นายกรัฐมนตรีนำข้าราชการถวายพระพรชัยมงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 64 พรรษา แด่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร

ข่าวทั่วไป Thursday July 28, 2016 10:11 —สำนักโฆษก

วันนี้ (28 ก.ค. 59) เวลา 07.00 น. ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยนางนราพร จันทร์โอชา ภริยา เป็นประธานในพิธีทางศาสนามหามงคล 5 ศาสนา ถวายพระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ โดยมีบุคคลสำคัญและผู้แทนหน่วยงานองค์กรต่าง ๆ พร้อมคู่สมรส อาทิ องคมนตรี อดีตนายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ประธานศาลฎีกา ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ประธานศาลปกครองสูงสุด ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน ผู้ตรวจการแผ่นดิน อัยการสูงสุด ประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ผู้บัญชาการเหล่าทัพ 3 เหล่าทัพ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ สมาชิกสภาขับเคลื่อนประเทศ คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ ผู้แทนศาสนา (ศาสนาพุทธ ศาสนาอิสลาม ศาสนาคริสต์ ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู และศาสนาซิกข์) ข้าราชการการเมือง ข้าราชการตุลาการ ข้าราชการพลเรือน และสื่อมวลชน เข้าร่วมในพิธีประมาณ 400 คน

เมื่อได้เวลา นายกรัฐมนตรีเริ่มพิธีด้วยการเปิดกรวยกระทงดอกไม้ถวายราชสักการะพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร จากนั้นได้กล่าวคำถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคลว่า

“ขอพระราชทานกราบบังคมทูล ทรงทราบฝ่าละอองพระบาท ข้าพระพุทธเจ้า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยคณะรัฐมนตรี ประธาน ศาลฎีกา ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประธานองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ คู่สมรส ผู้นำศาสนา ข้าราชการ และผู้ที่มาชุมนุมพร้อมกันอยู่ ณ ที่นี้ และ ณ ที่ชุมนุมต่างๆ ทั่วราชอาณาจักร มีความปลื้มปีติยินดีเป็นล้นพ้น ที่ได้มาร่วมกันแสดงความจงรักภักดี และความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในใต้ฝ่าละอองพระบาท เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ได้เวียนมาบรรจบครบรอบปีอีกคำรบหนึ่ง ในวันที่ 28 กรกฎาคม ศกนี้ ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ต่างสำนึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ที่ใต้ฝ่าละอองพระบาททรงปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อบำบัดทุกข์ผดุงสุขแก่อาณาประชาราษฎร์ ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ด้วยพระวิริยอุตสาหะตลอดมา ทั้งพระราชกรณียกิจด้านการทหาร การเจริญสัมพันธไมตรีกับต่างประเทศ การเกษตรกรรม การศึกษา การแพทย์และการสาธารณสุข การศาสนา การสังคมสงเคราะห์ และการอุปถัมภ์บำรุงศิลปวัฒนธรรมของชาติ ยังผลให้พสกนิกร ทุกหย่อมหญ้ามีความร่มเย็นเป็นสุขโดยทั่วหน้า ชาติบ้านเมืองมีความเจริญมั่นคงอย่างยั่งยืนยาวนานสืบต่อมา พระอัจฉริยภาพและพระปรีชาสามารถในใต้ฝ่าละอองพระบาทเป็นที่ประจักษ์ชัดแจ้งแก่ปวงชนชาวไทยและในหมู่ชนชาวต่างชาติทั่วโลก เนื่องในโอกาสอันเป็นมหามงคลวันคล้ายวันพระราชสมภพ ประจำปี 2559 นี้ ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ขอพระราชทานพระราชานุญาตน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระพรชัยมงคล ขออัญเชิญคุณพระศรีรัตนตรัย และอำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากล โปรดดลบันดาลอภิบาลให้ใต้ฝ่าละอองพระบาท ทรงพระเจริญด้วยจตุรพิธพรชัยทุกประการ ทรงพระเกษมสำราญ มีพระราชประสงค์จำนงหมายสิ่งใด ขอจงสัมฤทธิ์ดั่งพระราชหฤทัยปรารถนา ทรงสถิตเป็นมิ่งขวัญร่มเกล้าแก่ปวงข้าพระพุทธเจ้าและพสกนิกรชาวไทยตราบจิรัฐิติกาล เทอญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม”

จากนั้น วงปี่พาทย์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี นายกรัฐมนตรีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย เจ้าหน้าที่อาราธนาศีล พระสงฆ์ให้ศีลและเจ้าหน้าที่อาราธนาพระปริตร ซึ่งจะนำเข้าสู่การประกอบพิธีทางศาสนา เริ่มต้นด้วยศาสนาพุทธโดยมีสมเด็จพระพุฒาจารย์ เจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร นำพระสงฆ์ จำนวน 10 รูป เจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลถวายพระพรชัยมงคล นายประสาน ศรีเจริญ รองประธานคณะผู้ทรงคุณวุฒิจุฬาราชมนตรี เป็นผู้นำศาสนาอิสลามในการประกอบพิธี ดุอาอ์ขอพร ศจ.นิรัติศัย อ้ายปั๋น ประธานมูลนิธิคริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสแห่งประเทศไทย เป็นผู้นำศาสนาคริสต์ประกอบพิธีอธิษฐานภาวนาขอพร นายสถิตย์ กุมาร ที่ปรึกษาสมาคมฮินดูสมาช เป็นผู้นำสวดถวายพระพรของศาสนาพราหมณ์ – ฮินดู และนายปราณชัย สิงห์สัจเทพ ประธานกรรมการมูลนิธิไทยซิกข์ นำสวดอัรดาสขอพรจากพระศาสดา ในลำดับต่อไป นายกรัฐมนตรีมอบของที่ระลึกให้แก่ผู้นำศาสนา 5 ศาสนาเป็นอันเสร็จพิธี

**********************

กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนการประชาสัมพันธ์ สำนักโฆษก

ที่มา: http://www.thaigov.go.th


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ