รายงานราคาพืชไร่และวัตถุดิบอาหารสัตว์ ประจำวันที่ 6 พ.ค. 2552

ข่าวทั่วไป Wednesday May 6, 2009 17:46 —กรมการค้าภายใน

(Prices of Field Crops and Raw Material Animal Feed)

หน่วย:บาท/100กก. (Unit : Baht/100kg.) |-----------------------------------------------------------------|

 |                   | WHOLESALE PRICES : BANGKOK|
 |      สินค้า (COMMODITY)     |-------------|-------------|
 |                   | 4 พ.ค. 52 | 6 พ.ค. 52  |
|-------------------------------------|-------------|-------------|
 | ยางแผ่นดิบ ชั้น 3            |  50.80  |  52.80  |
 | (ราคาเกษตรกรขายได้ จ.สงขลา)     |       |       |
| ผลปาล์มทะลาย (คุณภาพเปอร์เซ็นต์น้ำมัน 17%) | 4.10 - 4.15 | 4.25 - 4.40 |
 | น้ำมันปาล์มดิบ (ราคาซื้อขายทั่วไปส่งมอบถึงผู้ซื้อ)|       |       |
 |  - เกรด A (น้ำมันจากเปลือก)      |26.00 - 26.25|27.00 - 27.25|
 | ข้าวโพด (Maize)           |       |       |
 |  ไซโล (Warehouse)         | 600 - 617 | 620 - 625 |
 |  โรงงานอาหารสัตว์ (Feedmill)     | 718 - 725 | 708 - 715 |
 | ข้าวฟ่างขาว    (White Sorghum)  |   -   |   -   |
 | ข้าวฟ่างแดง    (Red Sorghum)   |   -   |   -   |
 | มันเส้น      (Tapioca Chips)  |       |       |
 | - ส่งมอบ ณ คลังสินค้าเขต จ.อยุธยา    | 352 - 370 | 345 - 370 |
 | - ส่งมอบ ณ คลังสินค้าเขต จ.ชลบุรี     | 360 - 380 | 360 - 380 |
 | แป้งมันประเภทสตาร์ช ชั้นพิเศษ       |       |       |
| - ส่งมอบ ณ คลังสินค้าเขต กรุงเทพและปริมณฑล| 850 - 860 | 850 - 860 |
 | มันอัดเม็ดแข็ง (Tapioca Pellets)    |   -   |   -   |
| แป้งมันซูเปอร์ไฮเกรด(Tapioca Flour Super) 1160 - 1200 | 1160 - 1200 |
| ถั่วเขียวผิวมันอย่างดี  (Mung Bean No.1) | 2500 - 2600 | 2500 - 2600 |
| ถั่วเขียวผิวมันอย่างรอง (Mung Bean No.2) | 2400 - 2500 | 2400 - 2500 |
 | ถั่วดำ (Black Bean)          | 2500 - 2600 | 2500 - 2600 |
 | เมล็ดถั่วเหลือง             |       |       |
| - เกรดผลิตอาหารสัตว์ (Soybean No.1)  |20.00 - 20.50|20.00 - 20.50|
| - เกรดสกัดน้ำมัน   (Soybean No.2)  |16.50 - 17.00|16.50 - 17.00|
|*กระสอบใหม่   (New Gunny Bag) (ใบ) |45.00 - 46.00|45.00 - 46.00|
|*กระสอบใช้แล้วไม่มีตรา (Once Used Gunny- |30.00 - 31.00|30.00 - 31.00|
 | Bag W/O Mark) (ใบ)        |       |       |
|*กระสอบใช้แล้วมีตรา (Used Gunny Bag With|20.00 - 22.00|20.00 - 22.00|
 | Mark) (ใบ)             |       |       |
|*เนื้อมะพร้าวแห้ง 90% (ขายส่ง) (Copra 90%)|16.00 - 16.50|16.00 - 16.50|
 |*ปลาป่น โปรตีนร้อยละ 60 (เบอร์ 3)    |  31.70  |  30.70  |
 | (Fishmeal 58% of Protein)     |       |       |
|*กากถั่วเหลือง นำเข้าโปรตีนร้อยละ 42-45  |15.60 - 15.80|15.60 - 15.80|
 | (Import Soybean Cake 42-45 of Protien)      |       |
|*กากถั่วเหลือง ผลิตในประเทศ(เมล็ดนำเข้า)  |15.85 - 16.15|15.85 - 16.15|
 | (Domestic Soybean Cake)      |       |       |
 |*รำข้าวขาว (White Rice Bean)     | 530 - 540 | 530 - 540 |
 |*กากรำสกัด (Refined Bran Cake)    | 490 - 500 | 490 - 500 |
|-------------------------------------|-------------|-------------|
Note: * บาท/กก.(Baht/kg.),บาท/ใบ(Baht/Bag)
ถั่วเหลืองเป็นราคาจำหน่าย ณ ตลาดกรุงเทพมหานคร

Source : กรมการค้าภายใน (Dept. of Internal Trade), 0-2547-5377-78--จบ--

เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ