CEO Talk: เนเจอร์ฟู้ดโปรดักส์แอนด์มาร์เก็ตติ้งผู้ผลิตและส่งออกข้าว Organic จากต้นน้ำสู่ผู้บริโภคภายใต้แบรนด์ "Nature Food" และแบรนด์อื่นในตลาดโลก

ข่าวหุ้น-การเงิน Tuesday April 7, 2020 14:41 —ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้า

“คุณมานพ แก้วโกย” จากเด็กหนุ่มที่มีความผูกพันต่ออาชีพเกษตรกรของครอบครัว สู่การเป็นผู้บริหารห้างหุ้นส่วนจำกัด เนเจอร์ฟู้ดโปรดักส์แอนด์มาร์เก็ตติ้ง ผู้ผลิตและจำหน่ายข้าว Organic และรับจ้างผลิต (OEM) ตามคำสั่งซื้อของลูกค้าภายใต้ Brand “Nature Food” ที่มีความมุ่งมั่นและตั้งใจที่จะส่งเสริมให้เกษตรกรไทยมีรายได้ที่มั่นคง มีทางเลือกในการขายสินค้าเพิ่มมากขึ้น จะมาบอกเล่าจุดเริ่มต้นและประสบการณ์การดำเนินธุรกิจ

จุดเริ่มต้นธุรกิจ

หลังจากที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ผมเล็งเห็นว่าสินค้าเกษตรอินทรีย์เป็นสินค้าที่ผู้บริโภคมีความต้องการสูงทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ จึงก่อตั้งห้างหุ้นส่วนจำกัด เนเจอร์ฟู้ดโปรดักส์แอนด์มาร์เก็ตติ้ง โดยส่งเสริมการรวมกลุ่มสร้างเครือข่ายสมาชิกเกษตรกร เริ่มต้นจากเกษตรกรในชุมชน จ.สุรินทร์ จากนั้นจึงมีการอบรมให้ความรู้เรื่องปลูกข้าว Organic และต่อยอดสู่การพัฒนาสินค้าเกษตรอินทรีย์แปรรูปต่าง ๆ รวมทั้งรับซื้อสินค้าเกษตรจากกลุ่มสมาชิกโดยทำสัญญารับซื้อสินค้าเกษตรล่วงหน้าด้วยราคาที่เป็นธรรม เพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรมีรายได้จากการขายสินค้าเกษตรตลอดทั้งปีจนปัจจุบันสามารถขยายสมาชิกกลุ่มเกษตรกรเพิ่มมากขึ้นในอีกหลายจังหวัด ทำให้ชุมชนเกษตรกรพัฒนาอย่างยั่งยืนในระยะยาว

ในวันนี้บริษัทเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายข้าว Organic และรับจ้างผลิต (OEM) ตามคำสั่งซื้อของลูกค้าที่เป็นทั้งผู้ส่งออกและผู้ขายในประเทศภายใต้แบรนด์ “Nature Food” โดยจำหน่ายข้าว Organic เป็นหลัก อาทิ ข้าวกล้องหอมมะลิสุรินทร์ ข้าวขาวหอมมะลิข้าวไรซ์เบอรี่ ข้าวมะลิแดง ข้าว GABA ข้าว Low-GI ข้าว กข.43 นอกจากนี้ยังมีสินค้าแปรรูปพร้อมทาน ที่เก็บได้นาน 1 ปี โดยไม่ต้องแช่เย็น ได้แก่ ข้าวโพดหวานราชินีทับทิมสยามพร้อมทาน และข้าวหุงสุกพร้อมทาน เป็นต้น

จุดเด่นของบริษัท

รายได้หลักของบริษัทมาจากการรับจ้างผลิต (OEM) ให้กับทั้งผู้ส่งออกและแบรนด์อื่นเพื่อวางจำหน่ายในห้างสรรพสินค้าโดยบริษัทมีความแตกต่างจากผู้ค้ารายอื่นในตลาดสินค้าประเภทเดียวกันตรงที่ข้าวของเราสามารถควบคุมคุณภาพได้ตั้งแต่เริ่มปลูกเพราะเราวางแผนการปลูกและควบคุมคุณภาพร่วมกับเกษตรกรโดยตรง โดยเกษตรกรของเรามีความรู้ความเข้าใจในเรื่องวัตถุดิบทางการเกษตร ทำให้สินค้าของเรามีคุณภาพที่ดี ผ่านมาตรฐานเกษตรอินทรีย์สากล นอกจากนี้เรายังมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการค้าระหว่างประเทศ ทำให้สามารถผลิตสินค้าที่มีมาตรฐาน เข้าถึงผู้บริโภคได้ด้วยราคาที่จับต้องได้ ทำให้ผู้ซื้อมีความเชื่อมั่นต่อสินค้าของเราในระยะยาว

อุปสรรคและความท้าทายในการทำธุรกิจระหว่างประเทศ

เนื่องจากมีประสบการณ์ถูกผู้ซื้อในแอฟริกาออก L/C ปลอม จนทำให้ไม่ได้รับชำระเงินค่าสินค้าในการส่งออกครั้งแรก เราจึงเพิ่มความรอบคอบในทุกการตัดสินใจก่อนการส่งอออกสินค้า อย่างไรก็ตาม สิ่งจำเป็นอย่างยิ่งของการทำธุรกิจคือการสร้างความประทับใจของลูกค้าต่อสินค้าของเรา บริษัทจึงมุ่งมั่นที่จะก้าวสู่การเป็น Global Brand เพื่อทำให้ลูกค้าเชื่อมั่นในแบรนด์และทำให้บริษัทดำเนินธุรกิจได้อย่างมั่นคงในระยะยาว ซึ่งการดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศเราจำเป็นต้องมีพันธมิตรที่ดีในทุก ๆ ด้านเราต้องมีเครือข่ายเกษตรกรที่มีคุณภาพมีความเชี่ยวชาญในสินค้าเกษตรอินทรีย์ มีพันธมิตรทางการเงิน และเครือข่ายโลจิสติกส์จนปัจจุบันบริษัทก็ยังไม่หยุดที่จะสร้างพันธมิตรแสวงหาช่องทางการตลาดทั้งในและต่างประเทศเพิ่มมากขึ้น เพื่อให้บริษัทสามารถไปสู่การเป็น Global Brand ได้ตามเป้าหมาย

กุญแจสู่ความสำเร็จในวันนี้

บริษัทมุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนาตั้งแต่การเกษตรไปจนถึงกระบวนการผลิตเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้า โดยทำการแปรรูปวัตถุดิบเป็นสินค้าและนำออกจำหน่าย ลดของเสียให้เหลือน้อยที่สุด จึงทำให้มีความได้เปรียบคู่ค้ารายอื่น การที่เราเข้าไปอบรมให้ความรู้แก่กลุ่มเกษตรกรด้วยตนเองจนทำให้เกิดความรู้ความเข้าใจในวิธีการปลูกผลิตผลทางเกษตรอินทรีย์ที่มีคุณภาพได้ผลผลิตต่อไร่สูงมากขึ้นจึงทำให้เกษตรกรสามารถคงราคาขายที่สูงไว้ได้ ซึ่งมาจากการร่วมมือกันจากสมาชิกในกลุ่มจึงทำให้ไม่ต้องมีใครแบกรับภาระอยู่ฝ่ายเดียว ถือว่าเป็นปรัชญาในการทำธุรกิจที่ช่วยให้บริษัทและกลุ่มสมาชิกเกษตกรประสบความสำเร็จและเติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน

การสนับสนุนของ EXIM BANK

บริษัทได้รับการสนับสนุนทางการเงินจาก EXIM BANK ทำให้มีสภาพคล่องทางการเงินสำหรับนำไปใช้เพิ่มกำลังการผลิตขยายโรงงาน พัฒนาสินค้าแปรรูป ทำให้สามารถขยายตลาดส่งออกและเพิ่มช่องการจำหน่ายสินค้าภายในประเทศได้มากขึ้น ในปัจจุบันบริษัทมี Application ที่ชื่อว่า NATUREFOOD สำหรับการสั่งซื้อสินค้าเกษตรและอาหารออนไลน์ได้ตลอด 24 ชม.

ฝากถึงผู้ประกอบการที่สนใจเริ่มต้นธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ

ผู้ประกอบการที่เพิ่งเริ่มต้นธุรกิจมีความมุ่งมั่นและมีความรู้ในการดำเนินธุรกิจเบื้องต้นอยู่แล้ว ขอให้ทุกคนใส่ความพยายามที่ไม่สิ้นสุดไปด้วย อุปสรรคปัญหาและความเสี่ยงมีอยู่ในทุกธุรกิจ สิ่งเหล่านี้จะเป็นสิ่งที่สอนให้เรามีความรอบคอบระมัดระวังและต้องวางแผนรับมือล่วงหน้าอยู่เสมอ และสิ่งที่สำคัญในการทำธุรกิจคือ เราไม่สามารถเดินไปโดยลำพังได้ การที่เรามี Partner ที่ดีจะทำให้เราก้าวเดินไปในโลกธุรกิจได้อย่างมั่นคงในระยะยาว

ที่มา: ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย เดือนมีนาคม 2563


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ