เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฝรั่งเศสประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

ข่าวทั่วไป สำนักโฆษก -- จันทร์ที่ 18 มิถุนายน 2561 16:23:50 น.
เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฝรั่งเศสประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

วันนี้ (18 มิถุนายน 2561) เวลา 13.30 น. นายฌีล การาชง (Mr. Gilles Garachon) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฝรั่งเศสประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะพลอากาศเอก ประจิน จั่นตองรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ณ ห้องรับรอง 1 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล สรุปสาระสำคัญการหารือ ดังนี้

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม กล่าวชื่นชมเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฝรั่งเศสประจำประเทศไทย ที่มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมความสัมพันธ์และผลักดันความร่วมมือระหว่างฝรั่งเศสกับไทยมาอย่างต่อเนื่อง  พร้อมกล่าวว่า นายกรัฐมนตรีและคณะมีกำหนดการเดินทางเยือนฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการ ระหว่างวันที่ 22 -25 มิถุนายน 2561 นี้ ด้วย  โอกาสนี้  เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฝรั่งเศสประจำประเทศไทย กล่าวแสดงความยินดี และขอต้อนรับนายกรัฐมนตรีและคณะในการเยือนฝรั่งเศสครั้งนี้ ซึ่งทราบว่าจะมีภารกิจสำคัญ โดยเฉพาะการเข้าเยี่ยมคารวะและพบหารือกับนายเอมานูว์แอล มาครง  (H.E. Mr. Emmanuel Macron) และเยี่ยมชมสำนักงานใหญ่ บริษัท Airbus Commercial Aircraft   ณ เมืองตูลูส ด้วย ซึ่งถือเป็นหนึ่งในเมืองอัฉริยะและเมืองอุตสาหกรรมชั้นนำของฝรั่งเศสด้วย

โอกาสเดียวกันนี้ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ยังกล่าวถึงนโยบายสำคัญของรัฐบาล ในการส่งเสริมเมืองอัฉริยะ (Smart City)  โดยให้ความสำคัญในกับการพัฒนาเมืองที่คำนึงถึงคุณภาพสิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม คุณภาพชีวิต เศรษฐกิจและสังคม  โดยอาศัยดิจิทัลเทคโนโลยีมาช่วยบริหารจัดการ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีและปลอดภัย โดยให้ความสำคัญต่อการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในสังคม  การดำเนินการโครงการ Smart City จะประกอบด้วยโครงการนำร่องในเมืองสำคัญ อาทิ กรุงเทพมหานคร เชียงใหม่ ภูเก็ต ขอนแก่น และจังหวัดในพื้นที่โครงการระเบียงเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) คือ ชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา ซึ่งไทยยินดีที่จะร่วมมือกับสถาบันชั้นนำและภาคเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อขับเคลื่อนโครงการ Smart City ให้สอดรับกับแผนพัฒนาประเทศและภายใต้นโยบายประเทศไทย 4.0  เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฝรั่งเศสประจำประเทศไทย กล่าวยินดีในการสนับสนุนฝ่ายไทยในการให้ความช่วยเหลือแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ต่างๆ รวมทั้งบริษัทเอกชนชั้นนำของฝรั่งเศสหลายแห่ง ได้แสดงความสนใจที่จะร่วมมือกับประเทศในโครงการสำคัญๆ ของไทย ทั้งโครงการ Smart City  โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก EEC รวมทั้งการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทั้งรถ ราง และอากาศ ซึ่งจะเป็นประตูเปิดไปสู่ประเทศ CLMV ทั้งกัมพูชา ลาว เมียนมา เวียดนาม ด้วย

ในตอนท้าย เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฝรั่งเศสประจำประเทศไทยยังได้กล่าวเรียนเชิญรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ร่วมงานสัมมนา Thai-French Smart & Sustainable City ซึ่งจัดโดยสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทยร่วมกับสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.) ระหว่างวันที่ 2- 3 กรกฎาคม 2561 วัตถุประสงค์สำคัญของงาน คือ เพื่อการนำเสนอและแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับโครงการเมืองอัฉริยะ (Smart City)  โครงการนิเวศ และเขตอุตสาหกรรมนวัตกรรมในประเทศไทย  ผู้ร่วมงานจะประกอบด้วยผู้แทนหน่วยงานต่างๆ จากทั้งภาครัฐและเอกชนของไทย รวมทั้งภาคเอกชนฝรั่งเศสที่ดำเนินธุรกิจด้านเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับ Smart City  ซึ่งเชื่อว่างานสัมมนาครั้งนี้ จะมีความสอดคล้องและมีส่วนสนับสนุนโครงการเมืองอัฉริยะของไทยด้วย

ที่มา: http://www.thaigov.go.th
ข่าวที่เกี่ยวข้อง