รายงานผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง (Work From Home) และการเหลื่อมเวลาในการทำงานในสถานที่ตั้งของส่วนราชการ รายสัปดาห์ ครั้งที่ 16

ข่าวการเมือง Tuesday September 1, 2020 18:57 —มติคณะรัฐมนตรี

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง (Work From Home) และการเหลื่อมเวลาในการทำงานในสถานที่ตั้งของส่วนราชการ รายสัปดาห์ ครั้งที่ 16 ตามที่สำนักงาน ก.พ. เสนอ

สาระสำคัญของเรื่อง

สำนักงาน ก.พ. ได้รายงานผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง (Work From Home) และการเหลื่อมเวลาในการทำงานในสถานที่ตั้งของส่วนราชการ รายสัปดาห์ ครั้งที่ 16 โดยข้อมูล ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2563 ซึ่งได้รับข้อมูลจาก 147 ส่วนราชการ คิดเป็นร้อยละ 99 ของทั้งหมด (148 ส่วนราชการ) สรุปได้ ดังนี้

1. การปฏิบัติงานในสถานที่ตั้งส่วนของราชการ ส่วนราชการมีการมอบหมายให้บุคลากรปฏิบัติงานในสถานที่ฯ ตามปกติเพิ่มมากขึ้น (82 ส่วนราชการ คิดเป็นร้อยละ 56) (เพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ที่ผ่านมา ซึ่งมี 81 ส่วนราชการ คิดเป็นร้อยละ 55) และส่วนราชการกำหนดให้บุคลากรเหลื่อมเวลาในการทำงานเป็น 3 ช่วงเวลาลดลง (76 ส่วนราชการ คิดเป็นร้อยละ 52) (ลดลงจากสัปดาห์ที่ผ่านมา ซึ่งมี 79 ส่วนราชการ คิดเป็นร้อยละ 54)

2. การปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งของส่วนราชการ (Work From Home) ส่วนราชการมอบหมายให้บุคลากรปฏิบัติงานนอกสถานที่ฯ ลดลง (65 ส่วนราชการ คิดเป็นร้อยละ 44) (ลดลงจากสัปดาห์ที่ผ่านมา ซึ่งมี 66 ส่วนราชการ คิดเป็นร้อยละ 45) โดยในจำนวนนี้มี 16 ส่วนราชการ คิดเป็นร้อยละ 11 มอบหมายให้บุคลากรทุกคนปฏิบัติงานนอกสถานที่ฯ (ไม่เปลี่ยนแปลงจากสัปดาห์ที่ผ่านมา)

ที่มา: ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 1 กันยายน 2563


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ