รองนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ยโสธรตรวจศูนย์ดิจิทัลชุมชน และเปิดโครงการยุติธรรมสู่หมู่บ้าน

ข่าวทั่วไป สำนักโฆษก -- อาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม 2561 14:00:26 น.
รองนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ยโสธรตรวจศูนย์ดิจิทัลชุมชนและเปิดโครงการยุติธรรมสู่หมู่บ้าน

ตามที่กำหนดให้มีการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 5/2561 ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2561 ที่จังหวัดอุบลราชธานี นั้น

ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2561 พลอากาศเอก ประจิน  จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วยคณะได้กำหนดที่จะเดินทางไปยังพื้นที่จังหวัดยโสธร เพื่อตรวจราชการหน่วยงานในกำกับด้านดิจิทัล และด้านยุติธรรม โดยภายหลังเป็นประธานเปิดงานสัมมนาวิชาการ Future Economy & Internet Governance: Big Change To Big Chance และปาฐกถาพิเศษเรื่อง Future Economy & Internet Governance ที่สยามพารากอนในช่วงเช้าแล้ว รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม จะได้เดินทางไปยังท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เพื่อ เดินทางไปยังท่าอากาศยานอุบลราชธานี และเดินทางต่อไปยังจังหวัดยโสธร

จากนั้นในเวลา 15.00 น. รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม จะเดินทางไปตรวจเยี่ยมศูนย์ดิจิทัลชุมชนตำบลทุ่งแต้ วัดบูรพา ตำบลทุ่งแต้ อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร ซึ่งเป็นศูนย์ดิจิทัลชุมชน 1 ใน 3 ศูนย์ ICT ชุมชน ที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้อนุมัติให้จัดตั้งขึ้นในจังหวัดยโสธร เสร็จแล้วจึงเดินทางต่อไปยังธาตุก่องข้าวน้อย ตำบลตาดทอง อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร

จากนั้นในเวลา 16.25 น. รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม จะเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการยุติธรรมสู่หมู่บ้าน นำบริการรัฐสู่ประชาชน ครั้งที่ 9/2561 และปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “ยุติธรรมสู่หมู่บ้าน นำบริการรัฐสู่ประชาชน” เยี่ยมชมนิทรรศการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมและหน่วยงานภาคี พร้อมพบประชาชนเพื่อรับฟังปัญหาความเดือนร้อน และกลไกการบูรณาการทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐและภาคประชาชน ที่ธาตุก่องข้าวน้อย ตำบลตาดทอง อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร เสร็จแล้วจะได้เดินทางไปยังจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อเข้าร่วมการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ต่อไป


กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักโฆษก
ข้อมูลโดย พลอากาศเอก มณฑล  สัชฌุกร
โฆษกประจำรองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอก ประจิน  จั่นตอง)
ที่มา: http://www.thaigov.go.th
ข่าวที่เกี่ยวข้อง