เปิดประตูสู่ตลาดใหม่: สำรวจ SEZs แดนอิเหนา...หนึ่งในทำเลทองของธุรกิจไทย

ข่าวหุ้น-การเงิน Monday December 2, 2019 14:52 —ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้า

HIGHLIGHTS
 • อินโดนีเซียเป็นหนึ่งในประเทศที่มีศักยภาพสูง ทั้งในมิติของขนาดตลาดที่มีประชากรมากเป็นอันดับ 4 ของโลก และมิติของความสมบูรณ์ทางทรัพยากรธรรมชาติ เมื่อผนวกกับทำเลที่ตั้งอยู่ไม่ไกลจากไทย อินโดนีเซียจึงนับเป็นหนึ่งในตัวเลือกอันดับต้นๆที่ผู้ประกอบการไทยให้ความสนใจเข้าไปลงทุน
 • การเลือกพื้นที่ลงทุนเป็นหัวใจสำคัญของการทำธุรกิจในอินโดนีเซีย เนื่องจากอินโดนีเซียมีพื้นที่ขนาดใหญ่ ประกอบด้วยเกาะจำนวนมากกว่า 17,000 เกาะ อีกทั้งแต่ละพื้นที่มีทรัพยากรธรรมชาติ โครงสร้างพื้นฐาน และสิทธิประโยชน์แตกต่างกัน
 • เขตเศรษฐกิจพิเศษ (SEZs) นับเป็นหนึ่งในพื้นที่ลงทุนที่น่าสนใจ โดยรัฐบาลให้สิทธิประโยชน์ด้านการลงทุนและผ่อนปรนกฎระเบียบต่างๆ มากกว่าการลงทุนนอกพื้นที่ SEZs นอกจากนี้ ยังเหมาะกับอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป เนื่องจาก SEZs ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในแหล่งทรัพยากรสำคัญ
อินโดนีเซีย (INDONESIA)

ที่ตั้ง : เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

เมืองสำคัญ : กรุงจาการ์ตา (เมืองหลวง*) สุราบายา (เมืองท่า/เมืองเศรษฐกิจ)

พื้นที่ทั้งหมด : 1,904,569 ตร.กม.

ประชากร : 267 ล้านคน (ปี 2562)

ภาษาราชการ : ภาษาบาฮาซาอินโดนีเซีย, อังกฤษ

สกุลเงิน : รูเปียห์ (IDR) 1 USD = 14,060 IDR (ณ 11 พ.ย. 2562)

ระบอบการปกครอง : ประชาธิปไตย มีประธานาธิบดีเป็นประมุขและหัวหน้าฝ่ายบริหาร

ข้อมูลเศรษฐกิจสำคัญ ปี 2561

 • GDP : 1,022.5 Bil.USD
 • มูลค่านำเข้ารวมของอินโดนีเซีย : 188,711 Mil.USD
 • มูลค่าส่งออกของไทยไปอินโดนีเซีย : 10,248 Mil.USD
 • สินค้าส่งออกสำคัญของไทยไปอินโดนีเซีย : รถยนต์และส่วนประกอบ น้ำตาลทราย เม็ดพลาสติก เคมีภัณฑ์

เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ

สถานเอกอัครราชทูตและสำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศของไทย : ตั้งอยู่ ณ กรุงจาการ์ตา

*มีแผนย้ายเมืองหลวงไปจังหวัดกาลิมันตันตะวันออกบนเกาะบอร์เนียวในปี 2567

เปรียบเทียบ SEZs 4 แห่ง

Sei Mangkei

ที่ตั้ง

จังหวัดสุมาตราเหนือ(เกาะสุมาตรา)

ขนาดพื้นที่

20 ตร.กม.

ระบบขนส่งหลัก

ใกล้ท่าเรือ Kuala Tanjung (1 ใน 5 ท่าเรือหลักของประเทศ)*

อุตสาหกรรมเป้าหมาย
 • เกษตรแปรรูป(น้ำมันปาล์ม ยางพารา)
 • เคมีภัณฑ์
 • โลจิสติกส์
 • ท่องเที่ยว (MICE สนามกอล์ฟ โรงแรม)
จุดเด่น
 • คลัสเตอร์ของปิโตรเคมีน้ำมันปาล์ม ผลิตภัณฑ์ยาง (แหล่งเพาะปลูกยางพารา อันดับ 1)
 • ใกล้กับ Medan (เมืองใหญ่อันดับ 3 ของประเทศ) และเชื่อมโยงกับกรุงจาการ์ตา ทั้งทางเรือและถนน (หากมีสะพาน Sundra Strait)

Tanjung Lesung

ที่ตั้ง

จังหวัดบันเตน(เกาะชวา)

ขนาดพื้นที่

15 ตร.กม.

ระบบขนส่งหลัก

เชื่อมกับสนามบิน Soekarno - Hatta(สนามบินอันดับ 1) และมีแผนสร้างสนามบินของตนเอง

อุตสาหกรรมเป้าหมาย

ท่องเที่ยว

จุดเด่น
 • ห่างจากกรุงจาการ์ตา 170 กม.
 • 1 ในโครงการ 10 New Bali (โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวระดับโลกให้เหมือน Bali)

MBTK

ที่ตั้ง

จังหวัดกาลิมันตันตะวันออก (เกาะบอร์เนียว)

ขนาดพื้นที่

5 ตร.กม.

ระบบขนส่งหลัก

ใกล้ท่าเรือ Palaran Samarinda(1 ใน 19 Feeder Port)*

อุตสาหกรรมเป้าหมาย
 • น้ำมันปาล์ม
 • ถ่านหิน
 • เหมืองแร่
 • ก๊าซธรรมชาติ
 • ผลิตภัณฑ์ไม้
จุดเด่น
 • อยู่ในเส้นทาง ALK II**
 • ใกล้กับเมืองหลวงใหม่
 • แหล่งถ่านหินใหญ่ที่สุดของอินโดนีเซีย

Palu

ที่ตั้ง

จังหวัดสุราเวสีกลาง (เกาะสุลาเวสี)

ขนาดพื้นที่

15 ตร.กม.

ระบบขนส่งหลัก

ใกล้ท่าเรือ Pantoloan (1 ใน 19 Feeder Port)*

อุตสาหกรรมเป้าหมาย
 • เกษตรแปรรูป (โกโก้ ยางพารา สาหร่ายทะเล หวาย)
 • เหมืองแร่
 • โลจิสติกส์
จุดเด่น
 • อยู่ในเส้นทาง ALK II**
 • จุดยุทธศาสตร์สำคัญเชื่อมกับมาเลเซียตะวันตก ฟิลิปปินส์ออสเตรเลีย
 • อินโดนีเซียมีท่าเรือหลัก 24 แห่ง แบ่งเป็น 5 Hub Ports และ 24 Feeder Ports)

** 1 ใน 3 เส้นทางขนส่งหลักทางทะเลของประเทศ และเชื่อมกับภูมิภาคเอเชียตะวันออกและออสเตรเลีย มีเรือขนส่งที่ใช้เส้นทางนี้กว่า 6,400 ลำ/ปี

สรุป

อินโดนีเซียเป็นประเทศที่มีพื้นที่ใหญ่และประกอบด้วยเกาะจำนวนมาก แต่ละพื้นที่มีความหลากหลายและความแตกต่างทั้งในด้านทรัพยากรธรรมชาติ โครงสร้างพื้นฐาน รวมถึงสิทธิประโยชน์สำหรับนักลงทุนต่างชาติ ดังนั้น การเลือกพื้นที่ลงทุนจึงเป็นหัวใจสำคัญในการดำเนินธุรกิจในอินโดนีเซีย ซึ่งหนึ่งในพื้นที่ลงทุนที่น่าสนใจสำหรับผู้ประกอบการไทย คือ SEZs เนื่องจากมีความพร้อมด้าน โครงสร้างพื้นฐาน ตลอดจนช่วยลดปัญหาและข้อพิพาทเกี่ยวกับการจัดการที่ดิน ซึ่งเป็นหนึ่งในอุปสรรคสำคัญของการลงทุนในอินโดนีเซียในมุมมองของนักลงทุนต่างชาติ นอกจากนี้ SEZs ส่วนใหญ่ยังตั้งอยู่ในแหล่งทรัพยากร จึงเหมาะแก่การเข้าไปขยายธุรกิจด้านเกษตรแปรรูป เหมืองแร่ และถ่านหิน ขณะที่อุตสาหกรรมการผลิตอื่นๆ เช่น ยานยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้า ผู้ประกอบการไทยอาจเลือกพื้นที่ลงทุนบนเกาะชวาที่มีความพร้อมของคลัสเตอร์ในอุตสาหกรรมนั้นๆ

Disclaimer : ข้อมูลต่างๆ ที่ปรากฏ เป็นข้อมูลที่ได้จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย และการเผยแพร่ข้อมูลเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลแก่ผู้ที่สนใจเท่านั้น โดยธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยจะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการที่มีบุคคลนำข้อมูลนี้ไปใช้ไม่ว่าโดยทางใด

ที่มา: ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย เดือนพฤศจิกายน 2562


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ