ธ.กรุงไทย ให้บริการชำระเงินสดผ่านระบบ QR Code เพื่อเปลี่ยนเศรษฐกิจแบบเดิมไปสู่เศรษฐกิจยั่งยืนที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ด้วยโครงการ National e – Payment

ข่าวทั่วไป สำนักโฆษก -- อังคารที่ 26 กันยายน 2560 15:21:31 น.

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนำคณะเข้าพบนายกรัฐมนตรีเพื่อจัดแสดงนิทรรศการประชาสัมพันธ์โครงการ National e – Payment และจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์การชำระเงินสดผ่านระบบ QR Code ของ ธ.กรุงไทย

วันนี้ (26 กันยายน 2560) เวลา 09.15 น. ณ ห้องโถงกลาง ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง พร้อมด้วย ดร.สมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง นายผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย และคณะมาพบ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เพื่อจัดแสดงนิทรรศการในการประชาสัมพันธ์โครงการ National e – Payment และจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์การชำระเงินผ่านระบบ QR Code ตามนโยบายคลัง 4.0 ซึ่งเป็นต้นแบบในการก้าวสู่ Thailand 4.0 ที่จะเปลี่ยนเศรษฐกิจแบบเดิมไปสู่เศรษฐกิจยั่งยืนที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี นวัตกรรม ตามนโยบายของรัฐบาล

โอกาสนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวรายงานว่า โรงอาหารของกระทรวงการคลังจะเป็นแห่งแรกที่ใช้ QR Code ในการจ่ายเงิน และจะเป็นจุดเริ่มต้นในการขยายไปในสถานที่อื่นๆ โดยให้ใช้เงินสดน้อยลง เพราะประหยัดต้นทุน ซึ่งเทคโนโลยีดังกล่าว เป็นการทำธุรกรรมชำระเงินค่าอาหารและเครื่องดื่มผ่าน KRUNGTHAI QR Code บนแอพพลิเคชั่น KTB netbank ซึ่งทำให้การใช้จ่ายในชีวิตประจำวันสะดวกและง่ายยิ่งขึ้น ด้านผู้ขายเพียงสมัครพร้อมเพย์และติด QR Code ไว้ที่ร้าน ก็จะได้รับเงินเข้าบัญชีทันที ลดความยุ่งยากในการรับ/ทอนเงิน ด้านผู้ซื้อเพียงแค่สแกน QR Code ของร้านค้า ระบุจำนวนเงิน และ PIN เพื่อยืนยันการทำรายการ ก็ถือเป็นการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว

จากนั้น นายกรัฐมนตรีได้เยี่ยมชมนิทรรศการผลงานฯพร้อมกล่าวสนับสนุน และต้องการให้สถาบันการเงินมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินใหม่ๆ เพื่อมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนเศษฐกิจ ตลอดจนเพิ่มศักยภาพไปสู่กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์ระดับประเทศและนานาชาติอย่างยั่งยืน ส่งผลให้มีวิถีชีวิตของประชาชนมีความสะดวกสบายยิ่งขึ้น ในการใช้จ่ายเงินผ่านระบบ QR Code

อนึ่ง ธนาคารกรุงไทย มีแผนจะขยายการให้บริการ KRUNGTHAI QR Code ไปยังร้านค้าอื่นๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ร้านค้าและประชาชนทั่วไปมีโอกาสเข้าถึงเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐในการลดการใช้เงินสด มุ่งสู่ความเป็นสังคมไร้เงินสด ซึ่งธนาคารกรุงไทยมีแผนยุทธศาสตร์ที่จะเป็นอีกหนึ่งกลไกในการสนับสนุนนโยบายคลัง 4.0 เพื่อร่วมขับเคลื่อนนโยบายของประเทศ โดยการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินใหม่ๆ เพื่อให้ประชาชนทุกคนมีโอกาสเข้าถึงบริการทางการเงินที่สะดวกและปลอดภัยอย่างทั่วถึง เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางเศษรฐกิจและเป็นรากฐานที่สำคัญสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน


กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักโฆษก
ที่มา: http://www.thaigov.go.th
ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง