วาระงานประจำวันพุธ 20 ธันวาคม 2543

ข่าวราชการ สำนักโฆษก -- อังคารที่ 19 ธันวาคม 2543 16:54:21 น.
ทำเนียบรัฐบาล--19 ธ.ค.--นิวส์สแตนด์
วาระงานประจำวันพุธที่ 20 ธันวาคม 2543

เวลา 08.00 น.       นาย Cho Seong Tae รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเกาหลีใต้ เข้าเยี่ยมคารวะ นายกรัฐมนตรี

ณ ห้องรับรองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม กระทรวงกลาโหม

เวลา 09.00 น.       นายกรัฐมนตรีแถลงนโยบายของพรรคประชาธิปัตย์ และตอบคำถามประชาชนร่วมกับพรรคการเมือง

อีก 4 พรรค( ไทยรักไทย ชาติไทย ชาติพัฒนา และความหวังใหม่)  ณ  หอเประชุมเล็ก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เวลา 10.00 น.       รองนายกรัฐมนตรี (นายไตรรงค์  สุวรรณคีรี ) เป็นประธานการประชุมเตรียมการรับเสด็จฯ

สมเด็จพระราชินีนาถ มาร์เกรเธอ ที่2 แห่งเดนมาร์ก  ณ ห้องประชุม 301 ตึกบัญชาการ

เวลา 13.30 น.       นายกรัฐมนตรี เดินทางไปปฏิบัติภารกิจ  ณ  จังหวัดกาญจนบุรี

เวลา 15.00 น.       รองนายกรัฐมนตรี (นายศุภชัย  พานิชภักดิ์ ) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบาย

เศรษฐกิจระหว่างประเทศ  ณ ห้องประชุม 301 ตึกบัญชาการ

--จบ--
-สส-
ข่าวที่เกี่ยวข้อง