รมต.นร.สุวพันธุ์ฯ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ครั้งที่ 11/2560

ข่าวทั่วไป Wednesday December 27, 2017 15:40 —สำนักโฆษก

ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบ การดำเนินคดีแพ่งกับผู้ประกอบธุรกิจด้านสินค้าและบริการทั่วไป การดำเนินคดีกับผู้ประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ พร้อมแนะนำ สคบ. ให้ความสำคัญกับการโฆษณา ลด แลก แจก แถม ในห้างสรรพสินค้าต่าง ๆ

วันนี้ (27 ธันวาคม 2560) เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุม 301 ชั้น 3 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ครั้งที่ 11/2560 ซึ่งสรุปสาระสำคัญ ดังนี้

ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบให้ดำเนินคดีกับผู้ประกอบธุรกิจด้านสินค้าและบริการทั่วไป จำนวน 2 เรื่อง คือ กรณีซื้อรถยนต์และชำระเงินครบแล้ว แต่ไม่สามารถจดทะเบียนได้ กรณียึดรถที่ค้างค่างวด แต่ขายรถยนต์ให้แก่บุคคลอื่นก่อนกำหนดโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ร้องทราบ และกรณีขอยกเลิกสัญญาจองและขอเงินที่ชำระไปแล้วคืน นอกจากนี้ ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบให้ดำเนินคดีแพ่งแก่ผู้ประกอบธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์ ทั้งบ้านจัดสรรและคอนโดมิเนียมจำนวน 12 เรื่อง ในประเด็นปัญหาต่าง ๆ อาทิ กรณีคืนเงินจองเนื่องจากไม่ผ่านการอนุมัติสินเชื่อ กรณีขอยกเลิกสัญญาและขอเงินที่ชำระไปแล้วคืน เนื่องจากการก่อสร้างมีปัญหา กรณีบริษัทเรียกเก็บเงินดอกเบี้ยผิดนัดโดยที่ไม่มีการระบุไว้ในสัญญา กรณีขอเงินชดใช้ค่าเสียหายเนื่องจากละทิ้งงานก่อสร้าง กรณีขอให้ชดใช้เงินในการว่าจ้างซ่อมแซมทรัพย์สินส่วนกลางที่ชำรุดและยังอยู่ในระยะรับประกัน และกรณีขอยกเลิกสัญญาและขอเงินที่ได้ชำระไปแล้วคืน เนื่องจากไม่สามารถโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดให้ได้

พร้อมกันนี้ ที่ประชุมได้กำชับให้ สคบ. ดำเนินการในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้คือ การให้ความสำคัญกับการโฆษณา ลด แลก แจก แถม ในห้างสรรพสินค้าต่าง ๆ ที่จะมีการจัดโปรโมชั่นส่งเสริมการขายมากเป็นพิเศษในช่วงนี้ โดยจะต้องแสดงเงื่อนไขในการโฆษณาอย่างชัดเจน โดย คณะเจ้าหน้าที่ สคบ. ได้ลงพื้นที่ตรวจประเด็นนี้ตามแนวปฏิบัติของการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด เพื่อเป็นการป้องกันปัญหาก่อนที่จะเกิดขึ้นกับผู้บริโภคอย่างไม่เป็นธรรม

ทั้งนี้ สคบ. ยังได้มอบของขวัญปีใหม่สำหรับประชาชนในปีใหม่นี้ คือ มาตรการเพื่อแก้ไขปัญหาการใช้บริการเช่าที่พักอาศัย ที่ สคบ. เป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินการประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คือ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรมการค้าภายใน เพื่อกำหนดแนวทางในการคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับความยุติธรรมในการใช้บริการเช่าหอพัก เพราะเป็นประเด็นที่มีผลกระทบต่อประชาชนหลายกลุ่มทั้งนักศึกษา คนทำงาน และครอบครัวทั่วไปโดยจะให้ความสำคัญในการกำหนดราคาค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า และเงื่อนไขการเก็บค่าประกันและค่าเช่าล่วงหน้า และการจัดทำหลักฐานการตรวจสภาพห้องเช่า ซึ่งได้ประมวลข้อมูลมาจากปัญหาที่มีการร้องเรียนเข้ามายัง สคบ. โดยจะออกเป็นประกาศคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคว่าด้วยสัญญา เรื่อง ให้ธุรกิจให้เช่าอาคารเพื่ออยู่อาศัยเป็นธุรกิจควบคุมสัญญา ซึ่งจะกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดดังกล่าวลงไปในสัญญาอย่างชัดเจน ซึ่งจะเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคเรื่องที่พักอาศัยได้อย่างเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น โดยจะมีผลบังคับเรื่องดังกล่าวในเดือนมีนาคม 2561

************************************

กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักโฆษก

ที่มา: http://www.thaigov.go.th


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ