ข่าวอินโฟเควสท์
13:10 AOT เผยบอร์ดอนุมัติ"คิง เพาเวอร์"กวาดทุกพื้นที่สุวรรณภูมิ-3 สนามบินภูมิภาค จ่าย Minimum Guarantee ปีแรกรวม 2.35 หมื่นลบ.   บมจ. ท่าอากาศยานไทย …
13:09 7 พรรคร่วมฝ่ายค้าน ยื่นญัตติด่วนให้ตั้งกมธ.สอบกระบวนการได้มาส.ว./"พรเพชร" ขออย่าโยงโหวตนายกฯ   7 พรรคร่วมฝ่ายค้าน ประกอบด้วย พรรคเพื่อไทย พรรคอ…
13:00 ธนาคารกลางจีนเตรียมออกพันธบัตรวงเงิน 3 หมื่นล้านหยวนในฮ่องกง   ธนาคารกลางจีนเตรียมออกพันธบัตรวงเงิน 3 หมื่นล้านหยวน หรือ 2.9 พันล้านดอลลาร์สหรั…
12:58 "ชาดา"รับพรรคเปลี่ยนตัวให้น้องสาวนั่ง รมช.เกษตรฯแทน ลั่นเป็น ส.ส.ก็ทำหน้าที่ได้   นายชาดา ไทยเศรษฐ์ ส.ส.อุทัยธานี พรรคภูมิใจไทย (ภท.) ยอมรับว่า…
12:50 MAKRO เชื่อรับผลดีกำลังซื้อโตต่อเนื่องใน H2/62 พร้อมออกดิจิทัลแคมเปญกระตุ้นยอดขาย-เพิ่มสมาชิก   นางศิริพร เดสิงห์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สา…

แต่งตั้ง

ข่าวการเมือง มติคณะรัฐมนตรี -- อังคารที่ 9 เมษายน 2562 17:13:51 น.
1. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ)

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐเสนอแต่งตั้ง นายภูมิวิศาล เกษมศุข ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ให้ดำรงตำแหน่ง รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป เพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่าง

2. เรื่อง การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในคณะกรรมการสภาการศึกษา แทนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่พ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบและเห็นชอบตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเสนอ ดังนี้

1. รับทราบกรณี รองศาสตราจารย์บัณฑิต ทิพากร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในคณะกรรมการสภาการศึกษา พ้นจากตำแหน่งเนื่องจากลาออก

2. เห็นชอบแต่งตั้ง ศาสตราจารย์อำนาจ วงศ์บัณฑิต เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในคณะกรรมการสภาการศึกษา แทนผู้ที่พ้นจากตำแหน่ง

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน 2562 เป็นต้นไป และให้กระทรวงศึกษาธิการดำเนินการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสภาการศึกษาในครั้งต่อไปให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดไว้อย่างเคร่งครัด ตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 เรื่อง การดำเนินการแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ ตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลาตามกฎหมาย

3. เรื่อง การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ จำนวน 8 คน แทนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเดิมที่ดำรงตำแหน่งครบวาระสองปี ดังนี้

ผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคราชการ
1. พลตำรวจตรี ประสิทธิ์ เฉลิมวุฒิศักดิ์ (เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค)
2. นางภานุมาศ สิทธิเวคิน [กรรมการร่างกฎหมายประจำ (นักกฎหมายกฤษฎีกาทรงคุณวุฒิ)]
3. นางปัทมา เธียรวิศิษฎ์สกุล (รองเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ)
4. นางปิยนุช วุฒิสอน (เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ)
ผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคเอกชน
1. นายชูศักดิ์ ชื่นประโยชน์ (รองประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่ง ประเทศไทย)
2. รองศาสตราจารย์นิพิฐ พิรเวช (ผู้ทรงคุณวุฒิด้านระบบบริการสุขภาพสมาคมเวชสารสนเทศไทย)
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนวรรธน์ พลวิชัย (รองอธิการบดีอาวุโสวิชาการและงานวิจัย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย)
4. นางศิริรัตน์ เด่นวรพงษาสุข (กรรมการสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย)

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน 2562 เป็นต้นไป และให้กระทรวงพาณิชย์ดำเนินการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการในครั้งต่อไปให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดไว้อย่างเคร่งครัด ตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 เรื่อง การดำเนินการแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ ตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลาตามกฎหมาย

--ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 9 เมษายน 2562--