ขั้นตอนการเปิดร้านอาหารในเมืองกวางโจว

ข่าวเศรษฐกิจ 13 มีนาคม พ.ศ. 2555 11:55 น. —กรมส่งเสริมการส่งออก

                  ขั้นตอนการเปิดร้านอาหารในเมืองกวางโจว

Guangzhou Government Affairs Service Center เป็น One-stop Service Center ที่รวบรวมหน่วยงานต่างๆ ของเมืองกวางโจว เช่น กรมบริหารการค้าและอุตสาหกรรม กรมเศรษฐกิจและการค้าต่างประเทศ กรมสรรพกร และกรมควบคุมอาหารและยา ฯลฯ อยู่ในอาคารเดียวกัน เพื่อให้บริการนักธุรกิจในการเปิดบริษัท การจ่ายภาษี และการขอใบอนุญาตต่างๆ

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2555 สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองกวางโจวโดยนางสาวพรรณกาญจน์ เจียมสุชน ผู้อำนวยการฯ นายพงษ์เขตต์สฤษดิ์ รัชตะทรัพย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ได้เยี่ยมพบกับผู้บริหารของ Guangzhou Government Affairs Service Center และขอหารือเกี่ยวกับขั้นตอนสำหรับคนต่างชาติที่เปิดร้านอาหารในเมืองกวางโจว

ผู้บริหารจากหน่วยงานกรมบริหารการค้าและอุตสาหกรรม กรมเศรษฐกิจและการค้าต่างประเทศ และกรมควบคุมอาหารและยาของเมืองกวางโจวให้ข้อมูลว่า การที่คนต่างชาติเปิดร้านอาหารในเมืองกวางโจวมีขั้นตอนดังนี้

1. ตรวจสอบชื่อของบริษัทก่อนการจดทะเบียน ที่กรมบริหารการค้าและอุตสาหกรรม ซึ่งสามารถยื่นตรวจสอบตามเว็ปไซต์ของกรมฯ โดยชื่อที่ยื่นขอ กรมฯจะเก็บไว้ครึ่งปี และสามารถต่ออายุได้อีกครึ่งปี หากยังไม่ได้ดำเนินการจดเบียนภายในกำหนดเวลา จะถือว่าสละสิทธิ์การใช้ชื่อดังกล่าว

2. ขอใบอนุญาตการให้บริการร้านอาหาร จากกรมควบคุมอาหารและยา โดยมีสัญญาการเช่าพื้นที่ แผนการจัดสรรพื้นที่และการตกแต่งภายใน และเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ใช้เวลาประมาณ 20-30 วันทำการ

3. ขอใบอนุญาตจัดตั้งบริษัททุนต่างชาติ จากกรมเศรษฐกิจและการค้าต่างประเทศ โดยมีรายละเอียดของผู้ลงทุน คำแนะนำของขอบเขตการลงทุนและเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ใช้เวลาประมาณ 10 วันทำการ

4. ขอทะเบียนบริษัทหรือหน่วยงาน จากกรมควบคุมและบริหารเทคนิคและคุณภาพ

5. จดทะเบียนบริษัททุนต่างชาติ ที่กรมบริหารการค้าและอุตสาหกรรม โดยใช้เวลาไม่เกิน 15 วันทำการ

6. ขออนุญาติเปิดบัญชีเงินตราต่างประเทศเพื่อประกอบธุรกิจ จากกรมควบคุมเงินตราต่างประเทศ

7. ขอทะเบียนสรรพกร ที่กรมสรรพกรแห่งพื้นที่และกรมสรรพกรแห่งชาติ ภายใน 30 วันนับตั้งแต่การจดทะเบียน

โดยรัฐบาลกวางโจวได้ยกเลิกการเก็บค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2553

ผอ.สคต.กวางโจวได้แจ้งว่า กรมส่งเสริมการส่งออกมีนโยบายครัวไทยสู่ครัวโลก โดยส่งเสริมการเปิดร้านอาหารไทยในต่างประเทศ ข้อมูลดังกล่าวจะเป็นประโยชน์สาหรับนักธุรกิจไทยที่สนใจเปิดร้านอาหารในเมืองกวางโจว ในขณะเดียวกัน สคต. มีหน้าที่ส่งเสริมการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศไทยและเมืองกวางโจว และยินดีให้บริการข้อมูลการค้าที่เป็นประโยชน์กับนักธุรกิจกวางโจวเช่นกัน

หากผู้ประกอบการ/นักธุรกิจสนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สคต.กวางโจว E-mail: thaitcguangzhou@ditp.go.th โทร.: 86-20-83849453 โทรสาร: 86-20-83849760

                   ........................................

                                สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองกวางโจว
                                                มีนาคม 2555

เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ