ข่าวอินโฟเควสท์
17:03 รัฐบาลอังกฤษขานรับจีนปล่อยตัวจนท.สถานกงสุลประจำฮ่องกง   รัฐบาลอังกฤษแสดงความยินดีในวันนี้กับการที่รัฐบาลจีนได้ปล่อยตัวนายไซม่อน เฉิง เจ้าหน้าที…
16:38 สื่อเผยตำรวจฮ่องกงใช้แก๊สน้ำตาหวังสลายกลุ่มผู้ประท้วงวันนี้   สื่อต่างประเทศรายงานว่า ตำรวจฮ่องกงได้ใช้แก๊สน้ำตาในวันนี้ เพื่อพยายามจะสลายกลุ่ม…
16:14 "อรุณ เจทลีย์" อดีตรมว.คลังอินเดีย เสียชีวิตแล้วด้วยวัย 66 ปี   นายอรุณ เจทลีย์ อดีตรมว.คลังของอินเดีย เสียชีวิตแล้วในวันนี้ที่โรงพยาบาล AIIMS …
15:09 ไต้หวันเผยการผลิตภาคอุตสาหกรรมเพิ่มเกินคาด ได้อานิสงส์จากสงครามการค้าสหรัฐ-จีน   กระทรวงเศรษฐกิจไต้หวันเปิดเผยว่า การผลิตภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น…
13:43 "ทรัมป์" เผยจะไม่ยับยั้ง หาก "พาวเวล" ขอลาออกจากตำแหน่ง   ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์แห่งสหรัฐได้วิพากษ์วิจารณ์นายเจอโรม พาวเวล ประธานธนาคารกลาง…

ขอความเห็นชอบวงเงินอุดหนุนบริการสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2563 ขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพและการรถไฟแห่งประเทศไทย

ข่าวการเมือง มติคณะรัฐมนตรี -- อังคารที่ 2 กรกฎาคม 2562 15:51:18 น.

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบกรอบวงเงินอุดหนุนบริการสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2563 ขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) จำนวน 1,775.653 ล้านบาท และของการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) จำนวน 3,238.682 ล้านบาท ตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการเงินอุดหนุนบริการสาธารณะ ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2562 ตามที่กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ ทั้งนี้ ให้ ขสมก. และ รฟท. รายงานให้สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ทราบในโอกาสแรกด้วยเพื่อ สศค. จะได้จัดเก็บข้อมูลยอดคงค้างให้เป็นไปตามข้อเท็จจริงต่อไป

สาระสำคัญของเรื่อง

กระทรวงการคลังเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบกรอบวงเงินอุดหนุนบริการสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2563 ขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) และการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการเงินอุดหนุนบริการสาธารณะ ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2562 ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท
ขสมก.
ข้อเสนอขอรับเงินอุดหนุนฯ 4,976.8381
วงเงินที่คณะกรรมการฯ เห็นชอบ 1,775.653
รฟท.
ข้อเสนอขอรับเงินอุดหนุนฯ 7,076.112
วงเงินที่คณะกรรมการฯ เห็นชอบ 3,238.682
1ไม่รวมดอกเบี้ยจ่าย [แบ่งเป็นรถโดยสารธรรมดา (ดีเซล) จำนวน 3,029.912 ล้านบาท และรถโดยสารปรับอากาศ จำนวน 1,946.926 ล้านบาท]
โดยรายการหลักที่คณะกรรมการฯ ได้ปรับลดกรอบวงเงินของทั้งสองหน่วยงานลงมีรายละเอียด ดังนี้
หน่วย : ล้านบาท
ขสมก. เช่น
1) เงินอุดหนุนบริการสาธารณะสำหรับรถโดยสารปรับอากาศ
รายการที่ปรับ 1,946.93
ข้อเสนอ 1,946.93
วงเงินที่ลดลง 0
ผลการพิจารณาเหตุผลของการปรับลด ไม่มีหลักฐานที่อ้างอิงได้ว่า ขสมก. ถูกควบคุมราคา
2) เงินเดือนค่าจ้างและสวัสดิการ
รายการที่ปรับ 1,840,392
ข้อเสนอ 306,780
วงเงินที่ลดลง 1,533.61
ผลการพิจารณาเหตุผลของการปรับลด เปลี่ยนวิธีการคำนวณให้เป็นไปตามเกณฑ์ เพื่อลดความคลาดเคลื่อน
3) ค่าเชื้อเพลิง
รายการที่ปรับ 1,156.70
ข้อเสนอ 21.14
วงเงินที่ลดลง 1,135.56
ผลการพิจารณาเหตุผลของการปรับลด เปลี่ยนวิธีการคำนวณให้เป็นไปตามเกณฑ์ เพื่อลดความคลาดเคลื่อน
รฟท. เช่น
1) ค่าโครงสร้างพื้นฐาน
รายการที่ปรับ 913.42
ข้อเสนอ 737.38
วงเงินที่ลดลง 176.04
ผลการพิจารณาเหตุผลของการปรับลด ค่าใช้จ่ายบางส่วนมีภาครัฐเป็นผู้รับภาระในการลงทุน
2) ค่าเสื่อมราคา
รายการที่ปรับ 1,223.84
ข้อเสนอ 1,212.50
วงเงินที่ลดลง 11.331
ผลการพิจารณาเหตุผลของการปรับลด ค่าใช้จ่ายบางส่วนมีภาครัฐเป็นผู้รับภาระในการลงทุน
3) ต้นทุนดอกเบี้ย
รายการที่ปรับ 1,029.78
ข้อเสนอ 988.224
วงเงินที่ลดลง 41.557
ผลการพิจารณาเหตุผลของการปรับลด ค่าใช้จ่ายบางส่วนมีภาครัฐเป็นผู้รับภาระในการลงทุน
4) ค่าเชื้อเพลิง
รายการที่ปรับ 570.295
ข้อเสนอ 38.577
วงเงินที่ลดลง 531.718
ผลการพิจารณาเหตุผลของการปรับลด ปรับสมมติฐานการคำนวณต้นทุนให้เป็นไปตามเกณฑ์
5) รายจ่ายบำเหน็จบำนาญ
รายการที่ปรับ 746.841
ข้อเสนอ 746.841
วงเงินที่ลดลง 0
ผลการพิจารณาเหตุผลของการปรับลด เป็นสวัสดิการสำหรับเจ้าหน้าที่ที่ปลดเกษียณแล้ว

นอกจากนี้ คณะกรรมการฯ ยังได้มีมติให้ ขสมก. และ รฟท. ไปพิจารณาดำเนินการตามข้อสังเกตเพิ่มเติมของคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินอุดหนุนบริการสาธารณะสาขาขนส่งด้วย

ที่มา: ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 2 กรกฎาคม 2562
ข่าวที่เกี่ยวข้อง