นายกฯ ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมอย่างใกล้ชิด ย้ำเป็นห่วงผู้ประสบภัย กำชับเจ้าหน้าที่ทำงานอย่างเต็มที่ วอนประชาชนให้ความร่วมมือกับทางการ ป้องกันไม่ให้ความเสียหายลุกลาม

ข่าวทั่วไป สำนักโฆษก -- อังคารที่ 24 ตุลาคม 2560 16:20:29 น.
นายกรัฐมนตรี ติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ต่าง ๆ อย่างใกล้ชิด

วันนี้ (22 ต.ค. 60) พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ต่าง ๆ อย่างใกล้ชิด โดยได้รับรายงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่า โดยภาพรวมน้ำในภาคเหนือมีแนวโน้มลดลงแต่ยังคงมีน้ำท่วมขังในพื้นที่ต่ำ ส่วนภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นบางพื้นที่ “กรมชลประทานควบคุมการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาไม่ให้เกิน 2,600 ลบ.ม.ต่อวินาที และเพิ่มการรับน้ำเข้าระบบชลประทาน 2 ฝั่งของแม่น้ำเจ้าพระยาให้สูงสุดตามศักยภาพ และยืนยันว่าขณะนี้เขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์ยังปิดการระบายน้ำอยู่ เพื่อเก็บกักน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง ส่วนเขื่อนอุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น ได้เพิ่มการระบายน้ำมากขึ้นจึงส่งผลกระทบกับบางพื้นที่ เช่น อ.เมือง และ อ.น้ำพอง”

ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีได้กำชับผ่านกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงกลาโหมไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดอื่น ๆ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และผู้นำหน่วยทหารในพื้นที่ที่จะต้องรับน้ำจากเขื่อนอุบลรัตน์ให้แจ้งเตือนประชาชน จัดตั้งศูนย์อพยพหรือพักพิงชั่วคราวตามแผนเผชิญภัยพิบัติ พร้อมทั้งออกปฏิบัติการป้องกันแก้ไขปัญหาและให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างทันท่วงที

“นายกฯ เป็นห่วงผู้ประสบภัยเป็นอย่างมาก แต่ได้ขอความเห็นใจและความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนในการปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ เนื่องจากส่วนราชการได้ร่วมกับท้องถิ่นวางแผนการทำงานไว้อย่างดีพอสมควรแล้ว เช่น การวางกระสอบทรายบริเวณประตูน้ำป้องกันไม่ให้น้ำไหลเอ่อท่วม 2 ฝั่งคลองระบายน้ำ แต่พบว่ามีประชาชนบางส่วนขนย้ายกระสอบทรายไปใช้ในพื้นที่ของตนเอง จึงอยากให้เจ้าหน้าที่และประชาชนพูดคุยทำความเข้าใจกันให้เกิดความชัดเจน เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายมากขึ้น”


กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักโฆษก
ที่มา: http://www.thaigov.go.th
ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง