วาระงานประจำวันอังคารที่ 4 กรกฏาคม 2543

ข่าวราชการ สำนักโฆษก -- จันทร์ที่ 3 กรกฎาคม 2543 16:39:09 น.
กรุงเทพฯ--3 ก.ค.--นิวส์สแตนด์--
วาระงานประจำวันที่ 4 กรกฏาคม 2543

เวลา  09.00 น.       เยาวชนโครงการเยาวชนไทยในสหรัฐฯ เยือนแผ่นดินแม่ เข้าเยี่ยมคารวะ นายกรัฐมนตรี
ณ  ตึกสันติไมตรีหลังนอก

เวลา 09.30 น.        นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี ณ ห้องประชุมคณะรัฐมนตรี ชั้น 5 ตึกบัญชาการ

เวลา 15.30 น.        เลขาธิการ ก.พ. นำนักเรียนทุนเล่าเรียนหลวงและนักเรียนทุนรัฐบาลประจำปี 2543 เข้ารับ

โอวาทจาก นายกรัฐมนตรี ณ  ตึกสันติไมตรีหลังนอก
เวลา 15.30 น.        รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ฮังการี เข้าพบ รองนายกรัฐมนตรี
(นายศุภชัย พานิชภักดิ์) ณ ห้องสีเหลือง  ตึกสันติไมตรี
เวลา 15.30 น.        มีการแถลงข่าวผลการประชุมคณะรัฐมนตรี ณ ศูนย์แถลงข่าว ตึกนารีสโมสร

เวลา 16.00 น.        นางสาวมาเรีย เลทิเทีย อลิซ คริสพิเดียน่า วัน เดน อัสสัม (Ma.Maria Laetitia Arice

Crispineand Van Den Assum)เอกอัครราชทูตเนเธอร์แลนด์ เข้าพบ รองนายกรัฐมนตรี
(นายศุภชัย พานิชภักดิ์) ณ ห้องสีเหลือง  ตึกสันติไมตรี

--จบ--
-สส-
ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง