รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนำคณะผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ประจำปี 2561 เข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรี

ข่าวทั่วไป Friday September 14, 2018 15:30 —สำนักโฆษก

นายกรัฐมนตรีกล่าวแสดงความชื่นชมในความสำเร็จของคณะผู้แทนประเทศไทยที่นำชื่อเสียงและความภาคภูมิใจมาสู่ประเทศชาติ พร้อมขอให้มีความตั้งใจและพากเพียรในการศึกษาด้วยความมุ่งมั่นและอดทนเพื่อพัฒนาชาติบ้านเมืองให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้น

วันนี้ (13 กันยายน 2561) เวลา 13.30 น. ณ ห้องสีม่วง ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อม รศ.ดร.ธัชชัย สุมิตร ประธานกรรมการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้นำคณะผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ประจำปี 2561

พร้อมคณาจารย์ จำนวน 60 คน เข้าเยี่ยมคารวะพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เพื่อรายงานผลการแข่งขันฯ พร้อมรับโอวาท

โอกาสนี้ ประธานกรรมการ สสวท. ได้กล่าวรายงานถึงผลการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ ประจำปี 2561 ดังนี้ วิชาคณิตศาสตร์ ผู้แทนประเทศไทย 6 คน ไปแข่งขัน ณ เมืองคลูช-นาโปกา ประเทศโรมาเนีย ตั้งแต่วันที่ 3-14 กรกฎาคม 2561 ได้รับรางวัล 3 เหรียญทอง และ 3 เหรียญเงิน โดยมีคณะอาจารย์ผู้ควบคุมทีมจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ สสวท. เป็นผู้ควบคุมทีม

วิชาคอมพิวเตอร์ ผู้แทนประเทศไทย 4 คน ไปแข่งขัน ณ เมืองทสีคุบะ จังหวัดอิบารากิ ประเทศญี่ปุ่น ตั้งแต่วันที่ 1-8 กันยายน 2561 ได้รับรางวัล 1 เหรียญเงิน และ 3 เหรียญทองแดง โดยมีคณะอาจารย์ผู้ควบคุมทีมจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง และ สสวท. เป็นผู้ควบคุมทีม

วิชาเคมี ผู้แทนประเทศไทย 4 คน ไปแข่งขัน ณ กรุงบราติสลาวา สาธารณรัฐสโลวัก และกรุงปราก สาธารณรัฐเชก ตั้งแต่วันที่ 19-29 กรกฎาคม 2561 ได้รับรางวัล 1 เหรียญทอง และ 3 เหรียญเงิน โดยมีคณะอาจารย์ผู้ควบคุมทีมจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ สสวท. เป็นผู้ควบคุมทีม

วิชาชีววิทยา ผู้แทนประเทศไทย 4 คน ไปแข่งขัน ณ กรุงเตหะราน สาธารณรัฐอิสลาม อิหร่าน ตั้งแต่วันที่ 15-22 กรกาคม 2561 ได้รับรางวัล 4 เหรียญเงิน โดยมีคณะอาจารย์ผู้ควบคุมทีมจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ สสวท. เป็นผู้ควบคุมทีม

วิชาฟิสิกส์ ผู้แทนประเทศไทย 8 คน ไปแข่งขัน ณ กรุงฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ตั้งแต่วันที่ 5-13 พฤษภาคม 2561 ได้รับรางวัล 1 เหรียญทองแดง และ 5 เกียรติคุณประกาศ

และคัดเลือกผู้แทนประเทศไทย 5 คน ไปแข่งขัน ณ กรุงลิสบอน สาธารณรัฐโปรตุเกส ตั้งแต่วันที่ 21-29 กรกาคม 2561 ได้รับรางวัล 1 เหรียญทอง และ 4 เหรียญเงิน

โดยมีคณะอาจารย์ผู้ควบคุมทีมจากมหาวิทยาลัยมหิดล สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และ สสวท. เป็นผู้ควบคุมทีม

จากนั้น นายกรัฐมนตรีได้กล่าวให้โอวาทแก่คณะผู้แทนประเทศไทยฯ ความตอนหนึ่งว่า นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงตระหนักถึงความสำคัญของการแข่งขันทางวิชาการโอลิมปิกระหว่างประเทศมาโดยต่อเนื่อง อีกทั้งโครงการยังได้รับความร่วมมือจากหลายหน่วยงานในช่วงที่ผ่านมา ส่งผลให้คณะเยาวชนที่เป็นผู้แทนประเทศไทยได้มีโอกาสแสดงความรู้ความสามารถด้านวิชาการ และประสบความสำเร็จในการแข่งขันมาโดยตลอด ซึ่งนายกรัฐมนตรีขอแสดงความ ชื่นชมที่ได้สร้างความภาคภูมิใจและสร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศไทยเป็นอย่างยิ่ง เป็นการแสดงให้เห็นถึงมาตรฐานทางวิชาการของประเทศไทยและศักยภาพของเยาวชนไทยว่าไม่ได้ด้อยไปกว่าประเทศใดในโลกนี้

นายกรัฐมนตรีกล่าวย้ำว่า รัฐบาลให้ความสำคัญกับการพัฒนาการศึกษา ขณะเดียวกันประเทศชาติก็มีความจำเป็นต้องมีนักวิทยาศาสตร์ นักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีทุกสาขาสำหรับมาร่วมกันพัฒนาความเจริญก้าวหน้าของประเทศ ซึ่งต้องได้รับความร่วมมือจากสถาบันการศึกษา คณาจารย์ และความร่วมมือจากผู้ปกครองในการร่วมกันหล่มหลอมเยาวชนให้ใฝ่เรียนรู้ในการศึกษาอย่างจริงจัง ซึ่งนายกรัฐมนตรีมีความเชื่อมั่นว่า เยาวชนทุกคนที่เข้าร่วมการแข่งขันครั้งนี้ต่างก็มีความรู้ความสามารถพิเศษทางด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี อีกทั้ง มีความมุ่งมั่นอย่างเต็มที่ที่จะพัฒนาศักยภาพของตนเองและสร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศชาติ พร้อมทั้ง ฝากให้ทุกคนได้นำประสบการณ์จากการเข้าร่วมการแข่งขันครั้งนี้ นำมาไปใช้ให้เกิดประโยชน์และเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นไป ตลอดจน ขอให้คงความตั้งใจในการศึกษาเล่าเรียน พร้อมมุมานะ และอดทนต่ออุปสรรคต่างๆ ในการดำเนินชีวิตเพื่อเตรียมตัวให้พร้อมต่อทุกสถานการณ์ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา พร้อมกันนี้ นายกรัฐมนตรีได้มอบของที่ระลึกแก่คณะผู้แทนประเทศไทย พร้อมถ่ายภาพเป็นที่ระลึกร่วมกันด้วยอัธยาศัยอันดี

.......................................................................

กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักโฆษก

ที่มา: http://www.thaigov.go.th


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ