ขอความเห็นชอบการรับรองเอกสาร Joint Statement “Conference on Digital Transformation of the Education Systems throughout ASEAN”

ข่าวการเมือง Monday November 23, 2020 18:13 —มติคณะรัฐมนตรี

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบต่อร่างเอกสาร Joint Statement ?Conference on Digital Transformation of the Education Systems throughout ASEAN? พร้อมทั้งอนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงนามในหนังสือเห็นชอบ/รับรอง (Adoption) ร่างเอกสารดังกล่าว ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ (สธ.) เสนอ

สาระสำคัญของเอกสาร Joint Statement ?Conference on Digital Transformation of the Education Systems throughout ASEAN? ดังนี้

1. ส่งเสริมทักษะความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (digital literacy) และทักษะที่จำเป็น ต่อการปฏิบัติงาน (transferable skills) ในระบบการศึกษาของอาเซียน

2. มุ่งเน้นการเป็นหุ้นส่วนกับภาคเอกชนเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานด้านดิจิทัลให้บรรลุเป้าหมาย

3. ให้เด็กและเยาวชนมีส่วนร่วมในกระบวนการการเปลี่ยนแปลงด้านดิจิทัล

4. สนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ รวมทั้งการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพ (hard infrastructure) และโครงสร้างพื้นฐานด้านกฎหมาย กฎระเบียบ และมาตรฐาน (soft infrastructure)

5. ให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชนในการเข้าถึงสื่อดิจิทัลอย่างปลอดภัย

ที่มา: ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ