ไทย – รัสเซีย พร้อมผลักดันกลไกการพัฒนาความสัมพันธ์ทวิภาคีที่ครอบคลุมทุกด้าน

ข่าวทั่วไป 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 13:50 น. —สำนักโฆษก

ไทย – รัสเซีย พร้อมผลักดันกลไกการพัฒนาความสัมพันธ์ทวิภาคีที่ครอบคลุมทุกด้าน

วันนี้ (30 กรกฎาคม 2562) เวลา 15.30 น. ณ ห้องสีงาช้าง ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล นายเซอร์เกย์ ลาฟรอฟ (Mr. Sergey Lavrov) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหพันธรัฐรัสเซีย เข้าเยี่ยมคารวะ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ในโอกาสเดินทางเยือนไทยในฐานะแขกของกระทรวงการต่างประเทศ และเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนกับประเทศคู่เจรจา ระหว่างวันที่ 30-31 กรกฎาคม 2562 สรุปสาระสำคัญการหารือ ดังนี้

นายกรัฐมนตรียินดีที่ความสัมพันธ์ระหว่างไทย – รัสเซียมีพลวัตมากขึ้น ทั้งสองฝ่ายได้มีการแลกเปลี่ยนการเยือน และพบหารือในโอกาสต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง และขอบคุณที่รัสเซียเข้าใจสถานการณ์ทางการเมืองไทยตลอดช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา ขอให้เชื่อมั่นว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการสานต่อความร่วมมือกับรัสเซียอย่างต่อเนื่อง ชื่นชมที่การประชุมคณะทำงานร่วมไทย–สหภาพเศรษฐกิจยูเรเซีย ครั้งที่ 1 ที่ประสบความสำเร็จด้วยดี ขอบคุณรัสเซียที่สนับสนุนกระบวนการเจรจาจัดทำข้อตกลงการค้าเสรี (FTA) ระหว่างไทยกับสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซีย และหวังว่าจะเกิดผลโดยเร็ว

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหพันธรัฐรัสเซียขอบคุณรัฐบาลไทยที่ให้ความร่วมมือและสนับสนุนการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกันตลอดมา ไทยเป็นมิตรประเทศที่มีมิตรภาพต่อกันมายาวนาน โดยประธานาธิบดีปูตินฝากความปรารถนาดีมาถึงนายกรัฐมนตรีด้วย ทั้งนี้ ไทยและรัสเซียจะร่วมกันจัดกิจกรรม Thai – Russian Business Forum ครั้งที่ 2 ในเดือนสิงหาคม 2562 และ Forum on Digital Cooperation ในเดือนกันยายน 2562 ที่กรุงเทพมหานคร

โอกาสนี้ ทั้งสองเห็นพ้องร่วมกันผลักดันความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจ ความมั่นคง พลังงาน เทคโนโลยีและนวัตกรรม ตลอดจนสาขาความร่วมมืออื่น ๆ ซึ่งทั้งสองฝ่ายมีกลไกการพัฒนาที่ครอบคลุมทุกด้าน โดยทั้งสองฝ่ายยังเห็นพ้องให้มีการประชุมคณะกรรมาธิการ คณะอนุกรรมาธิการ และคณะทำงานต่าง ๆ ร่วมกันอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นกลไกขับเคลื่อนความร่วมมือทวิภาคี

ในส่วนของความร่วมมือด้านการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว ทั้งสองฝ่ายยินดีที่มูลค่าการค้าระหว่างกันสูงขึ้น โดยในปี 2561 ขยายตัวร้อยละ 18 ซึ่งฝ่ายไทยขอบคุณที่รัสเซียนำเข้าสินค้าจากไทยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะสินค้าในกลุ่มเกษตรกรรมและอาหาร และเชิญชวนนักลงทุนรัสเซียร่วมลงทุนในพื้นที่ EEC ในสาขาที่รัสเซียเชี่ยวชาญ ตลอดจนชื่นชมที่ตัวเลขการท่องเที่ยวระหว่างกันมีจำนวนเพิ่มขึ้น

ทั้งสองฝ่ายชื่นชมกับพัฒนาการความร่วมมือระหว่างกันด้านการทหารและความมั่นคง โดยมีการแลกเปลี่ยนการเยือนระดับสูงอย่างสม่ำเสมอ นายกรัฐมนตรีขอบคุณที่ฝ่ายรัสเซียจัดการฝึกอบรมด้านการข่าวให้กับเจ้าหน้าที่ของไทยและอาเซียนอย่างต่อเนื่อง และหวังว่ารัสเซียจะพิจารณาจัดตั้งศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยานรัสเซียในไทย

นอกจากนี้ ไทยในฐานะประธานอาเซียนพร้อมสนับสนุนให้รัสเซียมีบทบาทที่สร้างสรรค์ในเอเชีย – แปซิฟิก เพื่อเสริมสร้างดุลยภาพ สันติภาพ ความมั่นคง และเสถียรภาพในภูมิภาค ซึ่งฝ่ายรัสเซียให้ความสำคัญกับความร่วมมือในภูมิภาคนี้เป็นอย่างยิ่ง

ที่มา: http://www.thaigov.go.th


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ