – รัสเซีย อย่างไม่เป็นทางการ (The Informal Meeting of the Defence Ministers of ASEAN and Russia) และการประชุม Moscow International Conference ครั้งที่ 5 ณ กรุงมอสโก สหพันธรัฐรัสเซีย ระหว่างวันที่ 25 – 28 เมษายน 2559 ซึ่งจะมีการจัดการลงนามร่วมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสหพันธรัฐรัสเซียในร่างความตกลงฯ ในห้วงการเยือนดังกล่าว

2. ร่างความตกลงฯ มีขอบเขตความร่วมมือประกอบด้วย

2.1 แลกเปลี่ยนมุมมองและข่าวสารในประเด็นที่เป็นผลประโยชน์ร่วมกันในด้านยุทธศาสตร์การป้องกันประเทศและด้านการทหารในการเสริมสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจและความมั่นคงระหว่างประเทศ รวมทั้งการพัฒนาความร่วมมือด้านการต่อต้านการก่อการร้าย

2.2 การพัฒนาความร่วมมือด้านการฝึกร่วม การศึกษาทางทหาร การแพทย์ทหาร การแผนที่ทหาร อุทกศาสตร์ และการกีฬาและวัฒนธรรม

2.3 การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการรักษาสันติภาพภายใต้กรอบขององค์การสหประชาชาติ

2.4 ความร่วมมือในการค้นหาและกู้ภัยในทะเล

2.5 ความร่วมมือด้านการต่อต้านการกระทำอันเป็นโจรสลัด

2.6 ความร่วมมือในด้านอื่น ๆ ที่คู่ภาคีเห็นพ้องร่วมกัน

--ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 12 เมษายน 2559--


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ