รายงานราคาพืชไร่และวัตถุดิบอาหารสัตว์ ประจำวันที่ 6 พ.ค. 2552

ข่าวทั่วไป กรมการค้าภายใน -- พุธที่ 6 พฤษภาคม 2552 17:46:51 น.
(Prices of Field Crops and Raw Material Animal Feed)
หน่วย:บาท/100กก. (Unit : Baht/100kg.)
|-----------------------------------------------------------------|

|                                     | WHOLESALE PRICES : BANGKOK|

|            สินค้า (COMMODITY)         |-------------|-------------|

|                                     |  4 พ.ค. 52  | 6 พ.ค. 52   |

|-------------------------------------|-------------|-------------|

| ยางแผ่นดิบ ชั้น 3                       |    50.80    |    52.80    |

|  (ราคาเกษตรกรขายได้ จ.สงขลา)         |             |             |

| ผลปาล์มทะลาย (คุณภาพเปอร์เซ็นต์น้ำมัน 17%) | 4.10 - 4.15 | 4.25 - 4.40 |

| น้ำมันปาล์มดิบ (ราคาซื้อขายทั่วไปส่งมอบถึงผู้ซื้อ)|             |             |

|   - เกรด A (น้ำมันจากเปลือก)           |26.00 - 26.25|27.00 - 27.25|

| ข้าวโพด (Maize)                      |             |             |

|   ไซโล (Warehouse)                  |  600 - 617  |  620 - 625  |

|   โรงงานอาหารสัตว์ (Feedmill)         |  718 - 725  |  708 - 715  |

| ข้าวฟ่างขาว        (White Sorghum)    |      -      |      -      |

| ข้าวฟ่างแดง        (Red Sorghum)      |      -      |      -      |

| มันเส้น            (Tapioca Chips)    |             |             |

| - ส่งมอบ ณ คลังสินค้าเขต จ.อยุธยา        |  352 - 370  |  345 - 370  |

| - ส่งมอบ ณ คลังสินค้าเขต จ.ชลบุรี         |  360 - 380  |  360 - 380  |

| แป้งมันประเภทสตาร์ช ชั้นพิเศษ             |             |             |

| - ส่งมอบ ณ คลังสินค้าเขต กรุงเทพและปริมณฑล|  850 - 860  |  850 - 860  |

| มันอัดเม็ดแข็ง (Tapioca Pellets)        |      -      |      -      |

| แป้งมันซูเปอร์ไฮเกรด(Tapioca Flour Super) 1160 - 1200 | 1160 - 1200 |
| ถั่วเขียวผิวมันอย่างดี   (Mung Bean No.1)  | 2500 - 2600 | 2500 - 2600 |
| ถั่วเขียวผิวมันอย่างรอง (Mung Bean No.2)  | 2400 - 2500 | 2400 - 2500 |

| ถั่วดำ (Black Bean)                   | 2500 - 2600 | 2500 - 2600 |

| เมล็ดถั่วเหลือง                         |             |             |

|  - เกรดผลิตอาหารสัตว์ (Soybean No.1)   |20.00 - 20.50|20.00 - 20.50|

|  - เกรดสกัดน้ำมัน     (Soybean No.2)   |16.50 - 17.00|16.50 - 17.00|

|*กระสอบใหม่      (New Gunny Bag) (ใบ) |45.00 - 46.00|45.00 - 46.00|
|*กระสอบใช้แล้วไม่มีตรา (Once Used Gunny- |30.00 - 31.00|30.00 - 31.00|

|  Bag W/O Mark)  (ใบ)                |             |             |

|*กระสอบใช้แล้วมีตรา (Used Gunny Bag With|20.00 - 22.00|20.00 - 22.00|

|  Mark) (ใบ)                         |             |             |

|*เนื้อมะพร้าวแห้ง 90% (ขายส่ง) (Copra 90%)|16.00 - 16.50|16.00 - 16.50|

|*ปลาป่น โปรตีนร้อยละ 60 (เบอร์ 3)        |    31.70    |    30.70    |

|  (Fishmeal 58% of Protein)          |             |             |

|*กากถั่วเหลือง นำเข้าโปรตีนร้อยละ 42-45    |15.60 - 15.80|15.60 - 15.80|

|  (Import Soybean Cake 42-45 of Protien)           |             |

|*กากถั่วเหลือง ผลิตในประเทศ(เมล็ดนำเข้า)   |15.85 - 16.15|15.85 - 16.15|

|  (Domestic Soybean Cake)            |             |             |

|*รำข้าวขาว (White Rice Bean)          |  530 - 540  |  530 - 540  |

|*กากรำสกัด (Refined Bran Cake)        |  490 - 500  |  490 - 500  |

|-------------------------------------|-------------|-------------|
Note:  * บาท/กก.(Baht/kg.),บาท/ใบ(Baht/Bag)
ถั่วเหลืองเป็นราคาจำหน่าย ณ ตลาดกรุงเทพมหานคร
Source : กรมการค้าภายใน (Dept. of Internal Trade), 0-2547-5377-78--จบ--
ข่าวที่เกี่ยวข้อง