ข่าวอินโฟเควสท์
17:21 "ทรัมป์"เรียกร้องซีอีโอ"ล็อคฮีด มาร์ติน"ทบทวนแผนปิดโรงงานผลิตเฮลิคอปเตอร์ในเพนซิลวาเนีย   ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์แห่งสหรัฐเปิดเผยในทวิตเตอร์…
16:38 สื่อเผย"นิสสัน"พิจารณาให้ผู้บริหาร"เรโนลต์"เข้าร่วมในคณะกรรมการกำกับดูแลชุดใหม่   สื่อต่างประเทศเปิดเผยว่า บริษัทนิสสัน มอเตอร์ของญี่ปุ่นกำลังพ…
15:26 (เพิ่มเติม) เกิดเหตุยิงกันที่ห้างคอสโกในเมืองโคโรนา รัฐแคลิฟอร์เนีย เสียชีวิต 1 บาดเจ็บ 3   สถานีโทรทัศน์ซีบีเอสรายงานว่า มีผู้เสียชีวิต 1 ราย …
15:07 (เพิ่มเติม) "แคร์รี แลม"แถลงเลื่อนการลงมติกฎหมายส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดน   นางแคร์รี แลม ผู้ว่าการเขตบริหารพิเศษฮ่องกงเปิดเผยในการแถลงข่าวในวันนี้ว…
12:51 "แคร์รี แลม"เตรียมแถลงข่าวบ่ายนี้เกี่ยวกับกฎหมายส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดน   สำนักข่าวเกียวโดรายงานในวันนี้ว่า นางแคร์รี แลม ผู้ว่าการเขตบริหารพิเศษฮ…

การให้สัตยาบันต่อความตกลงว่าด้วยการจัดตั้งศูนย์ประสานงานอาเซียนด้านสุขภาพสัตว์และโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน

ข่าวการเมือง มติคณะรัฐมนตรี -- อังคารที่ 21 พฤษภาคม 2562 17:01:38 น.

เรื่อง การให้สัตยาบันต่อความตกลงว่าด้วยการจัดตั้งศูนย์ประสานงานอาเซียนด้านสุขภาพสัตว์และโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน (ASEAN Coordinating Centre for Animal Health and Zoonoses: ACCAHZ)

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบความตกลงว่าด้วยการจัดตั้งศูนย์ประสานงานอาเซียนด้านสุขภาพสัตว์และโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน รวมทั้งให้ยุติการเสนอความตกลงว่าด้วยการจัดตั้งศูนย์ประสานงานอาเซียนด้านสุขภาพสัตว์และโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน (ASEAN Coordinating Centre for Animal Health and Zoonoses: ACCAHZ) และร่างพระราชบัญญัติเพื่อกำหนดสถานะทางกฎหมายและคุ้มครองการดำเนินงานศูนย์ประสานงานอาเซียนด้านสุขภาพสัตว์และโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ โดยเห็นชอบการให้สัตยาบันต่อความตกลงว่าด้วยการจัดตั้งศูนย์ประสานงานอาเซียนด้านสุขภาพสัตว์และโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน (ASEAN Coordinating Centre for Animal Health and Zoonoses: ACCAHZ) และมอบหมายให้กระทรวงการต่างประเทศจัดทำสัตยาบันสารความตกลงดังกล่าวและดำเนินการยื่นต่อเลขาธิการอาเซียนต่อไป ทั้งนี้ ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปจัดทำร่างพระราชกฤษฎีกาเพื่อรองรับการให้เอกสิทธิ์และความคุ้มกันให้แก่ศูนย์ประสานงานอาเซียนด้านสุขภาพสัตว์และโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน และความตกลงประเทศเจ้าบ้าน (Template of Host Country Agreement) สำหรับการจัดตั้งสำนักงาน ACCAHZ ตามความเห็นของกระทรวงการต่างประเทศและสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาต่อไป ก่อนที่จะมีการจัดตั้งศูนย์ประสานงานอาเซียนด้านสุขภาพสัตว์และโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคนในประเทศไทย พร้อมให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับความเห็นของกระทรวงการคลังและสำนักงบประมาณไปพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เสนอ

สาระสำคัญของเรื่อง

อาเซียนตกลงให้จัดตั้ง ACCAHZ เพื่อความมุ่งประสงค์ในการอำนวยความสะดวกและจัดหากรอบความร่วมมือและการประสานในหมู่รัฐสมาชิกอาเซียน กับคู่เจรจาของอาเซียน หุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาของอาเซียน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ ในการป้องกันควบคุมและกำจัดโรคสัตว์ข้ามแดนและโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคนในอาเซียน นอกจากนี้ยังมีเป้าหมายที่จะสนับสนุนให้เกิดสู่ความมั่นคงและปลอดภัยด้านอาหาร ด้านสุขภาพสัตว์และมนุษย์การบรรเทาความยากจน และความเป็นอยู่ที่ดีและการดำรงชีวิตของประชาชนแห่งอาเซียน

ทั้งนี้ การจัดตั้งศูนย์ประสานงานอาเซียนด้านสุขภาพสัตว์และโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน (ASEAN Coordinating Centre for Animal Health and Zoonoses: ACCAHZ) เป็นพันธสัญญาที่ต้องปฏิบัติตามพิมพ์เขียวเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community Blueprint) :ซึ่งจะช่วยส่งเสริมความเป็นปึกแผ่นและการแสดงความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และยังจะช่วยส่งเสริมบทบาทนำในด้านการควบคุม ป้องกันและกำจัดโรคระบาดสัตว์ข้ามแดนและโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคนของประเทศไทย ทั้งในระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติ

--ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 21 พฤษภาคม 2562--
ข่าวที่เกี่ยวข้อง