CEO Talk: พี.ซี. ทาคาชิมา (ประเทศไทย) ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายอะไหล่และอุปกรณ์เครื่องปรับอากาศมาตรฐานสากล

ข่าวหุ้น-การเงิน Thursday June 27, 2019 15:21 —ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้า

EXIM E-NEWS ฉบับนี้ได้รับเกียรติจากคุณสมจิตร์ บุญลิขิตชีวะ กรรมการผู้จัดการ บริษัท พี. ซี. ทาคาชิมา (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายอะไหล่และอุปกรณ์เครื่องปรับอากาศให้กับแบรนด์ชั้นนำระดับโลก ภายใต้แนวคิด “รวมพลัง สร้างพีซี สร้างงานมาตรฐานสากล” มาบอกเล่าหลักการบริหารและประสบการณ์การดำเนินธุรกิจ

จุดเริ่มต้นของธุรกิจ

บริษัท พี. ซี. เทคนิคอล จำกัด เริ่มเปิดดำเนินการในปี 2528 จากจำนวนพนักงานประมาณ 10 คน ก่อตั้งโดยคุณพิชิต บุญลิขิตชีวะซึ่งสำเร็จการศึกษาด้านเครื่องทำความเย็นจากไต้หวัน ด้วยความเล็งเห็นถึงโอกาสของสินค้าเครื่องปรับอากาศที่หลายคนอาจมองว่าเป็นสินค้าฟุ่มเฟือย แต่ในความเป็นจริงกลายเป็นแทบทุกบ้านต้องมี

ช่วงวิกฤตเศรษฐกิจในปี 2541 บริษัทต้องปรับกลยุทธ์โดยมุ่งเป้าทำตลาดกับกลุ่มลูกค้าหลักซึ่งเป็นผู้ผลิตเครื่องปรับอากาศของญี่ปุ่น จนต่อมาในปี 2543 ได้เปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท พี. ซี. ทาคาชิมา (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งมีคุณพิชิต บุญลิขิตชีวะ ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการในปัจจุบัน

จากประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจด้านนี้มานานกว่า 30 ปี โดยปัจจุบันมีพนักงาน 445 คน บริษัทเน้นผลิตสินค้าคุณภาพเพื่อตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจของลูกค้า รวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ลูกค้า โดยมีเป้าหมายจะเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายอะไหล่และอุปกรณ์เครื่องปรับอากาศให้กับผู้ผลิตรายใหญ่ระดับโลก เช่น แบรนด์ญี่ปุ่นอย่าง Daikin, Toshiba และ Mitsubishi และ Carrier ของสหรัฐอเมริกา

บริษัทยังคงมุ่งมั่นบริหารจัดการกิจการและผลิตสินค้าให้ได้มาตรฐานองค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการกำหนดมาตรฐาน (International Organization for Standardization : ISO) ซึ่งปัจจุบันบริษัทได้รับการรับรองมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ (ISO 9001 : 2015) และมาตรฐานระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001 : 2015) นอกจากนี้ ยังได้รับรางวัลอุตสาหกรรมสีเขียวจากกระทรวงอุตสาหกรรม รางวัล Zero Inspection และรางวัล Out Standing Quality Performance จากบริษัท ยอร์ค อินเตอร์เนชั่นแนล(ประเทศไทย) จำกัด

จุดแข็งของธุรกิจ

คุณภาพของสินค้า คือ จุดแข็งที่บริษัทให้ความสำคัญและเป็นสิ่งที่ทำให้บริษัทยืนอยู่ได้อย่างแข็งแกร่ง โดยบริษัทปลูกฝังและสร้างองค์ความรู้ให้บุคลากรสามารถผลิตสินค้าได้ตรงตามความต้องการของลูกค้า ทุกคนในองค์กรเข้าใจถึงระบบการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐาน การสร้างองค์ความรู้และการปฏิบัติงานตามมาตรฐานสากลทำให้การผลิตและการบริหารจัดการกิจการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถควบคุมข้อร้องเรียนจากลูกค้า สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าได้อย่างต่อเนื่อง สามารถก้าวสู่การเป็นผู้ผลิตอะไหล่และอุปกรณ์เครื่องปรับอากาศชั้นนำได้

อุปสรรคและความท้าทายในการทำธุรกิจระหว่างประเทศ

อุปสรรคของบริษัทในช่วงแรกที่ก่อตั้ง คือ เงินทุนหมุนเวียน เมื่อมีคำสั่งซื้อเข้ามามาก บริษัทจำเป็นต้องมีเงินทุนเพื่อใช้ในการผลิตอย่างต่อเนื่อง การสนับสนุนจาก EXIM BANK มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเป็นเวลา 16 ปี ทำให้บริษัทมีสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจ มีเงินทุนหมุนเวียนในอัตราดอกเบี้ยต่ำ รวมทั้งได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการประกอบธุรกิจระหว่างประเทศ รวมทั้งการบริหารจัดการอัตราแลกเปลี่ยน ทั้งนี้ อัตราแลกเปลี่ยนไม่ใช่ปัญหาหลัก เนื่องจากจุดแข็งของบริษัท คือ คุณภาพของสินค้า โดยไม่มุ่งเน้นแข่งขันด้านราคา เนื่องจากลูกค้าของบริษัทเป็นแบรนด์ที่มีชื่อเสียงระดับโลก ซึ่งต้องการสินค้าคุณภาพสูงเท่านั้น เพื่อรักษาคุณภาพและชื่อเสียงของแบรนด์ต่อผู้บริโภค

กุญแจสู่ความสำเร็จในวันนี้

คุณภาพของสินค้าเป็นกุญแจแห่งความสำเร็จของเรา ปัจจุบันบริษัทผลิตสินค้า 1 ล้านชิ้นต่อปี และกำหนดให้มีสินค้าตีกลับได้ไม่เกิน 12 ชิ้นต่อปี หรือเฉลี่ยเดือนละไม่เกิน 1 ชิ้น นั่นหมายถึง ระบบบริหารจัดการก็เป็นสิ่งสำคัญ ลูกค้าที่เป็นผู้ผลิตรายใหญ่มิได้ให้ความสำคัญแต่คุณภาพสินค้าเท่านั้น แต่ยังมองถึงการบริหารงานภายในบริษัทของเราด้วย เพื่อให้มั่นใจว่าเราจะสามารถส่งมอบสินค้าได้ตรงเวลา รวมทั้งเติบโตไปอย่างยั่งยืนกับสังคมและสิ่งแวดล้อม เราจึงต้องทำให้ระบบการบริหารจัดการภายในบริษัทและบุคลากรที่มีคุณภาพ เข้าใจระบบปฏิบัติการ และช่วยกันทำให้บริษัทบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจอย่างยั่งยืน เติบโตไปด้วยกันกับลูกค้าและสังคม

ฝากถึงผู้ประกอบการและผู้สนใจเริ่มต้นธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ

ผู้ประกอบการต้องเข้าใจว่า นอกจากลูกค้าของบริษัทที่เราต้องให้ความสำคัญแล้ว คนทั่วไปที่ไม่ใช่ลูกค้าก็สำคัญและเราไม่ควรมองข้าม การสร้างความประทับใจให้กับคนที่ไม่ใช่ลูกค้าในปัจจุบันอาจจะสร้างความประทับใจและบอกต่อ จนกลายมาเป็นลูกค้าเราในอนาคตได้ และลูกค้าจะอยู่กับเราอย่างมั่นคง ไม่เปลี่ยนแปลง เมื่อเห็นความดีและความจริงใจของเราที่จะส่งมอบสินค้าที่มีคุณภาพได้อย่างเสมอต้นเสมอปลาย โดยมีระบบการบริหารจัดการกิจการที่ดี ดูแลสิ่งแวดล้อม เติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืนกับทุกภาคส่วนในสังคม

ที่มา: ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย เดือนมิถุนายน 2562


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ