แนวทางการแก้ไขปัญหาตู้คอนเทนเนอร์ขาดแคลนในธุรกิจขนส่งสินค้าทางทะเลของการท่าเรือแห่งประเทศไทย

ข่าวการเมือง Wednesday March 31, 2021 09:54 —มติคณะรัฐมนตรี

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบแนวทางการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์ในธุรกิจการขนส่งสินค้าทางทะเลตามการพิจารณาของคณะกรรมการท่าเรือแห่งประเทศไทยในคราวประชุม ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2564 ตามที่กระทรวงคมนาคม (คค.) โดยการท่าเรือแห่งประเทศไทยเสนอ ดังนี้

(1) ให้ท่าเรือกรุงเทพปรับลดค่าภาระตู้สินค้าเปล่าขาเข้าผ่านท่าเรือกรุงเทพในอัตรา 1,000 บาทต่อทีอียู เป็นเวลา 3 เดือน ตั้งแต่เดือนมกราคม - มีนาคม 2564 รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเป็นจำนวนเงินประมาณ 5.280 ล้านบาท

(2) ให้ท่าเรือแหลมฉบังชดเชยค่ายกขนตู้สินค้าให้แก่เอกชนผู้ประกอบการนำเข้าที่ท่าเรือแหลมฉบัง โดยจ่ายส่วนลดคืนในอัตรา 1,000 บาทต่อทีอียู เป็นระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่เดือนมกราคม - มีนาคม 2564 รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเป็นจำนวนเงินประมาณ 384 ล้านบาท และให้ คค. ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประเมินความคุ้มค่าในการดำเนินการและประโยชน์ที่ผู้ประกอบการส่งออกรายย่อยได้รับ รวมทั้งหาข้อยุติเกี่ยวกับแหล่งเงินที่จะนำมาใช้ในการดำเนินการตามแนวทางดังกล่าว

ทั้งนี้ แนวทางการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์ฯ ตามที่การท่าเรือแห่งประเทศไทยเสนอ เป็นการดำเนินการตามที่ได้มีการประชุมหารือร่วมกับกรมการค้าภายใน และคณะกรรมการการท่าเรือแห่งประเทศไทยในคราวประชุม ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2564 ได้มีมติเห็นชอบแล้ว

ที่มา: ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 30 มีนาคม 2564


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ